Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

20. Duchovní věda a odstranění pýchy z poznání (z knihy Amrut laja 2)

11. 12. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Namyšlenost a pýcha vzešlá z nevědomosti odezní snadno a rychle, ale překonat pýchu z poznání je daleko složitější. Pýcha z poznání je horší než pýcha, vytvářená následkem nevědomosti. Pýcha z poznání přivádí k zoufalství a je tak dráždivá, jako štípance od štěnic. Pýcha z poznání je šibalsky zarputilá a lstivá. Její výskyt není nikdy vnímán a i když se zdá být zcela odstraněna, její stopy stále setrvávají. Mimo to pýcha, neboli ego, bude do té doby, dokud trvá, nadále vytvářet rozdíly. ´Správným usilováním´ je víra, že ´Vše je Brahman´, a tudíž nepřijetí jakéhokoliv zrnka pochybnosti. Ze všech známých praxí je pro žáka oddanost k Mistrovi tou nejcennější, neboť na základě ní se praktikant oprostí od ega a prožívá stav Brahman (Já) bez pýchy.

20. Duchovní věda a odstranění pýchy z poznání

Slovo ´Pradnjavriti´ znamená ´koncept v mysli, který nutí člověka nabýt zkušenost a dozvědět se něco´. Jsme Já (Átman). To znamená, že ´jsme Brahman´ a na základě tohoto zjištění bychom měli také jednat. Duchovní věda (šaastra) a držitel zbraně (šastra) je třeba považovat za slova, znamenající jedno a to samé. Ten, kdo se zabývá duchovní vědou je sám o sobě držitelem zbraně. Je to z toho důvodu, že držitel zbraně drží zbraň duchovní vědy. Duchovní věda je nepřetržitá studie poznání ´Já jsem Brahman´. Držitel zbraně je sám vlastně Brahman.

Já (naše přirozenost) zdánlivě sestupuje do stavu individuality (džíva), protože vymezujeme rozdíly v Brahman. S touto představou individuálního vědomí lze skoncovat tehdy, když ji zrušíme a tím i ukončíme. Každý okamžik poskytuje příležitost. Abyste se chopili příležitosti, musíte rychle udeřit a zasáhnout. Porazit (sklátit) strom stavu individuálního vědomí (smrtelníka) znamená zcela se vzdát konceptů, které tak hluboce milujete. Opravdový Učitel (Sadguru) je nutný k tomu, abyste získali Poznání založené na zkušenosti. Toto Poznání by mělo být každým dnem uváděno do praxe. Budete-li to tímto způsobem praktikovat, dosáhnete nejzazšího stavu, a nebudete muset provádět různé další praxe, které jsou Védami předepsané.

Duchovní praxe přináší pouze ten užitek, že očišťuje myšlení (čitta), čímž se mysl více zjemní. Vzdejte se mentálních zvyků, které vás stále navádějí dělat rozdíly, které následně podporují růst tělesného vědomí. Různé praxe a rituály, popsané ve Védách, byly vytvořeny pro ty, kdo se ztotožňují s tělem. Když dojde k pochopení, že tělo samotné je Brahman, pak se všechny předpisy z Véd stávají falešné. Ten, kdo rozpoznal sebe jako Brahman, nepotřebuje následovat žádné speciální praxe či se uchylovat k nějakému náboženství. Snaha individuality provádět mnohá cvičení nikam nevede. Stejně jako je pluh k ničemu na farmě, kde již dozrálo obilí, tak podobně všechna praxe je bezcenná pro toho, kdo je Realizovaný. Ten se nakonec zříká i prohlášení ´Já jsem Brahman´.

Světská existence (samsára) je trnem nevědomosti, a vy se jí musíte zbavit. I když je pravda, že nevědomost musí být odstraněna, daleko důležitější je vzdát se pýchy z poznání. Pouze pak lze dosáhnout plné spokojenosti. Okovy nevědomosti jsou jako železná pouta, zatímco okovy poznání jsou jakoby ukovány ze zlata. Ať tak či tak, obojí nejsou nic než pouta, jež musí být odstraněna. Nebuďte pyšní ani na skutečnost, že jste Brahman.

Namyšlenost a pýcha vzešlá z nevědomosti odezní snadno a rychle, ale překonat pýchu z poznání je daleko složitější. Pýcha z poznání je horší než pýcha, vytvářená následkem nevědomosti. Pýcha z poznání přivádí k zoufalství a je tak dráždivá, jako štípance od štěnic. Pýcha z poznání je šibalsky zarputilá a lstivá. Její výskyt není nikdy vnímán a i když se zdá být zcela odstraněna, její stopy stále setrvávají. Mimo to pýcha, neboli ego, bude do té doby, dokud trvá, nadále vytvářet rozdíly. ´Správným usilováním´ je víra, že ´Vše je Brahman´, a tudíž nepřijetí jakéhokoliv zrnka pochybnosti. Ze všech známých praxí je pro žáka oddanost k Mistrovi tou nejcennější, neboť na základě ní se praktikant oprostí od ega a prožívá stav Brahman (Já) bez pýchy.

12. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek