Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

22. Čtyři druhy řeči a ´Sóham´ (z knihy Amrut laja 2)

25. 12. 2020 - advaita

Jedině Sadguru je ten, kdo vám pomůže získat poznání. Je to pouze díky Němu, že jste schopni poskytnout toto poznání světu s využitím řeči. Kdyby nebylo Sadgurua, pak by studium, pokání, opakování mantry (džapa), meditace, atd., nikdy neexistovaly. Je to právě On sám, kdo existuje jednotně ve všech tělech. Budete-li se Mu klanět, ztotožníte-li se s Ním a odevzdáte-li se výhradně Jemu, pak se vyhnete cyklu zrození a smrti.

22. Čtyři druhy řeči a ´Sóham´

Sadguru je ten, kdo poskytne výpověď o všech čtyřech druzích řeči.

Čtyři druhy řeči jsou:

1. Myšlenka ve formě inspirace v srdci (para)

2. To, co je nevyřčené a umístěné v hrdle (pašjanti)

3. Řeč, která je sotva patrným mumláním a objevuje se pouze v ústech (madhjama)

4. Řeč, která je jasně slyšitelná a je vyjádřena rty (vaikhari)

Jedině Sadguru je ten, kdo vám pomůže získat poznání. Je to pouze díky Němu, že jste schopni poskytnout toto poznání světu s využitím řeči. Kdyby nebylo Sadgurua, pak by studium, pokání, opakování mantry (džapa), meditace, atd., nikdy neexistovaly. Je to právě On sám, kdo existuje jednotně ve všech tělech. Budete-li se Mu klanět, ztotožníte-li se s Ním a odevzdáte-li se výhradně Jemu, pak se vyhnete cyklu zrození a smrti.

Lakšmí, bohyně hojnosti, se usídlí u realizovaného, jenž přišel na to, kým vlastně je. Cyklus zrození a smrti počne právě ve chvíli, kdy se ztotožníte s tělem. Abyste se vyhnuli tomuto cyklu, musíte být obdařeni neodmyslitelnou vzpomínkou v podobě ´Sóham´ (Já jsem On). Cyklus zrození a smrti se bojí slova ´Sóham´. Jakmile to ´cyklus zrodu a smrti´ uslyší, dá se rychle na ústup. Smrt vyhubí zrození, a ´Sóham´ vyhubí smrt. Zrození a smrt nikdy nevstoupí na vaši stezku, jestliže se ztotožníte s Mistrem, odevzdáte se Mu a uvědomíte si ´Sóham´ (Já jsem On). Zrození a smrt jsou pouhé koncepty, které se ukrývají v klamu. ´Sóham´ není klam, proto v něm koncepty zrození a smrti není možné nalézt.

14. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek