Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 27.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

5. ledna 1981 – Intelektuálským žonglováním člověk Konečnou pravdu nerealizuje (z knihy Před vědomím)

29. 9. 2020 - advaita

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Lidé budou naslouchat tomu, co říkám, ale jen zřídka to někdo uvede do praxe. Já jsem nebyl v přítomnosti svého Gurua příliš dlouho. Můj Guru mi pouze řekl: „Nejsi toto, jsi Toto.“ To je vše. Já jsem to přijal s takovým přesvědčením, že poznání vykvetlo do toho, co přišlo. Příchuť „já jsem“ je z potravinového výtažku. Absolutno nemá žádnou chuť, žádnou barvu ani žádný tvar. Nemůžete být pozorováni sami sebou; jedině to, co je od vás odlišné, může být vámi pozorováno.

5. ledna 1981

Tazatel: Přestože má individuální tělo omezenou délku trvání, vědomí je v jiném smyslu neomezené, protože těla jsou nekonečná v počtu a neustále se měnící, je to správně?

Maharadž: Správně. Vědomí je látkou tvoření.

Tazatel: Pokud se člověk zcela ponoří do vědomí, natolik, že zde není oddělená entita, znamená to, že všechno, minulost, budoucnost i přítomnost je v něm přítomna, že už zde ve skutečnosti neexistuje nic takového, jako je čas?

Maharadž: Ano, to je správně.

Tazatel: Vše, co existuje, je vědomí, a je pouze ve vědomí, a i když se lidské tělo liší od rostliny, není pravdou, že obojí je vědomím? Rozdíl je jen v projevu, ale jejich podstata je naprosto stejná?

Maharadž: Vše se liší v projevu. To, co je stejné, je všeprostupující vědomí. Co je na tom těžké pochopit? Pět elementů, vše co člověk vidí, je vytvořeno z nich.

Tazatel: Je správné, když řeknu, že neprojevené vědomí je Absolutno, projevené Absolutno je vědomí?

Maharadž: Intelektuálským žonglováním člověk Konečnou pravdu nerealizuje. Pokoušíte se intelektem vymezit to, co je neomezené, do toho, co je omezené. Jsem téměř negramotný; proč sem lidé přicházejí, aby mě viděli? Jaká je intelektuální úroveň této paní? Ona je PhD. Proč sem přišla? Když se na vás dívám, na co se dívám? Pohlédněte na princip zrození, na ten bod, co se narodil. Jste produkt objektivní látky, této kapky. Stvořil někdo toto tělo?

Tazatel: Ne, prostě vzešlo z této kapky.

Maharadž: Tak proč tedy kategorizujete celé toto dění? Pouze soustřeďte svoji pozornost na tento bod. Cokoliv, čím momentálně jste, je produktem této zrozené kapky. Zaměřte na to svou pozornost a vše vám bude odhaleno. Jestliže vy, jako entita, chcete vytvořit intelektuální studii tohoto subjektu, tak už za mnou nechoďte. Zde jste to jen vy; vstupte do zkumavky. Proč se zaplétáte do větví a listí; proč nejdete k semenu? Bez semene by tu strom neexistoval. Zjistěte, odkud pochází semeno. Toto je tím, kam vás znovu a znovu navracím. Kvůli čemu musím vše, ať fyzické či jiné, vytrpět? Začíná to sebeláskou, potřebou být přítomen. Toto vědomí je příčinou veškerého utrpení. Podstatou čeho je tato láska být, sebeláska, láska vědomí? Je to podstata semene, spermatu. Vědomí bylo skryto v tom, čemu je dáno jméno zrození. Kde je ten, kdo tomuto rozumí? Jestliže máte duchovní poznání, proč je chcete omezit na pero a papír? Lidé budou naslouchat tomu, co říkám, ale jen zřídka to někdo uvede do praxe. Já jsem nebyl v přítomnosti svého Gurua příliš dlouho. Můj Guru mi pouze řekl: „Nejsi toto, jsi Toto.“ To je vše. Já jsem to přijal s takovým přesvědčením, že poznání vykvetlo do toho, co přišlo. Příchuť „já jsem“ je z potravinového výtažku. Absolutno nemá žádnou chuť, žádnou barvu ani žádný tvar. Nemůžete být pozorováni sami sebou; jedině to, co je od vás odlišné, může být vámi pozorováno.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková