Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

18. Jak uctívat (z knihy Amrut laja 2)

27. 11. 2020 - advaita

pathri-rodiste-sri-siddharameswara-maharadze/thumb/23.jpgSiddharaméšhvar Maharadž: Umožněte své mysli, aby následovala Mistra. Dovolte jí jít tam, kam jde Mistr. Pochopte, co se nachází pod stanoviskem ´Já jsem Brahman a tento svět je neskutečný´. Potom je pomocí Mistrova vedení získán nektar ve formě Realizace. Skrze Jeho slova dojdete k pochopení, že k uvědomění si Brahman je veškeré mentální úsilí zbytečné a že ´ne-úsilí´ je jediné ´úsilí´, které je zapotřebí. Nakonec i koncept ´Já jsem Brahman´ je taktéž klam. V indických chrámech je většinou k vidění želva, vytesaná z mramoru či nějakého jiného kamene, kterou najdete umístěnou před modlou, jak na ni zírá. To značí mladou želvičku, která bez přestání hledí na svou matku. Želvička přežívá a roste jen pod matčiným láskyplným dozorem. Mladá želvička symbolizuje žáka. Žák by měl neustále pozorovat Sadgurua. Žák roste, zesílí a vyroste dokonce až v džňánina díky milujícímu dohledu Mistra. Modlete se k Sadguruovi, aby vám umožnil ´uctívat své Já´.

18. Jak uctívat

Předtím jsme viděli, jak by měl být Bůh uctíván. Nyní jsme byli vyzváni k uctívání Mistra. Kdo je vlastně Bůh? Bůh je Já, naše vlastní Já. Boha nenaleznete bez uctívání svého Mistra, neboť Bůh není nic jiného než Mistr. Ničeho však nedosáhnete pouhým slepým, tělesným (hmotným) uctíváním Mistra. Měli byste prahnout po poznání Brahman.

Bhagavadgíta říká: ´Všechny rituály jsou bez poznání Já bezvýznamné.´ Pán Ráma i Pán Krišna jsou velcí Mistři dávných časů, kteří postupem doby začali být považováni za Bohy. Rituál  nabízení peněz k nohám svého idolu symbolizuje vlastní záměr zřeknout se touhy po penězích. Měli byste uctívat tradiční Bohy a Guruy pouze do té doby, dokud se nesetkáte se ´Skutečným Guruem´, Sadguruem, který vlastní božské ´Poznání Brahman´. Je to Sadguru samotný, jenž je Brahma, Višnu a Šiva.

Měli byste být zcela naplněni pochopením ´měl bych být neustále Mistrovi k dispozici, sloužit mu co nejvíc.´ Láska se vyvine prostřednictvím služby. Během služby Sadguruovi by měly zmizet touha, žízeň, hlad, spánek, lenost, otupělost, zívání a zahálčivost. Pokud během uctívání Gurua dojde k důvěrnému vztahu, pak žák zapomene na sebe sama (džívovství). Uctívání je prováděno prostřednictvím zpěvů, kdy se chvalořečí Sadguru (bhadžany a kirtany) a prostřednictvím kontemplace na Něho a Jeho učení.

Umožněte své mysli, aby následovala Mistra. Dovolte jí jít tam, kam jde Mistr. Pochopte, co se nachází pod stanoviskem ´Já jsem Brahman a tento svět je neskutečný´. Potom je pomocí Mistrova vedení získán nektar ve formě Realizace. Skrze Jeho slova dojdete k pochopení, že k uvědomění si Brahman je veškeré mentální úsilí zbytečné a že ´ne-úsilí´ je jediné ´úsilí´, které je zapotřebí. Nakonec i koncept ´Já jsem Brahman´ je taktéž klam.

V indických chrámech je většinou k vidění želva, vytesaná z mramoru či nějakého jiného kamene, kterou najdete umístěnou před modlou, jak na ni zírá. To značí mladou želvičku, která bez přestání hledí na svou matku. Želvička přežívá a roste jen pod matčiným láskyplným dozorem. Mladá želvička symbolizuje žáka. Žák by měl neustále pozorovat Sadgurua. Žák roste, zesílí a vyroste dokonce až v džňánina díky milujícímu dohledu Mistra. Modlete se k Sadguruovi, aby vám umožnil ´uctívat své Já´.

10. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek