Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 27.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

12. Duchovní praxe a guny (z knihy Amrut laja 2)

16. 10. 2020 - advaita

Siddharaméšhvar Maharadž: Přirozenost a podobu Parabrahman můžete získat pouze díky spojení se světcem. Světci jsou ukazatelé, kteří vás dovedou k vaší ´skutečné přirozenosti´ (svarúpa). Ve chvíli, kdy se aspirant setká se světcem, dostává se mu hned spousta inspirace. Jeho mysl je naplněna myšlenkami na  Nejvyšší Já. Skutečnost je bez atributů, zatímco Védy jsou vymezeny třemi atributy (radžas, tamas a sattva). Védy zpočátku vnutí individualitě (džíva) provádět praxi a přimějí ji k činům, karmám a rituálnímu uctívání. Činy nevědomé individuality jsou opravdu podivné, neboť samotná nevědomost je neskutečná.

12. Duchovní praxe a guny

Třebaže měly společnice Pána Krišny (gópís neboli pastýřky) mysl plnou smyslnosti a žádostivosti, Krišna zbavil jejich mysl nečistot v podobě chtíče, a pomohl jim získat Nejvyšší stav. Oheň spaluje všechny druhy dřeva. Umí přeměnit stejným způsobem jak uhlí, tak santalové dřevo, ve žhavý uhel. Přetvoří je do své vlastní formy a podoby. Stejně tak blahodárné společenství světce přetvoří vaši přirozenost (podobu) a formu.

Přirozenost a podobu Parabrahman můžete získat pouze díky spojení se světcem. Světci jsou ukazatelé, kteří vás dovedou k vaší ´skutečné přirozenosti´ (svarúpa). Ve chvíli, kdy se aspirant setká se světcem, dostává se mu hned spousta inspirace. Jeho mysl je naplněna myšlenkami na  Nejvyšší Já. Skutečnost je bez atributů, zatímco Védy jsou vymezeny třemi atributy (radžas, tamas a sattva). Védy zpočátku vnutí individualitě (džíva) provádět praxi a přimějí ji k činům, karmám a rituálnímu uctívání. Činy nevědomé individuality jsou opravdu podivné, neboť samotná nevědomost je neskutečná.

Kvalita radžas se ve vztahu k duchovní praxi projevuje formou uctívání. Kvalita tamas se projevuje formou provádění rituálů. Kvalita sattva se projevuje formou poznání. Co je tedy nevědomost (avidja)? Všechny naše koncepty vytvářejí nevědomost. V nevědomosti nelze cokoliv rozlišovat na dobré a zlé. Pravidla a předpisy týkající se toho, co je správné dělat, a co je naopak nesprávné dělat, jsou jen koncepty  dobra a zla. Když se zcela zřeknete všech těchto konceptů, získáte stav Brahman.

4. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Překlad: Aleš Adámek