Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

29. listopadu 1980 – Otázka zodpovědnosti za něco, co se ve světě odehrává, je zcela vyloučena (z knihy Před vědomím)

30. 6. 2020 - advaita

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Jako Absolutno jsem časem neomezený, nekonečný a jsem uvědomění, aniž bych si uvědomění uvědomoval. Jako nekonečno vyjadřuji sebe jako prostor. Jako bezčasový vyjadřuji sebe jako čas. Pokud zde není prostor a čas (trvání), nemohu si být vědom sebe sama. Když je přítomen čas i prostor, je zde přítomno vědomí, v němž se odehrává celý projev a vzniká mnoho různých jevů. Já, uvědomění, sestupuji do tohoto vědomí, a v něm vyjadřuji Sebe sama mnohými způsoby v nesčetném množství forem.

29. listopadu 1980

Tazatel: Jaký je vztah mezi tím, co jsem, a vědomím, které je časově omezeno?

Maharadž: Co je ten koncept „já“, s nímž se snažíte nalézt nějaký vztah? Toto je přesně to, kde vzniká nepochopení. V tomto konceptu prostoru a času je veškerý projev, ve kterém se považujete za něco odděleného. Není tu nic odděleného, vy jste součástí fungování celého projevu. Jako Absolutno jsem časem neomezený, nekonečný a jsem uvědomění, aniž bych si uvědomění uvědomoval. Jako nekonečno vyjadřuji sebe jako prostor. Jako bezčasový vyjadřuji sebe jako čas. Pokud zde není prostor a čas (trvání), nemohu si být vědom sebe sama. Když je přítomen čas i prostor, je zde přítomno vědomí, v němž se odehrává celý projev a vzniká mnoho různých jevů. Já, uvědomění, sestupuji do tohoto vědomí, a v něm vyjadřuji Sebe sama mnohými způsoby v nesčetném množství forem. Toto je klíč, základní pilíř projevu; existence individuality je vyloučena. Co je to? (Maharadž zvedl košík s jablky) Mezi tímto ovocem, husou nebo lidskou bytostí není rozdíl. Všechno to jsou pouhé potravinové produkty, všechny tyto tři věci jsou jen potravou. Celý projev, každý tvor je vytvořen z pěti elementů a chování každého stvoření závisí na kombinaci tří gunsatva, radžas, tamas. Otázka zodpovědnosti za něco, co se ve světě odehrává, je zcela vyloučena. Jedinec trpí jenom kvůli převzetí zodpovědnosti. Celek univerzálního projevu se skládá z vědomí si toho, že jsme zde přítomni, z pěti elementů a z třech gun. Ve vašem přirozeném stavu není uvědomění si uvědomění, proto je zde vyloučeno poznání. Poznání přichází až s vyvstáním těla a vědomí. Toto poznání je fakticky nevědomostí a veškeré poznání na něm založené je také nevědomostí. Praktikovali jste duchovní sádhanu po mnoho let, co máte v ruce?

Tazatel: Jsem vědomí, to je můj zisk.

Maharadž: Je tento zisk trvalý? Je vaší skutečnou přirozeností?

Tazatel: Ztotožňuji se s celým projevem.

Maharadž: Není toto vše až poté, co jste nabyl svého vědomí? Vraťte se zpět do stavu, kde jste byl před tím, než vás přepadlo toto vědomí. Nejdříve se ztotožňujete s tělem, pak se ztotožňujete s vědomím, poté nějakou dobu zůstáváte vědomím, ale léčkou je to, že si budete myslet, že jste se stal Džňáninem. I přebývání ve vědomí je časově omezené. Původní stav je před tím, než vás přepadlo vědomí. V jednom případě bylo uděleno poznání, jež bylo pochopeno, a dotyčný se stal rázem Tím; jinému to trvalo tisíc let, a také dosáhl tohoto stavu. Je v tom nějaký rozdíl? To, co bylo původně tím, co jsem měl rád, už nyní dále nechci, protože si uvědomuji svou pravou podstatu. Nepotřebuji dále toto vědomí ani na pět minut. Na konci svého života budete ochoten zaplatit pět tisíc rupií, abyste si život prodloužil třeba jen o pět minut. Já nejsem ochoten zaplatit ani jedinou rupii. Pozbyl jsem veškerou lásku k tomuto projevenému světu.

Maharadž: Musíte zachovávat toto poznání „já jsem“ v naprosté čistotě. Přu se se svými blízkými, pokud neudržují tyto předměty v pořádku a v čistotě. Dejme tomu, že zůstane tento ručník nevypraný – pak udělám peklo tomu, kdo je za to zodpovědný. Všechna špína, která není ručníkem, by měla být odstraněna. Podobně, „já jsem“ je nástroj, skrze který získáváte všechno poznání. Uctívejte toto „já jsem“, odstraňte všechny příměsi, špínu.

Tazatel: Jak máme uctívat „jáství“?

Maharadž: Toto vědění samo upozorní na všechnu špínu, která je na něm navršena. Dokonce ani prostor není tak čirý jako poznání „já jsem“. Ve své podstatě je svět čirý; je pošpiněn, protože se ztotožňujete s tělem. Dokud nepoznáte své „jáství“ ve své čirosti, budete se odvolávat na různé knihy a Guruy, abyste obdrželi nějakou totožnost.

Tazatel (jiný): Mám strach ze ztráty bytí, své existence.

Maharadž: Kde je otázka strachu? Ani Parabrahman nezná Sebe samo. Když dojdeme k závěru, že nejste a já nejsem, pak to, co zbývá, je označováno jako Parabrahman, ale co to je Parabrahman? Nemůžete to popsat, a tak jste tiše. Já jsem také tiše. Parabrahman nelze srovnat s ničím.

Tazatel: Je užitečné praktikovat nama džapu?

Maharadž: Rozhodně ji praktikujte a její hodnota bude v pravý okamžik prokázána. Musíte v džapě spočívat; rozebírat to, jaký užitek z ní získáte, je k ničemu. Následujte ji a realizujte přínosy. Dokonce, i když nama džapu následuje někdo jako osel či hlupák, stane se velkým Světcem – taková je síla v recitaci džapy. Když taková osoba předstoupí před Satgurua, Světec mu řekne: „Nemusíš se o sebe starat, protože jsi tím imanentním principem „já jsem“. Nemusíš se proto starat o nic. Pouze buď a pak o tebe bude zcela postaráno. Je škoda, že jste tak moc závislý na tom, co se povídá, a nesnažíte se to prozkoumat sám pro sebe. Vaše poznání je omezené na vaše tělo a propůjčené znalosti. Všechny činnosti světa se uskutečňují kvůli tomuto „jáství“. To je zdroj, který vytváří svět. Pochopte nejprve toto „jáství“ – jedině pak je můžete transcendovat. Nejprve ze všeho buďte tímto „jástvím“.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková