Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

Átma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI


proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. října 1980 – Budete schopen po poslechu těchto promluv jít do ticha? (z knihy Před vědomím)

7. 4. 2020 - Gabi

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Ten, kdo nastoupí na duchovní stezku, je jako studená voda, která je postavena na oheň. Když ji položíte na oheň, začnou se v ní čeřit bublinky a v pravý čas bude vřít. Tento stav varu je podobný sádhakovi (duchovně hledajícímu), vstupujícímu do nejvyššího stupně duchovna. V bodě varu sádhaka rád neustále hovoří, klade mnoho otázek. Pokud je pod ohněm přikládáno, var skončí a nastupuje mírné vření. To je stupeň, kde si osvojuje duchovní poznání.

2. října 1980

Tazatel: Chci se vzdát tohoto ega, ale nevím jak.

Maharadž: Jaká je velikost a barva tohoto ega, kterého se chcete vzdát? Co jste ohledně ega pochopili?

Tazatel: Je to falešné přesvědčení mysli.

Maharadž: Je to špetka v mých prstech, toto „jáství“, ale všechny texty, šestnáct šaster, osmnáct puran a čtyři védy volají a hlasitě se domáhají snahy popsat toto Brahman. Všechny tyto chvály jsou jen kvůli malé špetce „já jsem“. Ve chvíli, kdy začnete vytvářet popis tohoto „já jsem“, dostáváte se do hlubokých vod. Tento stojan na tyčinky je stříbrný, víte, že to je stříbro. Jaký je tvar, barva nebo forma tohoto poznání? Pokud je veškeré poznání bezforemné, může tu být forma, tvar nebo barva náležející poznání „já jsem“? Mohlo by být předmětem hříchu či zásluhy? V tomto bezčasovém éteru dotek „jáství“ není.

Tazatel: Není pravda, že Džňánin šíří poznání ze soucitu k nevědomé osobě?

Maharadž: Můžete to říci, jak chcete. Ve stavu Džňánina není nic takového jako soucit. Dostal jsem vás do stavu, kde už byste měli vědět, že jste samotný osvětlovatel všeho, a láska být je v něm také. Když vás sem přivádím, proč mi dáváte takovéto otázky? Jak něco víte?

Tazatel: Skrze mysl.

Maharadž: Ne. Poznání rozpoznává mysl, mysl nemůže poznat vědomí. Jste přemožen spánkem, pak se probudíte – kdo to rozpozná? Před myslí je zde princip poznání. Před poznáním je nejvyšší princip, který zná vědomí. V podstatě je to tak, že za nepřítomnosti poznání, došlo k zrození poznání, které dodalo svět, všechny bytosti i všechny věci. Ten, kdo nastoupí na duchovní stezku, je jako studená voda, která je postavena na oheň. Když ji položíte na oheň, začnou se v ní čeřit bublinky a v pravý čas bude vřít. Tento stav varu je podobný sádhakovi (duchovně hledajícímu), vstupujícímu do nejvyššího stupně duchovna. V bodě varu sádhaka rád neustále hovoří, klade mnoho otázek. Pokud je pod ohněm přikládáno, var skončí a nastupuje mírné vření. To je stupeň, kde si osvojuje duchovní poznání. Budete schopen po poslechu těchto promluv jít do ticha? Pochybuji o tom, protože pořád máte v oblibě těšit svou zhýčkanou mysl. Jestli jste opravdu pochopili to, co vám říkám, záleží na tom, zda těšíte svou mysl či ne? Řekl jsem vám, že jste nyní jako toto teplo v těle. Jaké je Parabrahman? Parabrahman toto teplo vjemu „já jsem“ vůbec nezakouší. Jestli toto pochopíte, celá hádanka bude pro vás vyřešena.

Jestliže se někdo po pochopení tohoto stane Džňáninem, princip vědomí i tělo budou dostupné a budou také zapleteny do emocionální sféry. Dá plný průchod pláči a bude si také užívat jakoukoliv situaci. Takový Džňánin nebude potlačovat jakékoliv projevy emocí, které spontánně vyvstanou z tohoto vědomí a tělesného nástroje. Lidé se většinou domnívají, že Džňánin by měl všechna emoční vzplanutí potlačit. To ale není správné. S vaším hlediskem v Absolutnu nejste nijak spjat s jakýmikoliv pocity či instinktivními vzplanutími tělesného nástroje. Džňánin se na nich ze své vůle nijak nepodílí, je to spontánní dění. Naproti tomu nevědomá osoba je do toho hluboce vtažena a považuje vše za skutečné. Pro Džňánina je neskutečné i to teplo (vjemu „já jsem“), proto, cokoliv se děje v této oblasti, je pro něj neskutečné. Veškerá oddanost, náklonnost, láska jsou u Džňánina rozpuštěny, ale vše, co dělá, dělá pro druhé.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková