Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. Popis Mistra (z knihy Amrut laja 2)

18. 12. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Se zobákem ve formě rozlišovací síly a za pomoci racionálního myšlení vidíš rozdíl mezi Já (Átman) a ne-já. Radžhansa, legendární pták, je považován za tvora, jenž má silnou rozlišovací schopnost, na základě níž dokáže oddělit mléko od vody. Upíjí pouze mléko a nechá vodu bez povšimnutí. Mistr podobným způsobem jako pták hansa také odděluje dvě entity, tělo a Já. Potom je pečlivě prozkoumá, oddělí mléko a odhodí vodu. Vybere si Já a ne tělo. Když se objeví myšlenky (ve formě otázek) ´Jsem tělo?´ nebo ´Je zde nějaký vlastník těla?´, lze z toho vyvodit, že uctívatel je na stezce k Osvobození. Avšak když individualitu pronásleduje myšlenka ´já jsem tělo´, pak lze říci, že osudem individuality je být zasažen cyklem zrození a smrtí. Každý by měl realizovat Já. Neznalost svého Já je sebevražedná.

21. Popis Mistra

Z promluvy ke knize Eknathi Bhagwat od světce Eknatha

Mistr je Anaadi. Anaadi značí ´nic neleží před Ním´. Pokud je Paramátman podobný labuti (hansa), Sadguru je ´Paramahansa´. Je Bohem Bohů. Mistr se nazývá Paramahansa proto, že to je On, kdo udělil kvalitu Boha (Božství) Bohu, a tím Ho ustanovil a uznal. Ó Mistře! Tvoje ´pravá forma´ (svarúpa) je čistší než nejčistší esence sattva guny. Tím, že jsi se vzdal všech kast a odlišností, záříš v oslnivé kráse. Rozpustile se bavíš mezi lotosy srdcí, které vykvetly s podporou božské lásky. Tvoje hra je za myslí. Láskou vykvetlá srdce uctívatelů neustále tíhnou k Vědomí.

Se zobákem ve formě rozlišovací síly a za pomoci racionálního myšlení vidíš rozdíl mezi Já (Átman) a ne-já. Radžhansa, legendární pták, je považován za tvora, jenž má silnou rozlišovací schopnost, na základě níž dokáže oddělit mléko od vody. Upíjí pouze mléko a nechá vodu bez povšimnutí. Mistr podobným způsobem jako pták hansa také odděluje dvě entity, tělo a Já. Potom je pečlivě prozkoumá, oddělí mléko a odhodí vodu. Vybere si Já a ne tělo. Když se objeví myšlenky (ve formě otázek) ´Jsem tělo?´ nebo ´Je zde nějaký vlastník těla?´, lze z toho vyvodit, že uctívatel je na stezce k Osvobození. Avšak když individualitu pronásleduje myšlenka ´já jsem tělo´, pak lze říci, že osudem individuality je být zasažen cyklem zrození a smrtí. Každý by měl realizovat Já. Neznalost svého Já je sebevražedná.

Podle hinduistického eposu Mahabharáta slovo Adhogati značí úpadek, čili něco, co přináší zkázu. Narakasura je individualita, džíva, jenž je neustále postižen světským životem a je ve formě pekla. Ti, kdo zemřou bez uvědomění si Já, jsou jednoduše rozloženi do pěti elementů. Ten, kdo se pyšní v těle, je Dhritaraštra, čili slepý král, který zplodil stovky synů. Jeho neřesti představují oněch sto synů, a žádostivost je symbolizována Dušílou, což je sestra těchto sto synů.

Má se za to, že legendární pták Radžhansa se živí perlami. ´Perla  osvobození´ je utvořena v ulitě odloučenosti. Buďte živi z této perly osvobození. Jestliže se dostanete do ulity Átman-Brahman, budete přeměněni do ´perly Brahman´. Ten, kdo realizuje Já, se již nikdy nedotkne země. To znamená, že nebude lapen do pasti tělesného vědomí. Slunce ho neuvidí, a nenarazí ani na nadpřirozené síly, jako jsou duchové. Potom začne pokládat i nekonečný prostor za pouhou maličkost. V prostoru pak žádné místo nenajde, bude tu jen pět elementů, neboť prostor je zasazený v Brahman. Tato stezka je zcela odlišná a opravdu unikátní. Síla pochopení je obzvlášť pozoruhodná.

Datum neuvedeno

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek