Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23. prosince 1980 – Co jste zakoušel pět let před svým narozením?

4. 8. 2020 - advaita

maharaj_audio2sm.jpgMaharadž: Prvotní nevědomost se týká našeho „jáství“. My je považujeme za to konečné, ale je to nevědomost. Pokládáme toto vědomí za věčné, konečné, a to je chyba. Princip „já jsem“ je tu za předpokladu, že je zde přítomen bdělý stav a stav hlubokého spánku. Já nejsem bdělým stavem ani stavem hlubokého spánku – tudíž Já, Absolutno, nejsem tímto „já jsem“. Ponecháte-li stranou trojici stavů, čím potom jste?

23. prosince 1980

Tazatel: Když pozorujete problém, jakýkoliv problém v lidské mysli, pokud jej pozorujete velmi intenzivně a ničím nerušeně, problém zmizí a zbude pouhé pozorování. Co je to, to pozorování, kdo je pozorovatel a co je to esence pozorování? Jak pokračovat dál?

Maharadž: To je tradiční cesta pochopení, běžný způsob pozorování světa. Pouhý návyk, nic víc. Kdy však proces pozorování začíná? Přichází spolu s vyvstáním bdělého stavu, stavu hlubokého spánku a poznání „já jsem“, což je vše shrnuto do jednoho principu „já jsem“. Tomu se říká zrození. S tímto takzvaným zrozením přišla celá tato trojice stavů, a s jejím příchodem zároveň vyvstal proces pozorování. Odehrává se den co den. Ve chvíli, kdy se objeví „jáství“, je používáno pro prožívání, pozorování atd. Kde bylo toto „jáství“ předtím, než došlo ke zrození? Nebylo tam.

Tazatel: Pokud tedy pokračujeme dále, někdo je vtažen do pozorování, někdo pouze pozoruje, je tu ještě něco dalšího? Jaká by pak měla následovat otázka?

Maharadž: Ptejte se, kdy toto pozorování vyvstalo a pozorování čeho to bylo? Nasbíral jste si nesmírnou zásobu slov, ale Sebepoznání u vás ještě nevyvstalo.

Tazatel: Víte, to je to, co jsem pozoroval. Jak do toho můžu proniknout?

Maharadž: Víte, že jste. Protože víte, že jste, děje se toto vše. Poznejte poznání „já jsem“. Když pochopíte, co je to „jáství“, pak bude tato záhada rozluštěna.

Tazatel: Jakým způsobem k tomu lze dojít?

Maharadž: Jděte ke zdroji, z kterého tato otázka vychází. Zdroj otázku vyřeší.

Tazatel: Dochází tu ještě k nějakému dotazování?

Maharadž: Ó, ano. Pokud někdo, či jakýkoliv princip, chce položit otázku, neměl by za sebe považovat tělo. Pokládejte otázku z postoje, že jste jenom poznání „já jsem“.

Tazatel: Otázka je kladena v případě, že člověk neví.

Maharadž: Ano, ale prvotní nevědomost se týká našeho „jáství“. My je považujeme za to konečné, ale je to nevědomost. Pokládáme toto vědomí za věčné, konečné, a to je chyba. Princip „já jsem“ je tu za předpokladu, že je zde přítomen bdělý stav a stav hlubokého spánku. Já nejsem bdělým stavem ani stavem hlubokého spánku – tudíž Já, Absolutno, nejsem tímto „já jsem“. Ponecháte-li stranou trojici stavů, čím potom jste?

Tazatel: Vše se opět vrací k otázce „Kdo jsem já?“

Maharadž: Pochopte to jasně. Pokud držíte stranou samotný nástroj dotazování, kde je pak jaká otázka?

Tazatel: Pokud se ale netážete...

Maharadž: Kdo by se tázal? Vy už jste přece to „já“ odstranil.

Tazatel: Já nevím. Jak můžete odpovědět?

Maharadž: Jaké otázky můžete mít bez přítomnosti této trojice? (stavu bdění, hlubokého spánku a poznání „já jsem“) Dejme tomu, že vám je padesát let. Pojíte se s touto trojicí stavů už padesát let. Nyní ji překročte, jděte za ni. Co jste zakoušel pět let před svým narozením? Jaký jste byl?

Tazatel: Já nevím.

Maharadž: Tak je to správně. Byl to stav nevědění. V tomto stavu nevědění se zcela náhle objevilo vědění a vytvořilo celý tento nesmysl. Odkdy tu jste a jak dlouho budete dále existovat?

Tazatel: Dobře, řekl bych, že jsem tu od chvíle, co něco zakouším, a budu tu do té doby, dokud budu něco zakoušet.

Maharadž: Správně. Teď mi řekněte něco o tom, co tu je bez zakoušení „jáství“.

Tazatel: To nedokážu.

Maharadž: Díky čemu je tu spojení s touto trojicí stavů, s tímto svazkem nesmyslů? Například: Hoří nějaká budova. Je sděleno, že k vzplanutí došlo v důsledku elektrického zkratu. Díky jakému zkratu se zde objevila tato trojice stavů? Bylo tu nějaké tření. Když zmáčknete zapalovač, objeví se plamen. Ať už z důvodu tření anebo elektrického zkratu, všechny tři stavy jsou zažehnuty.

Tazatel: A ten plamen je co?

Maharadž: „Já jsem“.

Tazatel: Do něj jsem se již narodil.

Maharadž: Na základě této trojice stavů zakoušíte život a také děláte duchovno.

Tazatel: Pokud dám stranou všechny tyto tři stavy, tak tu nakonec nezbude vůbec žádná otázka, žádné „kdo nebo co jsem?“, jediné, co zbude, je klid.

Maharadž: Klid a mír se vztahují k chaosu nebo neklidu.

Tazatel: To nemá nic co do činění s klidem a neklidem. Míním tím to, že pokud člověk zůstane sedět tiše v sám sobě, nechá stranou všechny tři stavy s vědomím, že nezná sám sebe, tak jedině potom může zůstat v tichosti.

Maharadž: To, co říkáte, je nemožné. Vědění zde bude za předpokladu, že tu bude bdělý stav nebo stav hlubokého spánku. Pokud by tyto stavy nebyly dostupné, tak byste tu nebyl v této formě. Kdybyste měl schopnost uvědomit si ještě před vaším zrozením to, že se chystáte narodit, neměl byste vůbec zájem skočit do této propasti zrození.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková