Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. Čtyři těla, pět obalů a tři světy (z knihy Amrut laja 2)

7. 8. 2020 - advaita

tuka_promitani.jpgSiddharaméšvar Maharadž: Říká se, že světec Tukáram odešel do příbytku Boha Višnua (Vaikuntha) zároveň se svým tělem. To je známkou beztělesnosti. Výrok ´zároveň se svým tělem´ značí popis jeho odchodu, zatímco byl stále naživu. Jednoduše řečeno světec Tukáram opustil tělesné vědomí i přesto, že měl živé tělo, takže se říká, že se stal beztělesným (vidéha). Tělo není nic než jeden z pěti obalů, přehozených přes Já.

2. Čtyři těla, pět obalů a tři světy

Říká se, že světec Tukáram odešel do příbytku Boha Višnua (Vaikuntha) zároveň se svým tělem. To je známkou beztělesnosti. Výrok ´zároveň se svým tělem´ značí popis jeho odchodu, zatímco byl stále naživu. Jednoduše řečeno světec Tukáram opustil tělesné vědomí i přesto, že měl živé tělo, takže se říká, že se stal beztělesným (vidéha). Tělo není nic než jeden z pěti obalů, přehozených přes Já.

Co jsou čtyři těla? Je to: 1. Fyzické, neboli hrubé tělo, jehož hlavním atributem je stav bdění. Je očima (zrakem) viditelné a má určitý definovatelný tvar. 2. Jemné tělo, které je charakterizováno stavem snění. Oči ho nespatří, není viditelné, přesto funguje podobným způsobem jako hrubé tělo. Je složené z mysli, intelektu, myšlení, životních dechů neboli energií (prán) a ega neboli ztotožnění se s myšlenkou ´já´. 3. Kauzální tělo je nevědomost. Toto tělo je charakterizováno hlubokým spánkem. Je to samotný bezesný hluboký spánek, který je stavem kauzálního těla. Je to stav zapomnění, kde není nic zakoušeno. 4. Supra-kauzální tělo nereprezentuje žádný z možných světů. Existuje jako čtvrtý stav, čili stav túrja. Je to pociťování ´já jsem´ neboli pocit ´já jsem On´ (sóham). Dokud se adept cítí omezen předchozími třemi těly, nazývá se individualitou (džívou), a poté, kdy první tři těla transcenduje, jeho identita je přeměněna v Boha (Šivu).

Pěti obaly jsou: 1. Hrubé tělo tvoří první obal, tedy potravinový obal (annamája). Jemné tělo utvářejí další tři obaly, se kterými se individualita, omezená jemným tělem, ztotožňuje. Těmito třemi obaly jsou obal prány, čili životního dechu (pranamája), obal mysli (manomája) a obal intelektu (buddhimája). Pátý obal je spojen s kauzálním tělem a je označován jako obal klidu, blaženosti (ananmdamája).

Třemi světy jsou: 1) nebe, 2) pozemský svět, ve kterém žijeme, někdy nazývaný jako svět smrti, neboť smrt zde je nevyhnutelná a 3) spodní svět neboli jedná se o prožívání hrubého těla (charakterizované stavem bdění), jemného těla (charakterizované stavem snění) a kauzálního těla (charakterizované stavem hlubokého spánku). Každý přirozeně vlastní hlubší úroveň, která se nachází hlouběji než je úroveň spodního světa. Proto také na základě správného využití lidského těla lze přeměnit obyčejnou lidskou bytost (Nara) v Boha (Narajána).♦

21. 1. 1933

Z knihy Amrut lája

Překlad: Aleš Adámek