Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

8. října 1980 (večer) – Abyste poznali Boha, musíte se Bohem stát (z knihy Před vědomím)

28. 4. 2020 - advaita

nirupana_16.jpgTazatel: Jak mám následovat to, co Maharadž říká, když mám na starosti tolik věcí – rodinu atd.?
Maharadž: Vaše vědomí samotné se o vše postará. Hleďte na své vědomí jako na Boha. Ihned po probuzení, než se pustíte do svých každodenních aktivit, meditujte na toto vědomí, toto „jáství“, uctívejte je po určitou dobu. A předtím, než večer upadnete do spánku, opět spočívejte v tomto vědomí, „jáství“. Buďte mu oddáni a v tomto naladění usínejte. Tímto vědomím, které medituje na „Já“, se vám toto „Já“ odhalí.

8. října 1980 (večer)

 Maharadž: Jaká je příčina stavu bdění, spaní a „jáství“?

Tazatel: Chemická látka.

Maharadž: Když vyřknete slovo – chemická látka – považujete se za ni?

Tazatel: Prostudoval jsem tuto látku důkladně, a nejsem jí. Vše je v ní obsaženo, ale mnou není.

Maharadž: Zrovna jako je tento plamen vlastností hořícího plynu, stejně tak je tu kvůli této chemické látce zkušenost bdělého stavu, hlubokého spánku a vědění; nejsou to vaše vlastnosti. Této chemické látce jsou přiřazena mnohá jména, múla mája, sutra pradam atd. To vše je iluze. Není zde žádný Bůh, žádná individuální duše, nic. Prvotní iluze se vyjadřuje skrze Sebelásku, lásku k pocitu bytí. Z hlubokého spánku se probudíte; stejně tak žák, který považuje slova Gurua za konečná, následuje je a jedná podle nich, zůstává jako Sebeláska. Nakonec získá poznání „Já“. Zrovna tak jako se probudíte z hlubokého spánku, získáte toto poznání „já miluji“; Sebeláska nevědomky přejde do Parabrahman. Když meditujete, vy a láska „Já“ by měli splynout v jedno – neměla by tu být žádná dualita. Hlavním problémem u džňáninů, kteří mají toto poznání intelektuálně, je jejich připoutanost k příbuzným a majetku. Nikdo neumírá, smrt znamená ukončení; například kapka vody, která se vypaří, se stane nekonečnou. Není zde žádná smrt pro nic, vše končí, aby se stalo nekonečné. Puruša je tím principem, z něhož vše plyne, veškerý projev; je podporou pro vše. Když něco znáte, musíte se tím stát; abyste poznali Boha, musíte se Bohem stát. Abyste poznali tento princip puruša, musíte jím být.

Tazatel: Maharadž dříve hovořil o připoutanostech, ale co s náklonností ke Guruovi? Zjišťuji, že všechny připoutanosti jsou pryč, ale tato zůstává.

Maharadž: Co míníte náklonností ke Guruovi? Vy a Guru jste jedno, ne dva.

Tazatel: Jak mám následovat to, co Maharadž říká, když mám na starosti tolik věcí – rodinu atd.?

Maharadž: Vaše vědomí samotné se o vše postará. Hleďte na své vědomí jako na Boha. Ihned po probuzení, než se pustíte do svých každodenních aktivit, meditujte na toto vědomí, toto „jáství“, uctívejte je po určitou dobu. A předtím, než večer upadnete do spánku, opět spočívejte v tomto vědomí, „jáství“. Buďte mu oddáni a v tomto naladění usínejte. Tímto vědomím, které medituje na „Já“, se vám toto „Já“ odhalí. Lidé uctívají mnoho Bohů, ale Bohové jsou pouze koncepty, které se vyskytly v mysli. Lidé říkají, že chtějí zachránit sami sebe; zachránit co? Co se snažíte zachránit? Veškeré vaše poznání je tu rozpuštěné, a proto když odsud odejdete, nemůžete být pyšný na to, že jste džňánin.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková