Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. února 1981 – Konečné poznání nemá žádné poznání (z knihy Před vědomím)

24. 11. 2020 - advaita

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Během dočasného stavu ve vědomí je vše správné. Jakákoliv zápletka příběhu je v pořádku, ale samotný příběh je fikcí. To, co vám říkám, je naprosto otevřené – odkryté tajemství. Není nic, co bych před vámi skrýval. Vyzkoušejte to a pochopte. Je to jen otázka pochopení.

2. února 1981

Tazatel: Jakým způsobem se mám odevzdat Guruovi, aby to bylo odevzdání trvalé?

Maharadž: Nebylo vám řečeno, že ve světě není nic trvalého? Co jsem poté, co tento dočasný stav odejde, a předtím, než přišel? Toto je samotné hledání. Máte hodinky, které jsou vyrobeny tak, aby tikaly 100 let. Nakonec se hodinky po sto letech zastaví – splnily svůj účel. Když se zastaví tělesné hodiny, stane se totéž – tělo posloužilo vědomí, splnilo svůj účel.

Tazatel: Naprosté odevzdání představuje přítomnost dvou; nějaké spojení, jeden se odevzdává druhému.

Maharadž: Během dočasného stavu ve vědomí je vše správné. Jakákoliv zápletka příběhu je v pořádku, ale samotný příběh je fikcí. To, co vám říkám, je naprosto otevřené – odkryté tajemství. Není nic, co bych před vámi skrýval. Vyzkoušejte to a pochopte. Je to jen otázka pochopení.

Tazatel: Guruova milost je vždy přítomná.

Maharadž: Guru není individualita. Přemýšlíte z hlediska formy. Vědomí je vše prostupující. Zjistěte, co je tím „já“, které hledá milost. V těle tiká „já jsem“ – to je Guru. Uctívejte tento princip „já jsem“, odevzdejte se tomuto Guruovi a on vás obdaruje veškerou milostí. Ve vědomí nemůže existovat nic, co by nemělo svůj protějšek. Ve chvíli, kdy řeknete poznání, tak poznání může být pouze v nevědomosti. Proto poznání, které máte o Guruovi, je také nevědomostí. Kdy se stane poznání Guruem? Když obojí, jak poznání, tak i nevědomost, zmizí do vidžňány. Džňána je poznání, adžňána je nevědomost, obojí se rozplyne ve vidžňáně.

Tazatel: Jsem chycen v procesu pozorování těla a mysli.

Maharadž: Sen se objevuje v objektivním, hmotném projevu, ve vědomí. Není vámi, je to něco jiného – objektivní a hmotné. To, co nazýváte „já jsem“ a zrození, tím nejste, to je hmotné. Dejme tomu, že je zde muslimský chlapec, kterého jsem si adoptoval. Nezplodil jsem ho, ale nyní si ho nárokuji a říkám mu „můj“ chlapče. Stejně tak není toto „já jsem“ přímo mnou; je to něco jiného, něco hmotného, něco muslimského, ale já tím nejsem. Já, Absolutno, s tím nemám nic co do činění. Lidé jsou někdy zmateni, protože očekávají odpověď, která je založena na jejich konceptech. Požádáte někoho, aby vám donesl lžíci, a ten vám místo lžíce donese vidličku. Obojí jsou slova, obojí jsou znalosti, ale není to to, co chcete. To, co obdržíte, je skutečné poznání, i když to, co si žádáte vy, skutečným poznáním není.

Tazatel: K tomu, abych byl schopen porozumět, musím této úrovně dosáhnout.

Maharadž: Existují miliony zrnek přetvořených do milionů forem, ale semeno je jen jedno. Všechny tyto miliony forem existují jen na základě jednoho určitého semene, ale já tímto semenem nejsem. Konečné poznání nemá žádné poznání. Toto poznání „já jsem“ se objevilo spontánně jako důsledek těla. Zřete jej takové, jaké je, pochopte jej takové, jaké je. Bdění střídá spánek a spánek střídá bdění. Když oba tyto stavy odejdou, jsem doma. Proč mě opustily? Protože byly cizí, nebyly mnou. Přijměte tuto radu: je lepší nebýt chycen v tržišti duchovních konceptů; veďte spokojený život, pomáhejte druhým, a poté, až čas dozraje, zemřete.
Tazatel: Miliony lidí se již vaší radou řídí, aniž by ji od vás slyšeli.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková