Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 27.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. Stálé a nestálé (z knihy Amrut laja 2)

25. 9. 2020 - advaita

Siddharaméšvar Maharadž: Čtvrté tělo, tedy supra-kauzální tělo, je vlastně vědomí, ve kterém jste si vědomi pouze pocitu ´já jsem´. Nevědomost začne existovat ve chvíli, kdy si tohoto pocitu nejste vědomi. Věnujte proto velkou pozornost vědomí, a vypozorujte, že vše je nevědomost ve formě mysli. Mysl má omezení, zatímco Já je všeprostupující a bez omezení.

Prapůvodní iluze (múlamája) vlastní tvar a kvality, zatímco Brahman je jich zbaven. Kvality jsou vyjádřením nestálosti, a vnášejí iluzi do popředí. Nestálost je vnuknutí (vycházející pohyb), neboli pouhý koncept. Koncept naznačuje, že se jedná pouze o myšlenku. Zapomínáme na Já, protože jsme zcela zaujati myšlenkami, které tak zaměstnávají naši pozornost.

Ve své přirozenosti jsme stálí (neměnní). Nestálost přichází na řadu později, a poté také zmizí. V tomto ohledu se podobáme moři. Moře je v podstatě klidné a nevzrušené, avšak díky vlnám se jeví jako neklidné. Klidné moře symbolizuje Brahman, zatímco vlny představují iluzi, která je nestálá.

Čtvrté tělo, tedy supra-kauzální tělo, je vlastně vědomí, ve kterém jste si vědomi pouze pocitu ´já jsem´. Nevědomost začne existovat ve chvíli, kdy si tohoto pocitu nejste vědomi. Věnujte proto velkou pozornost vědomí, a vypozorujte, že vše je nevědomost ve formě mysli. Mysl má omezení, zatímco Já je všeprostupující a bez omezení.

Individualita (džíva) je ten, kdo je ovládán myslí a kdo se snaží poznat mysl druhých. Když se zaměříte na mysl, pak vše, co uvidíte, bude nestálé. Tomu se říká nesprávné vidění (vikalpa drišti). V nejlepším případě můžete říci, že se jedná o chybný (pokřivený) způsob nahlížení. Jemné tělo je plné nesprávného a chybného poznání. To znamená, že činnosti mysli a stejně tak intelektu jsou nestálé a tudíž neustále se měnící. Tyto nestálé, neustále se měnící činnosti klesají dolů do relativní pasivity a nabírají formu hrubého těla.

´Tak, jako je Já ve všech bytostech, tak také Bůh existuje ve všem.´ To by měl být náš postoj. Nejzazší pravda sídlí ve faktu, že my jsme ve své přirozenosti bezforemní.

18. 3. 1933

Překlad: Aleš Adámek