Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Jóga Vasištha - Kniha V. - O zániku - VI.1.12-1.13

23. 10. 2019 - Lenka

Mysl mudrce je plně ve stavu sattvy neboli čistoty, a je proto zcela prostá iluze, egoistické představy „toto dělám já“ i touhy po úspěchu. Mudrc však úspěch či odměnu za své činy neodmítá. Neoddává se nadšení, porazí-li své nepřátele, ani nepodléhá smutku a beznaději, je-li poražen. Věnuje se přirozené činnosti a nechává ji běžet, aniž by měl vlastní záměr.

VI.1.12, 13

VASIŠTHA pokračoval:

Ustálen v pochopení Skutečnosti žije mudrc v klidu, míru a rovnováze. Osvobozen od psychických předurčeností nehledá ani neodmítá život ani smrt. Setrvává v přímém nahlížení neochvějný jako hora Méru. Přesto putuje po lesích, ostrovech i městech, cestuje po nebi jako andělé a bozi, poráží své nepřátele a vládne jako císař. Zabývá se jakoukoli činností, tak jak radí posvátné texty, neboť pochopil, že takovým způsobem je vhodné jednat. Užívá si radostí, navštěvuje zahrady potěšení a nechá se bavit nebeskými nymfami. Náležitě plní povinnosti běžného života a nevyhýbá se ani bitvám. Zachovává však svůj klid i v nebezpečných situacích, kde jiní klidnou a vyrovnanou mysl ztrácejí.

Mysl mudrce je plně ve stavu sattvy neboli čistoty, a je proto zcela prostá iluze, egoistické představy „toto dělám já“ i touhy po úspěchu. Mudrc však úspěch či odměnu za své činy neodmítá. Neoddává se nadšení, porazí-li své nepřátele, ani nepodléhá smutku a beznaději, je-li poražen. Věnuje se přirozené činnosti a nechává ji běžet, aniž by měl vlastní záměr.

Následuj jeho příkladu, Rámo. Nech svoji osobnost a svůj pocit ega stranou a dovol, ať z tebe všechny činy vycházejí zcela spontánně. Neboť jedinou Skutečností je neomezené a nedělitelné Vědomí a právě ono nastoluje tento projevený svět rozmanitosti, jenž není ani skutečný ani neskutečný. Žij zcela odpoután od všeho. Proč bys měl trpět jako hlupák?

RÁMA řekl:

Ó Pane, díky tvé milosti jsem plně probuzen do Skutečnosti. Mylné představy jsou pryč. Udělám, cos mi řekl. Spočívám poklidně ve stavu toho, kdo je osvobozený za života. Prosím, řekni mi ještě, jak lze dosáhnout tohoto stavu osvobození ovládnutím životní síly neboli prány a odstraněním všech sebeomezujících sklonů a podmíněností.

VASIŠTHA pokračoval:

Metoda vedoucí k zastavení koloběhu života a smrti se nazývá jóga a znamená úplné překročení mysli. Jsou dva různé způsoby. Jedním je poznání Já a druhým je ovládnutí prány, tedy pránajáma. Oba vedou k témuž výsledku. Pro někoho je obtížné zkoumání a dotazování se na Já, pro druhého je obtížná pránajáma. Cesta zkoumání Já je dle mého přesvědčení snadná pro každého člověka, neboť Sebepoznání či poznání Já je vždy přítomná Skutečnost. A nyní ti popíši cestu pránajámy.


Překlad Lenka Vinklerová

další části knihy