Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. Sadguru, největší Osvětlovatel (z knihy Amrut laja 2)

31. 7. 2020 - advaita

siddha_smile_ss.jpgSiddharaméšvar Maharadž: V duchovní vědě (Adhjátma) je Átman (Já) pokládán za základní a nejdůležitější princip. Jógin je ten, kdo si osvojí to nejpodstatnější a nejdůležitější – tedy Pravdu. Adept, jenž smyje špínu iluze (mája), získá čirou a jasnou Pravdu, a tím se stane světcem. Pak spočívá napevno a bez přerušení v Já. Pouze světec se zřekl materiálního světa. Pohlíží na něj jako na obyčejnou iluzi. Celý svět je bojiště, kde neustále probíhá zápas o přežití. Světec se však rozhodl nepřebývat na tomto bojišti objektivního světa.

1. Sadguru, největší Osvětlovatel

Bůh je božské světlo, dávající světlo všemu. Bůh je božské světlo, které vše osvětluje a projevuje. Boha nemůže osvětlit ani slunce, měsíc, oheň či vítr, tedy žádná věc. Jedině skutečný Mistr (Sadguru) osvětluje ´Osvětlovatele´. Sadguru je tudíž ´největší Osvětlovatel´. Klaníme se síle, která je za lampou, protože ona ničí temnotu. Sadguru odkrývá to, co je skryté. Zasvěcuje nás do našeho Já (Átman) a pomáhá nám je pochopit. Likviduje temnotu nevědomosti a odhaluje Boha. Osvětluje Boha, proto se v úctě klaníme Mistrovi. Nikdo jiný nedokáže Boha odhalit a přivést na svět. On je sebe-prokazatelný, jediný skutečný, samozářný a samozřejmý.

Kdybyste se ocitli v naprosté tmě, nepotřebovali byste žádné světlo či jiný prostředek k tomu, abyste pocítili vlastní Já. Všechny praxe a plány, využívané pro tento účel, vás dovedou pouze na scestí. Tímto je dokázáno, že my jsme ve své podstatě Bůh. My jsme Pravda (Paramártha), a samotnou Pravdu nelze nikdy zničit. Jsme Uvědomění.

Bůh dodává světlo i slunci. Pouze Sadguru (a tudíž nikdo jiný) vám může vyjevit Pravdu. Realizovaná bytost (džňánin), neboli světec, je ve formě Skutečnosti. Pouze když navážete kontakt se světcem a zakusíte jeho klid a blaženost, stanete se šťastnými. Pouhé hledění na světce vám však štěstí neposkytne. Účel, pro který jsme přišli na tento svět, je v okamžiku nalezení pravého Světce naplněn. Na základě tohoto setkání totiž získáváme ´Osvobození´. Osvobození je světcovou ozdobou. Ten, kdo hledá a očekává štěstí od druhých, je jen žebrák. Skutečným bohatstvím oplývá jen ten, kdo je zcela zbaven tužeb.

V duchovní vědě (Adhjátma) je Átman (Já) pokládán za základní a nejdůležitější princip. Jógin je ten, kdo si osvojí to nejpodstatnější a nejdůležitější – tedy Pravdu. Adept, jenž smyje špínu iluze (mája), získá čirou a jasnou Pravdu, a tím se stane světcem. Pak spočívá napevno a bez přerušení v Já. Pouze světec se zřekl materiálního světa. Pohlíží na něj jako na obyčejnou iluzi. Celý svět je bojiště, kde neustále probíhá zápas o přežití. Světec se však rozhodl nepřebývat na tomto bojišti objektivního světa.♦

7. 1. 1933

Z knihy Amrut lája

Překlad: Aleš Adámek