Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13. Zřeknutí se pýchy a touhy (z knihy Amrut laja 2)

23. 10. 2020 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Přestaňte být pyšní na své nabyté vědomosti a ego, zbavte se připoutanosti k ženě, dětem, apod., a zcela se odevzdejte Mistrovi. Zbavte se domnělého přesvědčení o tom, co je dobré, a co zlé. Vzdejte se nastudovaného poznání Véd a ostatních písem. Zřekněte se neustávající činnosti (Pravritti) a stejně tak potřeby vyprostit se ze světské existence (Nivritti). Zbavte se důležitosti a domýšlivosti mysli, touhy po objektivních vědomostech, touhy po majetku. Stručně řečeno, vzdejte se všeobecně touhy a odevzdejte se Mistrovi. Poté, co se mu odevzdáte, osvojíte si Jeho blažený a klidný stav. K tomu, abyste se s ním mohl sjednotit, musíte obětovat i své náboženství.

13. Zřeknutí se pýchy a touhy

Poznání získané na základě konceptů, je nevědomostí (avidja), zatímco to, co je osvobozené od konceptů, je Brahman. To, co nemůže být pochopeno pomocí mysli, očí, či čehokoliv jiného, je Brahman. Poznání, vyvozené bez podpory konceptů či jakýchkoliv mentálních konstrukcí, je vaší skutečnou formou. Je to ´samádhi bez konceptů´, neboli ´nirvikalpa samádhi´. To, co se ´smí´ a co naopak ´nesmí´, je určeno nevědomým lidem. To, co se ´smí´ (Vidhi) znamená přijetí, a to, co se ´nesmí´ (Nišedha) značí zřeknutí. Brahman je To, co tu po opuštění nevědomosti zůstává. Nevědomost bude automaticky odstraněna v okamžiku, kdy dojdete k pochopení, že ´já nejsem tělo´. Védanta nám pomáhá získat poznání, neboť naslouchat jí vám pomáhá zničit nevědomost. K tomu, abyste nevědomost zcela zlikvidovali, je třeba se plně odevzdat Sadguruovi.

Přestaňte být pyšní na své nabyté vědomosti a ego, zbavte se připoutanosti k ženě, dětem, apod., a zcela se odevzdejte Mistrovi. Zbavte se domnělého přesvědčení o tom, co je dobré, a co zlé. Vzdejte se nastudovaného poznání Véd a ostatních písem. Zřekněte se neustávající činnosti (Pravritti) a stejně tak potřeby vyprostit se ze světské existence (Nivritti). Zbavte se důležitosti a domýšlivosti mysli, touhy po objektivních vědomostech, touhy po majetku. Stručně řečeno, vzdejte se všeobecně touhy a odevzdejte se Mistrovi. Poté, co se mu odevzdáte, osvojíte si Jeho blažený a klidný stav. K tomu, abyste se s ním mohl sjednotit, musíte obětovat i své náboženství.

On je v každém srdci. Slova ho popsat nedokáží. Jediným nezbytným předpokladem k Jeho uvědomění je mít víru, zbavenou falešných představ. Pochopení, že ´já jsem On´, a tudíž ´já nejsem tělo´, lze získat jedině pomocí vedení, kterého se vám dostane od Mistra. Světci se neustále považují za Já a také se podle toho chovají. Každá lidská bytost by měla přemýšlet, zdali ji něco nedrží v otroctví a pokud ano, pak by to měla nalézt a odstranit. Měli byste rozmýšlet nad tím, co vše jste uskutečnili a zdali to, co jste udělali, bylo motivováno (řízeno) touhami. Vzdejte se všech tužeb a odevzdejte se Mistrovi. Zbavte se pýchy k tělu a podvolte se Tomu, co sídlí ve vašem srdci. Setrvávejte v pociťování ´já jsem přítomný ve všem´ a podle toho také jednejte.

5.6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek