Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

16. Vnitřní mysl (Antahkarana) a 5 elementů (z knihy Amrut laja 2)

13. 11. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Neexistuje zde nic než pocit ´já jsem´. Jestliže zde není nit, nejsou tu ani žádné šaty. Stejně tak platí, že ´jestliže já neexistuji´, potom ani neexistuje svět složený z pěti elementů. Tento pěti-elementární svět obíhá okolo pocitu ´já jsem´. Světské radovánky a bolesti neexistují v nepřítomnosti pocitu ´já jsem´. Všude, kde je pocit ´já jsem´, je  přítomna blaženost ve své pravé formě. Pocit ´já jsem´ je všudypřítomný a vše prostupující. Nicméně lidé stejně odmítají skutečnou existenci Já vzhledem k falešné představě, které se drží.

16. Vnitřní mysl (Antahkarana) a 5 elementů

To, co je velice jemné, souběžné a průvodní, neustále proudící, nepozorované (jako nepovšimnutá prána), je pocit ´já jsem´, jenž je usazený v naší vnitřní mysli (Antahkarana). Počátek slov ´já jsem´ je myslí ve své nejjemnější krajnosti. Nazývá se to řeč Pašjanti (neboli druhý typ řeči), jež je již zformovaná, přesto ještě není zřetelně vyslovená. Podobá se práně (vjana váju), která není postřehnutelná, přesto probíhá každou končetinou a každým orgánem těla. Praxí hatha jógy dojde ke sjednocení dechu (prana váju) se zažívacími vyměšovacími plyny (apana váju). Praví jogíni, či džňáninové nejsou k ničemu připoutáni. Když jsou v klidu, jejich prána a apána přirozeně zpomalí a spojí se. Sjednocení jednoduše značí, že prána a apána jsou vybalancovány a udržují rovnováhu.

Já je zdroj (prapůvod) vnitřní mysli. Já také řídí a vede všechny tři světy (stavy bdění, snění a stav hlubokého spánku). Tyto stavy jsou symbolizovány světem pravdy, pozemským všedním lidským světem a spodním světem. Všechny tyto přechodné světy leží v Já. Neexistuje zde nic než pocit ´já jsem´. Jestliže zde není nit, nejsou tu ani žádné šaty. Stejně tak platí, že ´jestliže já neexistuji´, potom ani neexistuje svět složený z pěti elementů. Tento pěti-elementární svět obíhá okolo pocitu ´já jsem´. Světské radovánky a bolesti neexistují v nepřítomnosti pocitu ´já jsem´. Všude, kde je pocit ´já jsem´, je  přítomna blaženost ve své pravé formě. Pocit ´já jsem´ je všudypřítomný a vše prostupující. Nicméně lidé stejně odmítají skutečnou existenci Já vzhledem k falešné představě, které se drží. Částečky prachu ve své nejjemnější formě tvoří vítr, který není viditelný. Vítr je projevenou formou životní energie (Čajtanja). Proudí-li životní energie volně, říká se jí vítr neboli vzduch. Zpomalený vzduch je zdrojem vody. Země je zplozena z vody. Zrychlený vzduch vytvoří oheň. Jakmile se životní energie zklidní, pocit ´já jsem´ je vnesen do popředí. Vzduch, voda, země, oheň (světlo) jsou názvy elementů, přidělené podle jejich charakteristik. Třebaže byl svět takto označen, ve skutečnosti je to pocit ´já jsem´, který je zdrojem světa. Pro toho, kdo realizoval Já, platí: ´Já jsem Vše´, zatímco ten, kdo nerealizoval Já, se pouze nechává vtahovat do světského života, pojímá myšlenky hříchu a ctnosti a věří všemu, co pojme, což ho zaplétá do světa. Hříchy a ctnosti jsou jako semena, která vyraší ve formě nekonečných tužeb a zapustí kořeny na půdě klamu a nevědomosti. Strom světského života roste a je zavlažován činy a ne-činy a jejich výslednými radostmi a strastmi.

8. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek