Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

1. srpna 1980 – V Absolutnu neexistuje potřeba poznat sebe sama (z knihy Před vědomím)

24. 12. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_17.jpgMaharadž: Spočívejte ve vznešeném stavu. Nemusíte dělat nic, jen naslouchejte. Pokud budete naslouchat správně, vše se stane. Nyní jsem vám řekl, co je to toto bytí. Je to výsledek pětielementární hry; toto vědění je výsledek potravinového těla, a vy jím nejste. Tak proč se obávat odchodu vědění? Pochopil jste, že jste pozorovatelem vědomí, které se na vás objevilo? Vy nejste vědomí ani poznání, vaší pravou přirozeností je Satguru.

1. srpna 1980

Maharadž: Všechny vaše světské i další aktivity jsou založeny na totožnosti s individualitou. Vy, jako individualita, chcete dosáhnout osvobození. Přetrváváte jako individualita, v tom je problém. Můžete si jakkoliv namýšlet, že jste toto poznání pochopili, ale dokud si myslíte, že vy, jako individualita, jste nabyli poznání, totožnost s individualitou je pořád přítomna. Ten, kdo učinil jistý duchovní pokrok, jenž mu přinesl hmatatelné výsledky, je Jógin. Protože však je zde přítomno jeho sebeztotožnění, jako individualita si spokojeně hoví v tom, čeho dosáhl.

Musíte pochopit oba aspekty bytí; tuto prostou fyzickou podstatu, z níž bytí vzešlo, a zároveň neohraničenost toho, co toto vědomí může dělat, třebaže je tento stav ve své podstatě omezený. Jak může být ten, kdo si je vědom své skutečné přirozenosti a celkového potenciálu, spokojen s čímkoliv, co mu může tento omezený stav poskytnout? Krom toho, potenciál jeho spočívání v Absolutnu je natolik velký, že si lidé ani nedovedou představit, jaké by to mohlo být v Absolutnu – tudíž o něm mohou přemýšlet pouze na úrovni vědomí.

Tazatel: Jak lze pochopit to, že přebýváme ve vědomí?

Maharadž: Zrovna teď jste v tom stavu, ale vy se jej neustále snažíte posuzovat skrze tělo a mysl. Jste pořád připoután k tělu a mysli. Dokonce, i kdybyste žil sto let, stejně byste to rád ještě o pět let prodloužil. V Absolutnu neexistuje potřeba žádného druhu, ani potřeba poznat sebe sama.

Tazatel: Musí tu být nějaká příčina vzniku tohoto dočasného stavu, který vzešel z Absolutna?

Maharadž: Tento dočasný stav se objevil na základě tření či vzájemného působení pěti elementů. Mějme příklad. Byli dva důvěrní přátelé, kteří se kamarádili již velmi dlouhou dobu. Náhle ale došlo k nějakému tření, neshodě, a okamžitě byli ve při.

Tazatel: V okamžiku smrti může dojít k velmi traumatické zkušenosti, fyzické i mentální.

Maharadž: Není tomu vždy tak. Pro toho, kdo očistil svou mysl od veškerých konceptů, bude smrt velmi blažená. Nahromadil jste mnoho vědomostí a duchovních znalostí, a přes to všechno otevřete v okamžiku smrti svůj zápisník, ve kterém máte zaznamenána jména svých příbuzných.

Tazatel: S vaším požehnáním budu mít smrt klidnou, nebudu si nikoho připomínat.

Maharadž: Spočívejte ve vznešeném stavu. Nemusíte dělat nic, jen naslouchejte. Pokud budete naslouchat správně, vše se stane. Nyní jsem vám řekl, co je to toto bytí. Je to výsledek pětielementární hry; toto vědění je výsledek potravinového těla, a vy jím nejste. Tak proč se obávat odchodu vědění? Pochopil jste, že jste pozorovatelem vědomí, které se na vás objevilo? Vy nejste vědomí ani poznání, vaší pravou přirozeností je Satguru.

Vědomí nemůže být odděleno od světa a vesmíru, je to totéž. Toto je moje mája, vzešla ze mě a já vím, že jí nejsem. Jsem pozorovatelem toho všeho, je to jen má hra, ale já tou hrou nejsem. Konečným smyslem veškeré sádhany jste vy. Cokoliv je, jste vy. Nikdo toto v knihách doposud nezaznamenal, někteří lidé to možná napíšou později. Ten, kdo by to měl v úmyslu, by měl mít vědecký rozhled. Toto poznání, které se na mně objevilo, jsem přehnaně hýčkal, a jaký je konečný výsledek takového poznání? Tomuto poznání bylo nyní dáno toto označení: „Máš nemoc a nyní umřeš.“ Takže znám podstatu tohoto poznání, jež se na mně objevilo. Odhalte to sami pro sebe. Tančil jsem s tímto poznáním, nazýval je Bohem, a nyní je toto poznání označeno jako nemocné – ale já vím, co jsem; jsem ještě před tímto poznáním. Stěžoval jsem si své pravé přirozenosti, a ta říká, že toto vše je líla (hra), že s tím nemám nic co do činění. Samotné vědomí je podvodné, co s tím mám dělat? Já jsem podpora všeho – lidé myslí, že jsem příčinou, ale jí nejsem, jsem podporou.

Tazatel: V Džňáninovi dosáhlo bytí stavu nebytí, přesto bude projev pokračovat. Jak v něm člověk funguje?

Maharadž: Je to jako fungování ve snovém světě, v němž se děje vše, ale vy neděláte nic. Z tohoto nejvyššího stavu dochází pouze k pozorování tohoto bytí a jeho aktivit.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková