Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

15. září 1980 – V tomto vědomém stavu musíte ustoupit do stavu nevědění (z knihy Před vědomím)

18. 2. 2020 - Gabi

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Pokud se mne týče, všechna náboženství jsou založena na konceptech a emocích. Tyto emoce jsou tak násilné a poutavé, že jsou lidé kvůli nim schopni obětovat i své životy. Sjednotí-li se člověk emocionálně s někým jiným, může to být tak účinné, že těm, co se ztotožnili s Ježíšem Kristem, se objevily na tělech rány po ukřižování. Všechny tyto zkušenosti jsou naprosto k ničemu. Jedna individualita se ztotožnila s jinou individualitou, ale dokud se individuality nevzdáte, Skutečnost se nikdy neprojeví.

15. září 1980

Tazatel: Když se v meditaci snažím stabilizovat se v bodě za myslí, je zde temnota, nicota, prázdnota. Nemám tento stav rád.

Maharadž: Copak nechápete – jste tam pořád. Před stabilizováním se v „Já“ tu stále přetrvávají stopy mysli. Tento stroj je samočinně vznikajícím strojem; když to detailně prozkoumáte, hnací síla pomůže vyčistit všechny pochybnosti ve vaší mysli. Toto je výhradně vaše poznání, kterému se budete těšit nejvíce, a poté jsou všechny stopy mysli zcela vykořeněny. Toto je stav, v němž jste a zároveň nejste, to je pomezí. Ve chvíli, kdy víte, že jste, je tu dualita. Když nevíte, že jste, jste dokonalý, ale musíte projít tímto procesem. V hlubokém spánku nevíte, že jste, ale to je hrubší stav. V tomto vědomém stavu musíte ustoupit do stavu nevědění. Co je toto vědění? Je to známka nebo zamluvení rezervace „já jsem“. Dopředu si rezervujete byt, který je ve výstavbě, ale kde je ten byt? Je to pouze rezervace. Podobně i toto „já jsem“ je pouhou rezervací, reprezentuje váš Absolutní stav.

Tazatel: Co vám dává odvahu přeměnit se v nic, o němž víte, že tu je?

Maharadž: Vaše hluboká potřeba pochopit „Já“. Toto ztrácení se znamená jít dovnitř, ale váš běžný sklon je jít skrze pět smyslů ven a vidět svět. Nyní to otočte; nejsem tělo, nejsem mysl, nejsem pět smyslů; nyní jste stabilizován ve vědomí. Po ukotvení se ve vědomí se budou všechny další věci dít automaticky. Rozšíříte se do všeho projeveného. Předtím, než přišlo „jáství“, jsem byl, jsem a budu v tomto původním stavu. Jak to, že na mě nemá žádný vliv hrozivé jméno této choroby? Je to z toho prostého důvodu, že to, čím jsem, nemá s touto chorobou nic co do činění, je to jen název.

Tazatel: Co si Maharadž myslí o všech těch rozličných druzích náboženství?

Maharadž: Pokud se mne týče, všechna náboženství jsou založena na konceptech a emocích. Tyto emoce jsou tak násilné a poutavé, že jsou lidé kvůli nim schopni obětovat i své životy. Sjednotí-li se člověk emocionálně s někým jiným, může to být tak účinné, že těm, co se ztotožnili s Ježíšem Kristem, se objevily na tělech rány po ukřižování. Všechny tyto zkušenosti jsou naprosto k ničemu. Jedna individualita se ztotožnila s jinou individualitou, ale dokud se individuality nevzdáte, Skutečnost se nikdy neprojeví. Neopakujte jako papoušek to, co jste si někde vyslechli, dokud o tom nebudete přesvědčeni stejně jako já. Já znám svůj stav, který tu byl předtím, než přišlo tělo a vědomí, mám o něm poznání, uvědomuji si ho. Pouhé naslouchání těmto slovům nebude stačit – musíte se sjednotit s vědomím. Nepovažujte poznání „já jsem“ za nepodstatné, protože ono je hnací sílou pro běh celého vašeho vesmíru. Projevy vědomí jsou neomezené; pokud se ponoříte do těchto projevů, ztratíte se. Odevzdejte se a sjednoťte se se svým vědomím a vědomí samo vám ukáže proces, jak může být rozpuštěno.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková