Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

30. listopadu 1980 – Sadguru není dítě lidských rodičů (Z knihy Před vědomím)

7. 7. 2020 - advaita

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Na to, abyste poznal a pochopil tato tajemství, odevzdejte se právě principu „já jsem“ a vědomí samotné vás k tomu dovede. Nyní se stabilizujte ve vědomí. Pokud to neuděláte, budou pro vás vaše koncepty velmi nebezpečné – uškrtí vás. Poznání, že jste, je zdrojem veškeré energie, zdrojem všech Bohů, všech druhů poznání.

30. listopadu 1980

Maharadž: Toto „jáství“ je funkce přírody, produkt pětielementárního potravinového těla. Ví o sobě, touží být. Pomocí tohoto vědění poznejte své „Já“. Mnoho věků přišlo a odešlo, ale žádný člověk si nedokázal zachovat svou totožnost či paměť nepřetržitě – ta pominula s odchodem těla. Pětielementární výtažky a tři guny představují jedince; s nimi přichází toto vědění, paměťová stopa „já jsem“. Osobnost je udržována naživu díky potravě dodávané pěti elementy. Dokud je potrava řádně zajišťována, bude tu tělo i „jáství“. Jakmile je přísun zastaven, dotek „jáství“ je pryč. Rozpoznáváte to, co sem přišlo, aby vidělo Maharadže? Je to tělo nebo něco mimo tělo?

Tazatel: Uvnitř či mimo, já nevím.

Maharadž: Velmi dobrá odpověď. Držte stranou tělo a popište to.

Tazatel: To nedokážu.

Maharadž: Poté, co to nedokážete popsat, jaký to má smysl?

Tazatel: Žádný.

Maharadž: Jakmile to pochopíte, dojdete k pravdě. Ten, co nyní naslouchá, jehož neznáte, je vámi. A toho, kterého znáte jako sebe, tím nejste. Nejvyšším cílem duchovna je Paramátman – toto poznání, které obývá tělo, „já jsem“, a které nemůže být popsáno. Pokud naprosto souhlasíte, že je tomu tak, neznamená to snad, že máte duchovní poznání?

Tazatel: Kdo může získat duchovní poznání?

Maharadž: Kdo jiný než vy? Vy, jedině vy sám. Kdo jiný nežli vy sám se může ptát „kdo jsem já“? Pokud zde není tazatel („já“), kdo bude klást otázky? Toto je pro vás vrchol duchovního poznání; nemusíte sem už chodit.

Tazatel: Jsem s Maharadžem rád.

Maharadž: Můžete zde sedět. Nyní, ať už budete žít jeden nebo tisíc let, výsledek bude jedině tento.

Tazatel: Maharadž odpověděl na mé otázky dřív, než jsem je položil.

Maharadž: Vy nejprve přijímáte to, co říkají druzí lidé, ale v pravý čas je vše přijaté hozeno přes palubu.

Tazatel: Nemohu mít žádnou zkušenost toho, jak vznikl pocit bytí, protože nemám poznání toho, co existovalo před pocitem bytím.

Maharadž: Toto poznání je velmi prosté, a zároveň velmi hluboké. Kdo pozná celý tento proces vyvstání vědění a nakonec jeho zmizení? Ten, kdo to pochopí, dosahuje stavu Sadgurua, ale obyčejný člověk to pochopit nedokáže. Sadguru není dítě lidských rodičů. Na to, abyste poznal a pochopil tato tajemství, odevzdejte se právě principu „já jsem“ a vědomí samotné vás k tomu dovede. Nyní se stabilizujte ve vědomí. Pokud to neuděláte, budou pro vás vaše koncepty velmi nebezpečné – uškrtí vás. Poznání, že jste, je zdrojem veškeré energie, zdrojem všech Bohů, všech druhů poznání. Tím, že jste si vyslechl tyto promluvy, sem nemusíte znova chodit. Musíte pouze setrvávat ve vědomí, že jste; v tomto vskutku dynamickém principu, kvůli kterému vše existuje. Ukotvěte se v něm. Upevněte v něm svou stabilitu. Vy jste pouze tím. Toto je ta nejjednodušší metoda: víte, že jste, pouze v tom přebývejte.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková