Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

8. srpna 1980 – Transcendovat vědomí je velice obtížné (z knihy Před vědomím)

31. 12. 2019 - Gabi

nirupana_6.jpgMaharadž: Je zde pouze jeden stav, nikoliv dva. Když je tu „jáství“, budete mít v tomto vědomí mnoho zážitků, ale „já jsem“ a Absolutno nejsou dvěma. V Absolutnu se objeví „jáství“, a potom nastává zakoušení. V Absolutnu není žádná individualita, žádná vzpomínka na to, že jsem toto či tamto, je zde však nepřetržité čeření. Neříkám nic, co bych znal jen z doslechu nebo co bych někde vyčetl, ani se neodvolávám na posvátná písma. To, co musím říci, vychází z mého „Já“. Vše, co se děje, z pozice Absolutna, bez poznání „já jsem“, je velice hluboké, nekonečné, rozsáhlé. V oblasti bytí začíná rozdělování; je omezené, podmíněné, protože si v tomto bytí snažíme všechny činnosti přivlastnit. V Absolutnu nemám příležitost říct, že existuji, protože To je ve věčnosti. Nemusím nijak komentovat svou existenci. Díky existenci Absolutna, Parabrahman, přišlo a odešlo mnoho inkarnací, ale Absolutno zůstává pohybem všech těchto inkarnací neposkvrněno.

8. srpna 1980

Tazatel: Měli bychom mít pevné přesvědčení o tom, že je tu stav za vědomím?

Maharadž: Absolutno je zde v každém případě, takže otázka vaší víry je vyloučena – Absolutno tu je.

Tazatel: Proměnilo by pevné přesvědčení vědomí na Absolutno?

Maharadž: Je zde pouze jeden stav, nikoliv dva. Když je tu „jáství“, budete mít v tomto vědomí mnoho zážitků, ale „já jsem“ a Absolutno nejsou dvěma. V Absolutnu se objeví „jáství“, a potom nastává zakoušení. V Absolutnu není žádná individualita, žádná vzpomínka na to, že jsem toto či tamto, je zde však nepřetržité čeření.

Neříkám nic, co bych znal jen z doslechu nebo co bych někde vyčetl, ani se neodvolávám na posvátná písma. To, co musím říci, vychází z mého „Já“. Vše, co se děje, z pozice Absolutna, bez poznání „já jsem“, je velice hluboké, nekonečné, rozsáhlé. V oblasti bytí začíná rozdělování; je omezené, podmíněné, protože si v tomto bytí snažíme všechny činnosti přivlastnit. V Absolutnu nemám příležitost říct, že existuji, protože To je ve věčnosti. Nemusím nijak komentovat svou existenci. Díky existenci Absolutna, Parabrahman, přišlo a odešlo mnoho inkarnací, ale Absolutno zůstává pohybem všech těchto inkarnací neposkvrněno.

Tazatel: Jaký je smysl stvoření?

Maharadž: Toto je řeč upřímného hledajícího, ale nikoliv toho, kdo je ukotven v pravdě. Z nekonečně malého semínka vyrostl mohutný strom; bude semínko odmítat strom, větve, listy, atd. a trvat na tom, že to není jím ani jeho? Roste spontánně dál. Nechte ho růst.

Tazatel: Je toto „jáství“ nezbytným prahem, jak dosáhnout stavu Absolutna?

Maharadž: Stavu Absolutna nelze dosáhnout. Je to váš stav. Absolutnu se děje pozorování vědomí.

Tazatel: Jak dlouho musí člověk praktikovat?

Maharadž: Jak dlouho jste praktikovala, abyste se stala ženou? V prvním stupni je potřeba transcendovat tento pocit těla a mysli, to je jednoduché, ale transcendovat vědomí je velice obtížné. Bytí je velice mocné potenciální poznání, a díky němu máte všechno další poznání, tudíž je velmi obtížné se tohoto poznání zbavit.

Tazatel: Je toto poznání oddělené od Neprojeveného?

Maharadž: Z vašeho pohledu je oddělené; z mého pohledu oddělené není. Šrí Krišna řekl: „Vše, co je, je mnou samým.“ Jsem saguna i nirguna, obojí je mnou samým. Tento dotek bytí je pouze dočasným stavem. Prošetřete tento bod. Jak se toto bytí přihodilo?

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková