Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. prosince 1980 – Toto poznání není nové; existovalo vždy (z knihy Před vědomím)

21. 7. 2020 - advaita

nisargadatta_nirupana2s.jpgTazatel: Proč se zdá být Indie kolébkou tohoto poznání? Vypadá to, že žádná jiná země toto poznání nemá.
Maharadž: Takto tomu není. Tento projev je vyjádřením Absolutna a může nabývat různých forem v různých zemích. Kde nabere jaký druh vyjádření je nepodstatné; v podstatě, vše je projev Absolutna. Není zde žádná příčina ani následek, žádný důvod, proč by jedna věc měla být na jednom místě a jiná na druhém. Co má být pochopeno je to, co člověk je, sám o sobě.

9. prosince 1980

Maharadž: Zde se dozvíte to, co je, a ne to, co očekáváte, že uslyšíte. Dualita vyvstává ve chvíli, kdy vyvstává vědomí. Jsem přítomen a vím, že jsem přítomen – to je dualita. Jsem a nejsem si vědom své přítomnosti – to je jednota. Je zde pouze jedno, ale když je tu tato vědomá přítomnost, pak je tu pocit duality.

Tazatel: Je si realizovaná bytost všeho vědoma?

Maharadž: Ve skutečnosti není nikdo realizovaný, je tu pouze čiré poznání. To jen z důvodu komunikace říkáme, že je osoba realizovaná. Poznání realizovalo, že je poznáním; to je vše, k čemu došlo. Já nejsem toto tělo, nejsem slovy; když toto poznání pochopí, nazývá se to Seberealizace.

Tazatel: Poznání, které Maharadž dává, je pro Džňániny. Co se stane zcela prostému člověku, který není schopen tomu porozumět?

Maharadž: Praktikujte bhadžany a meditaci. Poznání, které je nezralé, meditací postupně dozraje.

Tazatel: Před tisíci lety byli lidé primitivní. Nemohli to pochopit. Toto učení je pouze pro ty, co mají vyspělou mysl.

Maharadž: Ať už primitivní či civilizovaní, lidé to pochopit mohou. Dokonce i v té době tam musel být někdo, komu se toto poznání projevilo a on ho instinktivně pochopil. Toto poznání není nové; existovalo vždy. Lidé k němu docházeli instinktivně.

Tazatel: Proč se zdá být Indie kolébkou tohoto poznání? Vypadá to, že žádná jiná země toto poznání nemá.

Maharadž: Takto tomu není. Tento projev je vyjádřením Absolutna a může nabývat různých forem v různých zemích. Kde nabere jaký druh vyjádření je nepodstatné; v podstatě, vše je projev Absolutna. Není zde žádná příčina ani následek, žádný důvod, proč by jedna věc měla být na jednom místě a jiná na druhém. Co má být pochopeno je to, co člověk je, sám o sobě.

Tazatel: Může Guru někoho postrčit směrem k poznání?

Maharadž: Vy si myslíte, že jste jednou individualitou a Guru je tou druhou, ale tak tomu není. Guru je znalec vědomí, které je dočasné. Pochopte tuto kuriózní situaci: Zatímco k vám mluvím, je v těle přítomna nesnesitelná bolest. Já jsem pevně pochopil, že zde nejsou přítomné žádné individuality oddělené jedna od druhé, žádné poznání dělitelné na světské a na duchovní. Není tu žádný Guru ani žák, není zde Bůh ani oddaný. Nejsou zde žádné protiklady – jsou vzájemnou dualitou, ne dvěma oddělenými částmi, ale dvě části jednoho a téhož. Já jsem o tom přesvědčen, a přesto s vámi mluvím. Vy to přijímáte jako poznání, a já to předávám jako poznání. Pochopte tento zábavný faktor. Promluvy ze mě vycházejí spontánně; před vyřčením slov není žádný význam zkonstruovaný uvnitř. Mysl zde nehraje žádnou roli. Je to přímá spontaneita.

Tazatel: Jaká je definice vědomí, kterou Maharadž používá?

Maharadž: Vědomí, jak je zde používáno, je tento pocit být naživu, být přítomen, pocit existence. Je to láska být, která je zdrojem a příčinou všech tužeb.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková