Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

24. září 1980 – Jakmile jste projeveným vědomím, otázka toho, co mám a co nemám dělat, přestane platit (z knihy Před vědomím)

3. 3. 2020 - Gabi

nisargadatta_audio3_2.jpgTazatel: Jaké účinky má přebývání v Maharadžově přítomnosti?
Maharadž: V současné době jsou tyto účinky na hledající větší. Pokud jste dostatečně pročištěn, je toto působení rychlejší. Pro nepročištěné a omezené je pak tento proces pomalejší. Nevěděl jsem, že jsem byl, nyní vím, že jsem. Jedná se o stejné „Já“ s věděním, které je přes ně přehozené. Toto je cesta, jakou se právě Absolutno Samo transformuje do hrubšího vědomého stavu, stavu zdánlivého projevu. Já jsem Bůh, uctívatel i uctívání; jeden stejný, společný princip.

24. září 1980

Maharadž: Před kolika lety jste ode mne dostal mantru?

Tazatel: Před třemi.

Maharadž: Poznání, že jste, je Bohem. Uctívejte je a jednoho dne pochopíte, že nejste individualita. Uvědomíte si, že jste univerzální vědomí, které nemůže trpět; pro vědomí zde není žádná bolest ani radost. Nepochopíte to skrze intelekt, ale poznáte to prostřednictvím intenzívní meditace. Meditace bude prováděna samotným vědomím. Meditovat na něco znamená stát se tím. Já jsem plně ukotven v nezrozeném stavu, ale pořád zakouším tento stav rozmanitosti, který se mě však nijak nedotýká.

Tazatel: Jaké účinky má přebývání v Maharadžově přítomnosti?

Maharadž: V současné době jsou tyto účinky na hledající větší. Pokud jste dostatečně pročištěn, je toto působení rychlejší. Pro nepročištěné a omezené je pak tento proces pomalejší. Nevěděl jsem, že jsem byl, nyní vím, že jsem. Jedná se o stejné „Já“ s věděním, které je přes ně přehozené. Toto je cesta, jakou se právě Absolutno Samo transformuje do hrubšího vědomého stavu, stavu zdánlivého projevu. Já jsem Bůh, uctívatel i uctívání; jeden stejný, společný princip.

Tazatel: Byl světec, o kterém jsme mluvili, a který byl tak popudlivý, také džňáninem?

Maharadž: Ano, džňánin je znalcem poznání.

Tazatel: Jestliže to byl džňánin, jak mohl být tak popudlivý?

Maharadž: V projeveném vědomí se dějí veškeré činnosti, takzvané dobré a špatné. V projeveném vědomí byla vyjádřena tato charakteristika. Džňáninovi nemůžete přisuzovat tento tamasický rys, protože on individuální vědomí transcendoval.

Tazatel: Je v pořádku jíst nevegetariánskou stravu?

Maharadž: Dokud budete cítit, že jste individualitou, musíte se držet kodexu chování, jenž vám byl dán. Jakmile jste projeveným vědomím, otázka toho, co mám a co nemám dělat, přestane platit. Je v univerzálním projeveném vědomí něco dobré či špatné? Nic takového. Bude v něm vůně květin, budou v něm odpadky; to vše je pouhá hra vědomí. K pozorování vědomí nelze dojít v oblasti vědomí.

Tazatel: Dejme tomu, že se pozorování zastaví, je to samádhí?

Maharadž: Představte si, že všichni odejdete, pozorování tu už není, já tu jsem pořád, ale nemám co pozorovat. Ve stavu bytí jsou zde ostatní a dochází k pozorování. Pokud není přítomno vědomí, Absolutno nemůže poznat Sebe samo – není tu nic kromě Absolutna – tudíž žádné pozorování.

Tazatel: Dejme tomu, že budu pouze pozorovat, že veškeré činnosti se dějí skrze mě a já nedělám nic. Je potom potřebná meditace?

Maharadž: Toto je jistý druh meditace, ale správná meditace je ta, když meditujete na své „Já“. Dostanete se do tohoto stavu ráno, když se probudíte a pozorujete vědomí; to je stav, kdy meditujete na své „Já“. Nyní si myslíte, že vědomí pozoruje vědomí, ale vědomí je pozorováno pouze z úrovně Absolutna.

 Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková