Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

8. října 1980 (ráno) - Samotný pocit bytí je láskou (z knihy Před vědomím)

21. 4. 2020 - advaita

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Svým povinnostem byste se měli věnovat – povinnosti nejsou osobní, náleží projevenému vědomí, patří všem. Snažte se rozšířit do Nekonečna jako projevené vědomí. Není zde žádný jiný Bůh kromě vás. Jednoho dne toto tělo umře. Lidé si myslí, že smrt znamená naprostý neprojev, ale tak to není. Když je něco zkonzumováno nebo vyčerpáno, bude o to víc a stane se to vše projeveným. 

8. října 1980 (ráno)

Maharadž: Veškeré poznání je dostupné skrze tělo, ale toto poznání, kterým jste, a jež je výsledkem potravinového těla, není vámi. Tento samotný pocit bytí je láskou. Je nejpřirozenější, a proto miluji všechny ostatní, protože miluji sebe. Proud mé lásky k ostatním vyvěrá z lásky být. Neprojevené je projeveno prostřednictvím bdělého, dynamického, projeveného ducha; to je stav lásky být. Manželka není oddaná manželovi, je oddaná této lásce být. Máte dychtivou touhou žít v tomto těle. Musíte se však zbavit ztotožnění s ním. Právě tak, jako když jíte nějakou lahůdku a následující den ji z těla vyloučíte v podobě výkalů, stejným způsobem se musíte zbavit tohoto těla. Můj vlastní stav je celkové projevené vědomí a výrazem těla je jen podstata životního dechu, jazyk životního dechu (slova) a láska „Já“. Není tu nic dalšího jako Paramátman, kromě pocitu „Já Miluji“. Kdo bude v této extázi hledět na tělo? Tělo se stane nedůležité. Kolik různých jmen jste mu dali, ale čím je ... pouze tou láskou „Já“. Vaše vědění se pořád a neustále přesouvalo sem a tam, ale vy jste ho omezili na své tělo, a tudíž ho zabíjíte. Paramátman není mája, je to vaše skutečná přirozenost.

Tazatel: Co by měl člověk dělat se svými každodenními povinnostmi?

Maharadž: Svým povinnostem byste se měli věnovat – povinnosti nejsou osobní, náleží projevenému vědomí, patří všem. Snažte se rozšířit do Nekonečna jako projevené vědomí. Není zde žádný jiný Bůh kromě vás. Jednoho dne toto tělo umře. Lidé si myslí, že smrt znamená naprostý neprojev, ale tak to není. Když je něco zkonzumováno nebo vyčerpáno, bude o to víc a stane se to vše projeveným. Šrí Krišna řekl: „Vtěluji se v každém věku (juga),“ ale já říkám, každou chvíli, co se rozšiřuji, tak jsem stále více tvořen, a rozrůstám se v každém okamžiku stále víc a víc. Nikdy jsem od nikoho nic nepožadoval. Cokoliv, co chci získat, chci dostat jen ze svého bytí. Uctívám samotný princip „já jsem“ a požaduji to, co chci, z něho; protože kvůli němu přicházejí všechny tyto věci. Jeho Veličenstvo se odebralo ke spánku – to však neznamená, že je mrtvé. Vy nejste schopni uvědomit si toto poznání, protože se držíte svého těla. Jedině Seberealizovaný Guru vás může vést. Bez tohoto pocitu těla jsem dokonalý, celistvý, úplný. Nebudete schopni pochopit to, o čem hovořím.

Z knihy Před vědomím

Překlad Gabriela Adámková