Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

3. února 1981 – To, co jste si vyslechli, přinese své ovoce (z knihy Před vědomím)

1. 12. 2020 - advaita

Maharadž: To, co k vám hovoří, je stav, který je časem omezený, který dočasně překryl můj přirozený stav. Proto já ani vy nemůžeme mít žádný pocit strachu. Strach cítí pouze onen proměnlivý stav, který se ztotožnil s tělem. Strach ze smrti je pokutou za to, že přijmeme totožnost s tělem jako oddělenou entitu v celkovém dění světa. Je to pouze zrození, které se obává smrti. Přítomnost a nepřítomnost jsou vzájemně provázané duality, toto bylo pochopeno pouze poté, kdy vyvstal pocit přítomnosti; před tím zde žádný pocit nepřítomnosti či přítomnosti nebyl.

3. února 1981

Maharadž: Poznání, které vysvětluji, rozpustí vaši individuální identitu a promění vás v projevené poznání. Projevené poznání, vědomí, je neomezené a nepodmíněné. Není možné se ho ani držet ani vzdát, protože vy jste tímto poznáním, jemnějším než prostor. Poznání, že jste projev, musí být odhaleno prostřednictvím meditace; nasloucháním slov jej nezískáte. Není snad toto vědomí před jakoukoliv další zkušeností a není tu snad něco, uvnitř čeho se toto vědomí přihodilo? Bdělý stav, stav spánku a pocit přítomnosti – kdo jiný má tyto zkušenosti než To, co existovalo před těmito zkušenostmi? To, co k vám hovoří, je stav, který je časem omezený, který dočasně překryl můj přirozený stav. Proto já ani vy nemůžeme mít žádný pocit strachu. Strach cítí pouze onen proměnlivý stav, který se ztotožnil s tělem. Strach ze smrti je pokutou za to, že přijmeme totožnost s tělem jako oddělenou entitu v celkovém dění světa. Je to pouze zrození, které se obává smrti. Přítomnost a nepřítomnost jsou vzájemně provázané duality, toto bylo pochopeno pouze poté, kdy vyvstal pocit přítomnosti; před tím zde žádný pocit nepřítomnosti či přítomnosti nebyl.

Tazatel: Co když tomu rozumíme jen na intelektuální úrovni, ale ještě jsme to nerealizovali?

Maharadž: Velká výhoda i jen intelektuálního pochopení je ta, že nebudete svázán strachem ze smrti. Zrození vám nic nedalo a smrt vám nemůže nic vzít. Ze světského hlediska jsem postižen touto hroznou nemocí; pokračuji v mluvení stejně jako dřív, nemoc na mě nemá žádný vliv. Pouze to, co se narodilo, zanikne; jak jsem tím dotčen? Máte štěstí, že můžete naslouchat tomu, co zde říkám. Poslouchejte, ale nesnažte se to pochopit, protože jen váš intelekt se snaží to pochopit, jenže tento intelekt toho není schopen. To, co jste si vyslechli, přinese své ovoce; nezasahujte do toho. I když máte nějaké emoce strachu atd., pochopte, že jsou z chemické látky, z níž je vytvořeno tělo a mysl. Vy nemáte nic co dočinění s tímto dočasným stavem. Ve jménu duchovnosti se mnoho lidí dopouští na svém těle násilí v domnění, že získají nejvyšší poznání. Odkud a jaké? Co získají? Toto poznání je – za předpokladu, že já jsem.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková