Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 27.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. ledna 1981 – Existoval jste také před Kristem – to musíte pochopit (z knihy Před vědomím)

22. 9. 2020 -

maharaj_nirupana_3.jpgMaharadž: Pokud je zde zakoušení, je tu díky projevu vědomí. Když tu není vědomí, není tu ani zkušenost.
Tazatel: Ale Maharadž říká, že tu existuje něco před vědomím, co může být zakoušeno.
Maharadž: Ne. Není to zakoušeno. Tento princip rozeznává či pozoruje vědomí. Pokud zde není vědomí, pozorování skončí. Nelze to poznat konceptuálně, musíte se Tím jedině stát. Konečný princip je zde.

2. ledna 1981

Tazatel: Přijde mi, že jsem stále více a více zaneprázdněn, a nemám již dostatek času pro meditaci. Rád bych dostal od Maharadže instrukci, jak dojít k Seberealizaci.

Maharadž: Vykonávejte svou práci ve světě, ale mějte na paměti, že vaše práce může být vykonána jedině tehdy, pokud jste zde vy – za přítomnosti pocitu bytí. To stačí.

Tazatel: Je pro mě nezbytné neustále si při práci připomínat sebe sama, být si toho vědom?

Maharadž: Kdo jiný si může být vědom vědomí než vědomí samotné? Nachází se tu ještě jiná entita? Je to zde, vědomí si vždy uvědomuje samo sebe. Problém je v tom, že se vědomí ztotožnilo s tělem. Nedělejte nic kromě tohoto: neztotožňujte vědomí s tělem. Dochází snad ve vědomí k nějaké změně, je-li něco děláno či nikoliv? Není zapotřebí žádné sádhany, kromě uvědomování si skutečnosti, že je to pouze v tomto vědomí, v němž se vše odehrává. Z relativního hlediska jste vědomím a vědomí nemá žádnou formu. Vědomí můžete pouze cítit, ale není možné ho vidět. Znáte je; víte, že jste. Kdo řídí tělo, aby dělalo to, co dělá? Může tím být jedině vědomí samotné, není zde žádná entita. Vědomí činí vše, co má být uděláno, skrze různá těla. Vy jste tím vědomím a láskou, kterou má vědomí samo k sobě.

Tazatel: Pak tady opravdu není nic, co můžu dělat, abych to realizoval a nemůžu se snažit nedělat nic. Pouze to je. Je to tak, jak to je, a to je vše.

Maharadž: Ano, jen to pochopit. Pouze být svým „Já“.

Tazatel: Měl by člověk důvěřovat „Já“?

Maharadž: Když jste „Já“, kde by se vzala otázka důvěry? Pouze buďte svým „Já“. Činnost je dovedena k nečinnosti. Když jste Tím, tak je konec – kruh se uzavřel, jste svým „Já“. Tato Seberalizace je Bohem, „Já“ samotné je Bohem. Náboženství učí, že Bůh je stvořen ve formě těla, protože lidé samotní se ztotožňují s tělem. Představa Boha je také vytvořena v podobě těla. Učím vás, že vy sám jste Bohem a spočívání v „Já“ je božské. Nyní považujete Krišnu, Krista, Buddhu či proroka za Bohy, ale Bohem nejsou jako tělesné formy. Bůh znamená vědomí „já jsem“ – nemá žádnou formu ani jméno. Protože Kristus, Buddha či Krišna realizovali sami sebe, svoje vědomí, stali se božskými. Kvůli tomu, aby to lidé pochopili, jsou označováni jako Bozi, ale Boha nelze pojmenovat, nelze ho omezit na tělo. Spočívat v „Já“, stabilizovat se v „Já“, to je Bůh. Můj Guru mě dovedl do Božskosti.

Tazatel: Navzdory zdánlivému utrpení, které člověk může mít, existuje vůbec někdy doba, kdy není pravdou to, co Maharadž říká? Ptám se proto, zdali jste neustále „Já“, ať jste si toho vědom či ne.

Maharadž: Nyní je to výše. Vědomí je zde, ale není to pouze vědomí, ale jakýsi princip, který zná vědomí. Tento princip spolu s vědomím je tu. Kristus existoval jako člověk před 2000 lety; Existovali jste před touto dobou či nikoliv?

Tazatel: Musel jsem.

Maharadž: Existoval jste také před Kristem – to musíte pochopit. Ten, který pozoruje vědomí, ví, že vědomí tam přítomno nebylo.

Tazatel: Toto pozorování vědomí, ale není srovnatelné s běžným způsobem zakoušení, jaký máme, ne?

Maharadž: Pokud je zde zakoušení, je tu díky projevu vědomí. Když tu není vědomí, není tu ani zkušenost.

Tazatel: Ale Maharadž říká, že tu existuje něco před vědomím, co může být zakoušeno.

Maharadž: Ne. Není to zakoušeno. Tento princip rozeznává či pozoruje vědomí. Pokud zde není vědomí, pozorování skončí. Nelze to poznat konceptuálně, musíte se Tím jedině stát. Konečný princip je zde. Vědomí ve formě Krista, Krišny přišlo, byly tu osobnosti, a ty byly považovány za Bohy, protože se stabilizovaly ve svém vědomí. Jedině díky tomuto konečnému principu se objevilo vědomí. Když zde toto vědomí nebylo, kde byl Kristus či Krišna? Byli výhradně Absolutnem. Před tím, než může dojít k projevu, musí zde být něco, co se samo projevilo, a to je Absolutno.

Tazatel: Dokážu chápat, že to, co Maharadž říká, musí být pravda, ale jak to Maharadž ví?

Maharadž: Jak jste zjistil to, že jste, a že existuje svět? Řekl vám to někdo? Věděl byste to, i kdybyste byl jediným člověkem na zemi.

Tazatel: Prostě to vím.

Maharadž: Spontánně to víte, vše je takové. Nemůžete to pochopit, dokud budete přemýšlet v pojmech nějaké entity, intelektuálně. Opravdu, pravda je jako zrnko, vše je obsaženo v této špetce vědomí. Vím, co zde bylo ještě před tím, než Kristus či Buddha atd. nabyli tělo. Jakákoliv forma a vědomí uvnitř jsou časově omezené. Já jsem časem neomezený.

Tazatel: Ježíš řekl: „Před Abrahámem, Já jsem.“ Abrahám byl otec Židovského národa.

Maharadž: Ano, to je přesně ono. To znám.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková