Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

7. prosince 1980 – Veškerý projev, fungování, pozorování se může odehrávat pouze v dualitě (Z knihy Před vědomím)

14. 7. 2020 - advaita

nirupana_16.jpgMaharadž: Toto vědomí je univerzální, není v něm žádná individualita. Když se vědomí pohne v konkrétní formě, která se též objevila spontánně, a začne v ní fungovat, forma nabude dojmu, že je individualitou a to, co je neomezené, se omezí do patřičné formy a začínají problémy. Řekněme, že se někdo stal Džňáninem, ale co bylo to, s čím to začalo? Byl to tento kyselý, hořký princip, tento výron, kvůli kterému se vědomí přihodilo. Právě tento princip, poznání „já jsem“ se rozvinul, vyrostl a zesládl; dozrál a stal se projeveným stavem Džňánina; ale co to je? Je to produkt pětielementárního potravinového výtažku. Co zůstane, když odejde? Absolutno, které nezná Sebe samo.

7. prosince 1980

Tazatel: Chci přímý prožitek Nekonečna.

Maharadž: Absolutno nemůže být prožíváno. Není žádnou objektivní záležitostí. Když jsem jednotou, pak je to čiré uvědomění, které si není vědomo svého uvědomění, a nemůže tu být žádný objekt ani subjekt – proto tam nemůže být žádné pozorování. Veškerý projev, fungování, pozorování se může odehrávat pouze v dualitě. Musí tu být objekt a subjekt, jsou dvěma, ale zároveň dvěma nejsou, jsou to dva konce téže věci. Když se vědomí pohne, vyvstává dualita. Jsou zde miliony objektů, ale když každý objekt spatří ten druhý, přebírá subjektivitu Absolutna, ačkoli je objektem. Já, jako objekt, vnímám a interpretuji všechny ostatní objekty, a domnívám se, že jsem subjekt, a dochází k pozorování.

Tazatel: Proč se vědomí hne? Jakou to má příčinu?

Maharadž: Děje se to bez příčiny, odehrává se to spontánně; není zde žádný důvod. Toto vědomí je univerzální, není v něm žádná individualita. Když se vědomí pohne v konkrétní formě, která se též objevila spontánně, a začne v ní fungovat, forma nabude dojmu, že je individualitou a to, co je neomezené, se omezí do patřičné formy a začínají problémy. Řekněme, že se někdo stal Džňáninem, ale co bylo to, s čím to začalo? Byl to tento kyselý, hořký princip, tento výron, kvůli kterému se vědomí přihodilo. Právě tento princip, poznání „já jsem“ se rozvinul, vyrostl a zesládl; dozrál a stal se projeveným stavem Džňánina; ale co to je? Je to produkt pětielementárního potravinového výtažku. Co zůstane, když odejde? Absolutno, které nezná Sebe samo.

Tazatel: Touha po vysvobození je také touha, že ano?

Maharadž: Nemluvte o vysvobození, mluvte sám o sobě, co jste. Když to pochopíte, zmizí poznání i nevědomost. Poznání budete požadovat jen do té doby, dokud je zde nevědomost. Vzdělaná osoba může říct nevědomé osobě cokoliv, aby odstranila její nevědomost. Za tím účelem vzdělaná osoba využívá pomoci tzv. světského poznání, konceptů, a jak světské konceptuální poznání, tak nevědomost kráčejí současně. Džňánin vám udělí nějaké koncepty, aby odstranil vaši nevědomost. Toto „jáství“ je poznání a vy ho přijímáte. K tomu, abyste ho odstranili, vám dává Džňánin všechny tyto koncepty; abyste pochopili, že nejste tímto „jástvím“, které je výstupním produktem potravinového výtažku. Jakmile si to uvědomíte, pak veškeré koncepty, které vám Džňánin dal, spolu s tímto „jástvím“, jsou odhozeny. Co zůstává, je Absolutno. Toto je skutečný stav událostí. Nemůžete pak nikdy říci „já jsem jako toto nebo tamto“ – jste prost poznání. Zřídka tomuto někdo porozumí a transcenduje sféru vědomí. Po poslechu mých rozhovorů se domníváte, že je to velice jednoduché, ale není to tak snadné.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková