Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. Já je jediný zakusitel (z knihy Amrut laja 2)

29. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Já je plné poznání. Všude, kde existuje Vědomí, existuje i Já. Je to řečník stejně jako posluchač, jakož i ten, kdo chápe význam. Já je konatel všeho. Slunce nevděčí za svou důležitost a světlo nikomu jinému než Já. Kdyby nebylo Já, slunce by nebylo označeno jako slunce. Já je stvořitel vesmíru, a rovněž tak je Tím, co rozlišuje vše jako neskutečné. Ten, kdo si to uvědomí, může dojít do stavu své pravé přirozenosti (svarúpa).

27. Já je jediný zakusitel

Ve světě není nic jiného než Já. ´Já jsem´ je jediná entita. Já je v každém stejné. Stejně jako voda napuštěná do nádrže, zůstává vodou bez ohledu na to, jaký tvar nádrž má, tak s Já je tomu rovněž tak. Já bez ohledu na tvar těla, ve kterém přebývá, je i nadále Já, a nic než Já.

Těla všech živých bytostí jsou vytvořena z pěti elementů a po smrti se všechna ta těla promění v popel. Když tělo umře, spálí se a zůstane po něm pouze popel. A když nakonec odvane poslední smítko zbylého popele, vyjde najevo, že ani tento pomíjivý popel není skutečný. Přesto jsou všechny objekty naplněny životní energií.

Mysl je pouze Vědomí, tedy v podstatě Já, stručně řečeno. Mysl odpovídá ´vnitřní mysli´ (Antahkarana). Avšak Parabrahman nelze nijak popsat či pomocí něčeho vyjádřit. Těla, mysli a Já jsou u všech živých bytostí  v podstatě totožná. Mysl je Já ve formě Vědomí. Když si Já něco představí, nebo něco řekne, pak se nazve myslí. Podobně jestliže se nazve tělem, jeví se proměněné do tělesné podoby. Avšak Já i poté, co ho nazveme ´myslí´, se ve skutečnosti do mysli nepromění. Nikdo bez Vědomí nevyřkne jediné slovo. Vědomí je ´Brahman´, Já a znalec Véd a jejich obsahu. Je samo-zasvěcené.

ÓM (Aum) je forma Vědomí a nazývá se ´pranava´. Různé orgány těla vykonávají rozmanité funkce, jako například vidění, naslouchání atd., ale jejich nejdůležitější úlohou je být si vědom a toto Vědomí je Já. Ve skutečnosti je toto Vědomí pouze jedno jediné. Vidět Vědomí je jako vidět ´oko oka´. Já je oko oka. Já je jako ten, kdo vidí, jakož i to, co je viděno. Tuto situaci lze nejlépe vysvětlit na příkladu cukru, který je nabídnut soše Boha, která je utvořena z cukru.

Já je plné poznání. Všude, kde existuje Vědomí, existuje i Já. Je to řečník stejně jako posluchač, jakož i ten, kdo chápe význam. Já je konatel všeho. Slunce nevděčí za svou důležitost a světlo nikomu jinému než Já. Kdyby nebylo Já, slunce by nebylo označeno jako slunce. Já je stvořitel vesmíru, a rovněž tak je Tím, co rozlišuje vše jako neskutečné. Ten, kdo si to uvědomí, může dojít do stavu své pravé přirozenosti (svarúpa). Dočasný svět, jenž je založen na dobrých a špatných konceptech, neustává ve svém skonávání. Ten, kdo získal poznání, ví, že to je Já (pán Hari, Višnu udržovatel), jenž vykonává vše a že to je pouze Já, co dostane všechno hotové. Ten, kdo vše zakouší není nikdo jiný než Já, což je jediný skutečný zakusitel.

20. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek