Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. března 1981 – Nalezněte zdroj toho všeho (z knihy Před vědomím)

2. 2. 2021 - advaita

Maharadž: Hodil jsem vás ke kořenu a pohřbil vás. A v tom stavu, v němž jsem vás pohřbil, není možné nic poznat, protože zde není přítomno vědomí. Když je toto jasně vnímáno, tak dokud zde bude tělo, život musí pokračovat. Ale život se jeví jen jako sled zábav. Měli byste pochopit, z jakého stanoviska hovořím. Pokud chápete, berte, pokud ne, nechte být. Nikdo na světě vám to neřekne takto zpříma. Když skutečně intuitivně pochopíte, o čem hovořím, tak dojdete na konec duchovna.

9. března 1981

Maharadž: Představu, že jste nějaká entita, vytvořila vaše mysl. Co se s tímto pocitem stane, když zmizí samo vědomí? Je zde někdo, kdo ví, že je mrtev? Jen ti ostatní řeknou, že někdo umřel. Pokud by vědomí a mysl byly konečnou pravdou, pak by všechny miliony forem, které byly stvořeny, a které zanikly, měly poznání své existence. V této zemi, v tomto životě něco získáváte, ale pravidla půdy jsou taková, že vše, co bylo osvojeno, si ze země není možné odnést. Všechno, co jste získali, je jen díky vědomí, ale pravidlo půdy tohoto života je takové, že si s sebou nemůžete odnést vůbec nic. Jakmile vědomí zmizí, vše zanikne. Jak se však člověk ve světě chová? Zapomíná, co je tím, co skutečně koná. Zapomíná, že formy jsou pouhými nástroji pro fungování vědomí. Považuje se za entitu a ve snaze něco získat stráví celý život tvrdou prací. Motivací toho všeho je pocit já a moje. Všechny druhy forem nepřetržitě vznikají a zanikají – to je součást dění.

Tazatel: Jaký je pak smysl duchovního hledání, není-li tu nic, čeho by jedinec mohl dosáhnout?

Maharadž: To, co musí být pochopeno, je toto: veškeré dění je vědomím; žádná entita v něm není obsažena.

Tazatel: Jaký užitek tedy přináší pochopení?

Maharadž: Neplyne tu žádný prospěch pro nějakou domnělou entitu. Neměl by tu být ani žádný pocit prospěchu z tohoto pochopení. Vy jste pochopení. Kdo by tu měl získat prospěch? To, co toto chápe, nemá tvar ani formu. Formy jsou utvořeny z pěti elementů – a na konci svého životního cyklu zaniknou. I kdybyste žili stovky let, nic vám nebude k prospěchu. Jasně jsem toto vše pochopil, a přesto jsem nastřádal dostatek peněz na výstavbu nového bytu. Pochopte to, co se může jevit jako rozpor, ale co žádným rozporem není, pokud na toto vše hledíte jako na součást celkového dění. Bude se to jevit běžnému člověku jako něco racionálního?

Tazatel: Mohl by nám Maharadž říci, jak se lze vyhnout různým nástrahám, jak od sebe nástrahy odloučit?

Maharadž: Bylo by snadnější najít pár silných lidí, kteří by rozřezali pět elementů na malé kousky – pak budete mít tuto oddělenost. Je to jedním. Vědomí samotné je léčkou. Zapomeňte na další dotazy a soustřeďte se pouze na zdroj vědomí, díky němuž je tu vše ostatní. Jak vzniklo tělo a v něm ukryté vědomí? Nalezněte zdroj toho všeho.

Tazatel: Maharadž nás navrátil zpět ke kořenu.

Maharadž: Hodil jsem vás ke kořenu a pohřbil vás. A v tom stavu, v němž jsem vás pohřbil, není možné nic poznat, protože zde není přítomno vědomí. Když je toto jasně vnímáno, tak dokud zde bude tělo, život musí pokračovat. Ale život se jeví jen jako sled zábav. Měli byste pochopit, z jakého stanoviska hovořím. Pokud chápete, berte, pokud ne, nechte být. Nikdo na světě vám to neřekne takto zpříma. Když skutečně intuitivně pochopíte, o čem hovořím, tak dojdete na konec duchovna.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková