Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

26. Je tu pouze jedno Já (z knihy Amrut laja 2)

22. 1. 2021 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Tělo je pomíjivé, a z toho důvodu všechny činy, vykonáváné pomocí těla, jsou taktéž pomíjivé. Pán Brahma zůstává nesporně odloučen od výsledných hříchů a zásluh i přes tu skutečnost, že vytvořil tento vesmír a zároveň tak uskutečnil mnoho činů. Poznání, které odkryje toto tajemství, se řadí mezi to nejvyšší a nejstarodávnější. Toto poznání se objevilo díky Pánovi Višnuovi. Je taktéž nazývané jako ´Věčné Poznání.´ Klade se obvyklá otázka ´Kdo jsi?´. Jenže na ní neexistuje žádná odpověď. Je to proto, že obě dvě světské entity (´já´ a ´ty´), jsou neskutečné. Je zde pouze jedna entita, a tou je Já (Átman). Existuje v každém z nás. Není v ní vůbec žádná odlišnost. Je zbytečné ptát se ´Kdo jsi?´ Jak by zde vůbec mohla existovat odpověď na tuto otázku, jestliže ´ty´ a ´já´ neexistují?

26. Je tu pouze jedno Já

Jemné tělo se skládá ze smyslových orgánů, pěti životních sil (prána), mysli, intelektu, vnitřní mysli a pocitu ´já´. To, co si v hlubokém spánku uvědomuje, že tu neexistuje nic kromě Vědomí, je čtvrté tělo, neboli supra-kauzální tělo (Mahakarana). Toto Vědomí je Brahman.

Bůh s atributy, jenž vidí vše, je ve formě Vědomí, a Brahman bez atributů je také ve formě Vědomí. Životaschopnost, která vše oživuje, je životní energií, Čaitanja. Je jasně oddělena od hrubého, jemného a kauzálního těla. Když se tato životní energie oddělí od těla plného života, pak se ten, kdo realizuje ´Já nejsem tělo´, stává ´Všemohoucím´. Po zanechání totožnosti s tělem se dojem vašeho individuálního vědomí (džíva) vytratí a tím pádem jste přeměněni v Boha (Šiva).

Intelekt sám o sobě je Stvořitel, pán Brahma. Tělo je pomíjivé, a z toho důvodu všechny činy, vykonáváné pomocí těla, jsou taktéž pomíjivé. Pán Brahma zůstává nesporně odloučen od výsledných hříchů a zásluh i přes tu skutečnost, že vytvořil tento vesmír a zároveň tak uskutečnil mnoho činů. Poznání, které odkryje toto tajemství, se řadí mezi to nejvyšší a nejstarodávnější. Toto poznání se objevilo díky Pánovi Višnuovi. Je taktéž nazývané jako ´Věčné Poznání.´ Klade se obvyklá otázka ´Kdo jsi?´. Jenže na ní neexistuje žádná odpověď. Je to proto, že obě dvě světské entity (´já´ a ´ty´), jsou neskutečné. Je zde pouze jedna entita, a tou je Já (Átman). Existuje v každém z nás. Není v ní vůbec žádná odlišnost. Je zbytečné ptát se ´Kdo jsi?´ Jak by zde vůbec mohla existovat odpověď na tuto otázku, jestliže ´ty´ a ´já´ neexistují?

Živé bytosti mohou vlastnit různá jména, rozličnou vnější podobu a příslušnost ke stejné či jiné kastě, ale ve skutečnosti mají stejně pouze jednu formu. Kdyby byli opravdu odlišné, pak by otázka ´Kdo jsem já?´ či ´Kdo jsi ty? byla na místě. Já, skutečně základní faktor, přítomný ve všech, je pouze jeden jediný, žádné rozdíly tu nejsou. Těla všech tvorů, od Pána Brahmy až po moskyta, jsou poskládána z pěti elementů. Proto nemůžete ani tělu adresovat otázku ´Kdo jsi?´ Pokud jde o esenci, ta je stejná ve všem. Není zde žádný rozdíl. Proto pokud se někoho zeptáte ´Kdo jsi?´, pak je to jako kdybyste adresovali otázku sobě. V celém vesmíru je pouze jedna jediná entita, a tou je Já. Já je jedno jediné a  jen toto Já prostupuje ojedinělým způsobem celý vesmír.

19. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek