Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

13. prosince 1980 – Naprostá nezávislost spočívá v pochopení a poznání (z knihy Před vědomím)

28. 7. 2020 - advaita

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Vědomí vyvstává spontánně. Jakmile jsem si vědom sebe sama, tak vím, že existuji a miluji toto bytí; nechci, aby ode mne toto bytí odešlo, a to je důvod, jenž mne nutí usilovat celý den až do chvíle, kdy mě přemůže spánek, abych udržel tuto lásku bytí spokojenou. Poté mi Guru řekne skutečnou situaci, že toto vědomí, které tolik miluji, je pouze iluze. Je základní příčinou všeho utrpení a můj skutečný stav je předtím, než toto vědomí vyvstalo. Je za všemi koncepty a jakékoliv jméno, které mu dáte, je konceptem.

13. prosince 1980

Maharadž: Absolutno je jedno, Samo o sobě, ale je vyjádřeno mnoha způsoby a tvary. Jako Absolutno nemám žádnou zkušenost sebe sama. Oddanost bez druhého je oddaností k „Já“, kde není žádná dualita. Jakmile přijde dualita, oddanost je rozdělena mezi subjekt a objekt. Před zrozením jsme si nebyli vědomi sebe sama; až když byl představen cizí element, zrození, začali jsme si sebe sama uvědomovat. Pochopení tohoto je probuzení, a pro toto pochopení zde není žádná cesta nebo technika. Je natolik jemné, že bych o tom rád pohovořil více, ale je pro mne fyzicky nemožné říci více než pár slov. To, o čem hovořím zcela otevřeně, ostatní mluvit nebudou. Míra vnímavosti každého závisí na jeho vlastním štěstí. Pochopte také, že to, co ode mne slyšíte, nemůžete využít. Cokoli slyšíte, bude spontánně dělat to, co má rádo.

Tazatel: Sezení zde a naslouchání Maharadže je čirá radost. Dokonce, i když se to zdá být v dualitě, zasahuje to něco hluboko uvnitř.

Maharadž: Dokud je tu s vámi pocit duality, to, co slyšíte, nemůže zasáhnout cíl. Pochopte, co vám říkám. Vědomí vyvstává spontánně. Jakmile jsem si vědom sebe sama, tak vím, že existuji a miluji toto bytí; nechci, aby ode mne toto bytí odešlo, a to je důvod, jenž mne nutí usilovat celý den až do chvíle, kdy mě přemůže spánek, abych udržel tuto lásku bytí spokojenou. Poté mi Guru řekne skutečnou situaci, že toto vědomí, které tolik miluji, je pouze iluze. Je základní příčinou všeho utrpení a můj skutečný stav je předtím, než toto vědomí vyvstalo. Je za všemi koncepty a jakékoliv jméno, které mu dáte, je konceptem. Pochopte to důkladně, intuitivně, za slovy, ale také si uvědomte, že toto pochopení vám nemůže být užitečné, protože je na úrovni vědomí a vědomí je iluze. To, co zde bylo nahráno a přepsáno, bude mít nepředstavitelnou hodnotu poté, kdy se základna lidského chápání rozšíří a lidé budou chtít poznat, jak se věci mají. V tuto dobu, kdy to bude odkryto širší škále, lidé užasnou. Těchto slov bude pár, ale ti, kteří budou v daný okamžik pyšní na své vlastní úspěchy, budou udiveni, když se po vyslechnutí těchto pár slov jejich vlastní poznání náhle vytratí.

Tazatel: Nerozumím, v jakém smyslu se zde používá slovo vědomí. Myslel jsem si, že vědomí je čiré uvědomění, Konečná skutečnost.

Maharadž: Toto vědomí, které závisí na potravinovém těle, jež je zrozené, je časově omezené. To, co vědomí předchází, je Absolutno, a když je vědomí bez formy a není si vědomo sebe sama, je to Absolutno. Nejsme ničím, kromě tohoto vědomí. Přicházíte sem a já k vám mluvím, ale mě se nijak nedotýká to, zda přijdete či odejdete. Jsem zcela nezávislý. Já, jako Absolutno, vědomí nepotřebuji. Naprostá nezávislost spočívá v pochopení a poznání. Moje zdánlivá závislost je na tomto vědomí, které říká „já jsem“. Je to tato schopnost vnímat, co mi umožňuje vás vidět. Tento koncept jsem neměl, ale i tak jsem existoval. Byl jsem tu před tím, než se objevilo toto vědomí. Cokoliv, co chcete, po čem toužíte, či co uctíváte, může být jedině koncept. Slyšeli jste o tom, co je konceptuální existence a co je existence před koncepty? Mnoho lidí sem přišlo čistě za duchovními účely a projevovali ke mně velkou lásku. Následně se jim přihodí velké štěstí, daří se jim, a pro své úspěchy nemají čas sem chodit. Kde je celá předchozí láska? Toto je pole působnosti máji. Člověk sem přijde s upřímným záměrem uskutečnit duchovní hledání, poté mu mája ukáže trochu pokušení, a on je v tu ránu pryč. Mája nefunguje nezávisle – jsme partneři. Troufne si někdo oddělit se od této máji? Ne, on bude máju akceptovat. Je velice obtížné zbavit se tohoto ega (že jsem to či ono), ale ego se nemůže dotknout toho, kdo opravdu pochopí, co říkám. Budete sem chodit dál, dokud budou přetrvávat koncepty; jakmile se za ně dostanete, nebude tu žádná potřeba sem chodit. Odkdy a kvůli čemu je to, co si myslíte, že jste?

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková