Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - VI.1.14-1.17

30. 10. 2019 - Lenka

V neomezeném a nedělitelném Vědomí se v jednom koutu vesmíru zjevuje jako fata morgána projevený svět a zde sídlí Stvořitel Brahma, příčina jeho projevení. Jsem syn Brahmy, zrozený z jeho mysli. Jednou, když jsem pobýval v nebi boha Indry, zaslechl jsem, jak velcí mudrci, Nárada a jiní, vyprávějí příběhy o dlouhověkých bytostech. Při této příležitosti promluvil i mudrc Satatapa.

Kapitola 2: Příběh Bhušundy

VI.1.14,15

VASIŠTHA pokračoval:

 

V neomezeném a nedělitelném Vědomí se v jednom koutu vesmíru zjevuje jako fata morgána projevený svět a zde sídlí Stvořitel Brahma, příčina jeho projevení. Jsem syn Brahmy, zrozený z jeho mysli. Jednou, když jsem pobýval v nebi boha Indry, zaslechl jsem, jak velcí mudrci, Nárada a jiní, vyprávějí příběhy o dlouhověkých bytostech. Při této příležitosti promluvil i mudrc Satatapa.

MUDRC SATATAPA řekl:

V jednom zákoutí hory Méru se nachází strom Čúta plnící všechna přání. Jeho listy jsou ze zlata a stříbra a přebývá v něm havran jménem Bhušunda. Bhušunda je zcela oproštěný od chtění i nechtění a na zemi ani na nebi nežije nikdo déle než on. Nejen že je dlouhověký, ale je i osvícený, plný klidu a míru. Kdyby kdokoli z vás žil jako on, bude jeho život ceněn jako záslužný a hodný obdivu.

VASIŠTHA pokračoval:

Jakmile jsem to uslyšel, velmi mě to zaujalo a rozhodl jsem se s Bhušundou setkat. V jediném okamžiku jsem se ocitl na vrcholku hory Méru. Hora vydávala zář, již lze připodobnit vyzařování jógína, kterému se díky cvičení jógy otevřel mentální otvor na vrcholku hlavy, na horním konci energetické dráhy nádí zvaného sušumna. Tomuto místu na vrcholku hlavy se též říká vrcholek Méru, neboť podobně jako hora Méru dosahuje k nebesům.

Zde jsem uviděl strom zvaný Čúta, jehož listy i květy zářily jako drahokamy. Sahal až k samému nebi a nebeské bytosti, jež sídlily v jeho větvích, naplňovaly prostor svými písněmi. Přebývali tu i dokonalí mudrci, kteří mohou mít tělo, jaké si zvolí.

Byl to obrovský strom neměřitelných rozměrů, plný ptactva nejrůznějších druhů. Přebývala tu labuť Hamsa přepravující Stvořitele Brahmu, pták Suka, jenž je znalý svatých textů a převáží boha ohně Agniho, páv patřící k bohu Kartikéjovi a další. Vzdáleni od ostatních seděli na stromě havrani. Uprostřed nich spočíval v naprostém klidu velký Bhušunda, krásný, míruplný a zářící.

Tento Bhušunda zažil několik vesmírných cyklů. Pamatoval i bytosti žijící před miliardami let. Přebýval v tichu, oproštěn od představ „já“ a „moje“. Slavný Bhušunda, dlouhověký, přítel a příbuzný všech.

VI.1.16, 17

VASIŠTHA pokračoval:

Usedl jsem přímo proti němu. Bhušunda věděl, že jsem Vasištha, a náležitě mě přivítal. Pouhou silou myšlenky zhmotnil květiny, jimiž mě uctil. Posadil si mne vedle sebe a začal se mnou rozprávět.

BHUŠUNDA řekl:

Považuji za velké požehnání, že jsi nás po dlouhém čase navštívil. Tvoje návštěva a společnost, tvoje přítomnost, daršana, je pro celý strom jako omlazující nektar. Jsi největší z těch, kdo jsou hodni uctívání, a tvůj příchod sem je důsledkem mých nahromaděných zásluh. Prosím, řekni mi důvod své návštěvy. V tvém srdci zcela jistě září světlo poznání Já, zapálené neustálým a usilovným hledáním podstaty tohoto iluzorního projeveného světa. Jaký je tedy účel tvé návštěvy? Ach, pohled na tvé požehnané nohy mi dal vytušit tvůj záměr. Přišel jsi sem, neboť bys chtěl odhalit tajemství dlouhověkosti. Přesto bych rád slyšel tvé důvody z tvých vlastních úst.

VASIŠTHA řekl:

Jsi vskutku požehnán tím, že neustále zakoušíš nejvyšší klid a mír, jsi obdařen nejvyšším Poznáním, poznáním Já, a nejsi chycen do sítě iluzí zvané projevený svět. Prosím, pověz mi něco o sobě.

V jaké rodině ses narodil? Jak jsi získal poznání Toho, co jediné stojí za to poznat? Kolik je ti nyní let? Pamatuješ si minulost? Kdo rozhodl, že se staneš dlouhověkým a budeš žít na tomto stromě?

BHUŠUNDA odpověděl:

Ptáš se a já ti, mudrci, odpovím, jak se patří. Pozorně naslouchej. Příběh, který ti budu vyprávět, je schopen odstranit hříchy těch, kteří ho vypráví, i těch, kteří mu naslouchají.

VASIŠTHA řekl:

Ó Rámo, jak to Bhušunda řekl, začal vyprávět. Jeho slova byla plná vážnosti, vytříbenosti a síly, neboť je říkal ten, kdo se povznesl nad veškeré touhy i honbu za potěšením. Srdce Bhušundy bylo čisté, protože nalezlo své vlastní naplnění. Viděl zrození i zánik stvořeného světa. Měl důstojnost Stvořitele Brahmy a jeho slova byla sladká jako nektar.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy