Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

27. ledna 1981 – Cokoliv, co lze pochopit či vnímat, nemůže být nikdy konečnou Pravdou (z knihy Před vědomím)

3. 11. 2020 - advaita

maharaj_nirupana_8.jpgMaharadž: To je vaše mylná představa. Cokoliv, co se děje, děje se samo o sobě. Vše toto je hra, či projev vědomí – jeho přirozeností je změna. Je to tanec vědomé přítomnosti. Existuje mnoho způsobů, jakými vědomí baví samo sebe. Ve vědomí funguje mnoho různých forem, schopností, kapacit, ale toto fungování je tu čistě pro pobavení sebe sama. Když je unavené, odpočívá ve spánku, když se probudí, potřebuje nějakou zábavu, pohyb či činnost. To vše jsou projevy ve vědomí, a každý tento projev bude trvat podle své vlastní životnosti, ale v podstatě nic, co se děje, nemá žádnou platnost ani důležitost. Dokud nedojde k probuzení, či pochopení, myslíte si, že jste konatelem, ale jakmile nastane toto vnímání, víte, že zde není žádná entita, která by něco dělala.

27. ledna 1981

Maharadž: Odkud pocházíte a kdo vás sem nasměroval?

Tazatel: Studoval jsem v klášteře v Thajsku a opat mi navrhl, abych si přečetl knihy Maharadžova učení. Když jsem se rozhodl navštívit Indii, několik přátel, kteří již Maharadže navštívili, mi řekli, abych sem zašel.

Maharadž: Máte nějaké otázky?

Tazatel: Vysvětlil by mi Maharadž, jaký druh praxe doporučuje?

Maharadž: Není zde žádná praxe ani metoda, která by měla být následována. Pouze poslouchejte a přijměte vše, co vám říkám, s pevným přesvědčením.

Tazatel: Co si myslíte o potřebě meditace?

Maharadž: Jedinou věcí, kterou má každý, je přesvědčení o tom, že existuje, vědomou přítomnost. Meditace není nic jiného, než soustředění se na tento pocit přítomnosti.

Tazatel: Během meditace má tedy člověk sedět a myslet na svou přítomnost.

Maharadž: Nikoli jako sedící individualita, ale jako pocit přítomnosti beze slov. Meditujte na to, co ví, že zde sedíte. Váš pocit, že je tu vaše tělo, je totožnost s tělem, ale to, co ví, že zde sedí tělo, je projev Absolutna.

Tazatel: Je to poznatelné myslí?

Maharadž: Mysl je podstatou hmoty. Vy nejste hmotou, vy jste tím, co chápe hmotu. Pocit přítomnosti vám objasní vše potřebné, abyste pochopil. Neudělá to vaše úsilí, ale pocit přítomnosti, s kterým se sjednotíte.

Tazatel: Měl bych rozvíjet tento pocit přítomnosti během dne, při všech svých činnostech?

Maharadž: Není pro vás nutné se na něj soustředit, je tu neustále. Ať děláte cokoliv, podstatou této činnosti je tělo a mysl. Nechte tělo i mysl konat si svou práci, ale pochopte, že tím, co vykoná svou práci, nejste. Vy jste pocit přítomnosti. Jakékoliv úsilí, které vynaložíte, ať už fyzické či intelektuální, bude ve své podstatě snahou těla a mysli. Není nic, co byste měl dělat. Vše, co se děje, se bude dít samo o sobě, s vaším přesvědčením, že vy jste od těla a mysli naprosto oddělen.

Tazatel: To zní velice jednoduše, ale musí to být obtížné.

Maharadž: Ať už myslíte na cokoliv, ať už je to jednoduché nebo složité, držte se jediného přesvědčení, že jste pocitem přítomnosti, a ne tělem či myslí. To, čím jste, nemá tvar nebo barvu.

Tazatel: Přetrvává tento pocit přítomnosti poté, co tělo a mysl odejde?

Maharadž: Když doslouží tělo, odejde i pocit přítomnosti a vědomí si již nebude vědomo sebe sama.

Tazatel: Když odejde tělo, odejde vše?

Maharadž: Správně. Není zde zakoušení radosti či smutku, není zde ani potřeba zakoušení.

Tazatel: Není zde nic, co přetrvává – opravdu nic?

Maharadž: Uvažujete na konceptuální úrovni. Na této úrovni, kdo je tu, kdo to chce vědět? Zapomeňte na Ten stav.

Tazatel: Rád bych To pochopil.

Maharadž: Cokoliv, co lze pochopit či vnímat, nemůže být nikdy konečnou Pravdou. Nepoznané je Pravdou. Já nepotřebuji žádné zakoušení, tudíž nemám potřebu se s někým hádat. Tělo a mysl budou ve zbývající době svého trvání dále dělat vše, co mají v oblibě.

Tazatel: Je lepší dělat jednu věc než druhou? Např. s myslí a tělem bych se mohl jen tak posadit a nedělat nic anebo bych mohl chodit a pomáhat lidem dělat dobré věci. Co by bylo lepší dělat?

Maharadž: Tělo a mysl budou dělat to, co je pro tuto kombinaci přirozené.

Tazatel: Je možné věci kontrolovat – např. můžete příliš jíst, nebo příliš pít, prostě tento typ věcí – anebo ostatně můžete dělat dobré skutky, pomáhat lidem, atd.

Maharadž: Toto jsou příkazy a zákazy náležící tělu a mysli, čímž vy nejste. Toto je výchozí bod, z něhož jste začal. Pochopte, že když zde není žádné tělo, vědomí si není vědomo sebe sama. Dokud je zde tělo, musí fungovat podle své přirozenosti.

Tazatel: Takže ho mám nechat dělat to, co je mu přirozené?

Maharadž: Není zde žádná otázka vašeho svolení, aby se něco událo, prostě se to stane, nemáte nad tím žádnou kontrolu.

Tazatel: Ale některé věci mohu kontrolovat. Zda přijdu sem, nebo zůstanu venku – mohu to ovlivnit.

Maharadž: To je vaše mylná představa. Cokoliv, co se děje, děje se samo o sobě. Vše toto je hra, či projev vědomí – jeho přirozeností je změna. Je to tanec vědomé přítomnosti. Existuje mnoho způsobů, jakými vědomí baví samo sebe. Ve vědomí funguje mnoho různých forem, schopností, kapacit, ale toto fungování je tu čistě pro pobavení sebe sama. Když je unavené, odpočívá ve spánku, když se probudí, potřebuje nějakou zábavu, pohyb či činnost. To vše jsou projevy ve vědomí, a každý tento projev bude trvat podle své vlastní životnosti, ale v podstatě nic, co se děje, nemá žádnou platnost ani důležitost. Dokud nedojde k probuzení, či pochopení, myslíte si, že jste konatelem, ale jakmile nastane toto vnímání, víte, že zde není žádná entita, která by něco dělala.

Tazatel: Jen si myslím, že by bylo lepší dělat dobré věci místo špatných.

Maharadž: Co míníte dobrými či špatnými věcmi? Dobré věci mohou být za určitých okolností dobré a za jiných zase špatné. Dokonce i ty, které považujete za dobré, zde budou přítomny, jen dokud tu bude tělo. Pouze zřídka někdo pochopí, že není nic, co by se mělo dělat – že on už je Tím.

Tazatel: Maharadž nám pomáhá, je to z vlastní vůle?

Maharadž: Je to součást veškerého dění. To, co se zde odehrává, je druh snového stavu, a vše, co se stane, bude součástí snu. Cokoliv se děje mimo mě, ať světské či duchovní, se neznásobí do myšlenkových modifikací, protože všechny činy jsou univerzální a duchovní. Duchovno je dokonalé kvůli stabilizaci v Nepoznaném. Mnohokrát se mi děje pozorování fyzické bolesti. Protože je tu stále tělo a vědomí, je tu i nástroj, který registruje radost a bolest; kvůli mému zdravotnímu stavu je registrována více bolest. Pozoroval jsem bolest již předtím, ale jakmile jste přišel, bolest odešla. Když jste ukotven ve vědomí, je tu pouze radost. Já jsem byl ukotven v tomto vědomí plném radosti, ale náhle se objevila choroba a přišla bolest. Dokud jste ukotven ve vědomí a nemáte žádné fyzické těžkosti, nebudete mít žádnou zkušenost bolesti. To je kvalita samotného vědomí. Vy jste před vědomím. V tomto stavu není ani radost, ani bolest. Spojení těla a vědomí je něco jako v tomto příkladu: Jste svobodný a vedete šťastný pohodový život. Po sňatku s manželkou však začnou následky radosti a bolesti. Je to přesně takové.

Tazatel: Jak mohu dosáhnout tohoto stavu?

Maharadž: Tento stav je tu neustále, ale je za poznáním. Nelze ho objasnit, toto všechno jsou jen nástroje, ukazatele. Je tu – slova nemohou vstoupit do tohoto stavu.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková