Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Bez pocitu přítomnosti zde budu o to více

8. 9. 2019 - Gabi a Aleš

„Pocit přítomnosti je stále se mnou, protože látce, z níž je tělo vytvořeno, zbývá ještě trochu síly. Jakmile odejde i ta trocha síly, vytratí se i vědomí a nezbude již žádný pocit přítomnosti – já však budu bez tohoto pocitu ještě více.“ (Nisargadatta Maharadž)

U příležitosti dne, kdy náš Mistr Šrí Nisargadatta Maharadž před 38 lety opustil tělo, zveřejňujeme část z jednoho dosud nepublikovaného rozhovoru s Šrí Maharadžem, který je součástí transkriptů, které jsme dostali v Indii.

7. května 1980

Tazatel: Darwin se zmiňuje o zvířatech, o evoluci lidstva atd. Člověk prošel různými stádii vývoje, a pak se setká s Guruem, který mu přijde na pomoc.

Maharadž: Všechny otázky kladete až poté, co se ve vás objevil pocit „já“. Otázky jsou zde až po vás. Mysl máte plnou představ. Pravda je daleko. Pokuste se zjistit, co je to toto vědomí „já jsem“ bez tělesné formy či slov. Vy se snažíte nalézt to, co vzešlo z tohoto „já“. Nepátráte však po pozici tohoto „já jsem“ a nezajímáte se, zda je skutečné či falešné. K žádnému výsledku nedojdete, jelikož jsou to vše pouhé představy mysli. Odhoďte je. Dokud se těchto konceptů nezbavíte, nebudete připraven pochopit podstatu pravého Já.

Tazatel: K tomuto zkoumání by ale měla existovat nějaká metoda.

Maharadž: Neexistuje žádná metoda.

Tazatel: Ale ano. Nejdříve je tu Ono Neprojevené (Absolutno). Pak přichází projevené a s ním show vnějšího světa. Existuje-li tato posloupnost, je možné ji v našem procesu hledání použít obráceně?

Maharadž: Dám vám příklad z postoje objektivního světa. Dejme tomu, že se hodně ochladí, což má za následek mnoho mrtvých. Z tohoto chladu později vzejde horko, a znovu umře mnoho lidí. Jak k tomu došlo? Odehrálo se to spontánně a stejně tak se neprojev stal projevem, a pak znovu neprojevem. Budete-li se to snažit pochopit z pohledu individuality, nemám vám co říci. Nemám vám co dát, protože nebudete schopen pochopit to, co říkám. Neprojev se stal projevem a projev se poté stal znovu neprojevem, a to bez jakéhokoliv důvodu či příčiny. To vše je spontánní dění. Neexistuje zde žádný důvod či příčina. Vy se ptáte na příčinu a důsledek z pozice mysli. Mysl se shoduje s příčinou a následkem. Příčina a následek náleží individualitě, a já zde nebudu mluvit o ničem, co by se týkalo individuality. Budete-li se ptát z pozice individuality, to, co vám říkám, nepochopíte.

Tazatel: Mysl se všemi svými pochody je ale zde. Není proto potřeba projít skrze mysl? Jak? Buddha učil různé stupně…

Překladatel: Maharadž nepřijímá žádnou pravdu někoho jiného. Proč se znova tážete pomocí mysli na to, co je za myslí?

Maharadž: Běžně, když někdo medituje, si o sobě myslí, že je obyčejnou lidskou bytostí. V meditaci však musíte mít za to, že nejste nic než Bůh. Vy jste Bůh a Bůh medituje. Meditujte tímto způsobem, a ne jako lidská bytost.

Tazatel: Pokračuje to i během doby, kdy něco děláte?

Maharadž: Víte, že jste. To je tu stále. Jste tu, i když pracujete, není tak? Toto „já jsem“ není ničím jiným než Bohem. Uvažujte o sobě jako o Bohu. Tím, že tu pobudete hodinu nebo hodinu a půl to však nezískáte. Budete tu muset zůstat nejméně týden, abyste pochopil, co je co. Toto není běžná duchovní promluva, kterou dávají učenci. Je přímá – týká se vaší vlastní totožnosti, toho, co jste. Z tohoto postoje se k vám toto učení dostane.

Tazatel: Chci vědět, kdo jsem, poznat to!

Maharadž: Nemohu vám to jen tak předat. Musíte naslouchat těmto ranním i odpoledním promluvám, jedině pak budete schopen do toho letmo nahlédnout. Zde to nefunguje jako na tržišti či v obchodě, kde dáte pár peněz a máte to, co chcete.

Tazatel: Já ale odjíždím, a než odjedu, musím se vás zeptat, kdo jsem.

Maharadž: Pilně meditujte.

Tazatel: S připomínkou toho, že jsem Bůh?

Maharadž: Dělejte pravidelně tuto jednu věc a to opravdově. Dokud si nevypěstujete pomocí vivéky/rozlišování nechuť ke světskému životu, nemůžete mít duchovno. Jen si představte nechuť/zřeknutí se těch, co sem chodí. Opouštějí své nejdražší a domov. Primárním zřeknutím neboli rozlišováním je připomínání si toho, že nejste tělo a mysl. Je to, jako byste dal Guruovi své slovo, že nejste tělem a myslí, ale dynamickým projeveným vědomím, Átman (čajtanja). Svůj slib si musíte neustále připomínat – „Slíbil jsem Guruovi, že jsem dynamickým projeveným principem.“ Je to stejné, jako kdybych prodal tento dům. Jakmile je prodán, není mým domem. Když se zřeknete přesvědčení, že jste tělo a mysl, jste tímto projeveným pocitem bytí. Přebývejte pouze v tomto projeveném pocitu bytí. Vnitřní princip v těle, toto „jáství“, je božské a vy jste to. To by mělo být vaším přesvědčením.

...

Překlad: GA