Zpívání bhadžanů v Praze 2021

  • od října 2021 zpívání od 18.30 - 20.30 -- cca 1x do měsíce nepravidelně
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí
  • Datum nejbližšího zpívání: POZOR -- ZMĚNA TERMÍNU! (ODLOŽENO O TÝDEN) -- NA 8.10.2021
  • Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.
  • Sraz:  v 18:25
  • Vstupné: zdarma
  • Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

10. listopadu 1980 – Stav Džňánina je jako stav dítěte, když si dítě nebylo vědomo sebe sama (z knihy Před vědomím)

9. 6. 2020 - advaita

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Lidé se ztrácejí ve vnějším projevu Džňánina. A místo toho, aby směřovali k vůdčímu principu, snaží se ho jen napodobovat. Já nyní znám důkladně ten první moment, vím co je to zrození, znám vše, nicméně, mohl bych dobrovolně vstoupit do tohoto zrození? Jaké konatelství či oprávnění jsem měl při rozhodnutí, zda vstoupit či nevstoupit do zrození, či se o čemkoliv rozhodnout? Když říkám, že jsem nabyl poznání svého narození, znamená to snad, že jsem skutečně přímo věděl, co se v tom okamžiku dělo?

10. listopadu 1980

Maharadž: Jak dalece do minulosti může dojít má paměť? Byl jsem malým chlapcem a pamatuji si, že mě nějaká starší osoba nesla na zádech. Došla se mnou až na vrchol hory a já mohl spatřit východ slunce. To je můj první dojem. Přemýšleli jste nad tím někdy? V kolika letech jste nabyli poznání svého těla? Dejme tomu, že jste si začali uvědomovat sebe sama ve věku čtyř let – k veškerým činnostem, které se odehrály před touto dobou, došlo bez vašeho vědění a v paměti o tom nemáte žádný záznam. O věcech, které se staly, jste se doslechli od ostatních, ale vy to přímo nevíte. Je tu nějaká jizva a bylo mi řečeno, že jsem byl někým pokousán, ale není tu na to žádná vzpomínka. Než se dítě poznalo, stalo se mnoho věcí. V prvních letech tu primární koncept „já jsem“ byl, ale v latentním stavu. Později začal poznávat sebe sama. Stav Džňánina je jako stav dítěte, když si dítě nebylo vědomo sebe sama. Nástroj, skrze který vědění vyjadřuje sebe samo, je nyní docela odlišný, ale princip je tentýž. Džňáninové budou mít rozdílné způsoby vyjádření. Ramana Mahariši nosil pouze bederní roušku, která byla jen vypraná, ale nevyžehlená – já nosím rád věci, kde nejsou žádné záhyby a látka je upravená. Existoval jiný světec, který si nebyl vědom svého těla a chodíval nahý. Pán Krišna byl také moderní, jako já, a velmi pěkně oblečený. Lidé se ztrácejí ve vnějším projevu Džňánina. A místo toho, aby směřovali k vůdčímu principu, snaží se ho jen napodobovat. Já nyní znám důkladně ten první moment, vím co je to zrození, znám vše, nicméně, mohl bych dobrovolně vstoupit do tohoto zrození? Jaké konatelství či oprávnění jsem měl při rozhodnutí, zda vstoupit či nevstoupit do zrození, či se o čemkoliv rozhodnout? Když říkám, že jsem nabyl poznání svého narození, znamená to snad, že jsem skutečně přímo věděl, co se v tom okamžiku dělo? Toto vše je jen konceptuální poznání. Také veškeré poznání od této chvíle je konceptuální.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková