Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23. července 1980 – Nebuďte zákazníkem konceptů své mysli (z knihy Před vědomím)

10. 12. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Všechny aktivity jsou v oblasti vědomí, mysli a životního dechu. Znalec mysli je prostě svědkem. Do ničeho se nezaplétá. Guruova milost znamená poznání, že jste. Když se stabilizujete v tomto přesvědčení, otevře se a dá vám veškeré poznání, a to je milost. Pokud jste zde, pak je vše nezměřitelně tady. Vy nepřikládáte žádný význam skutečnosti, že jste. Necháváte se strhávat veškerým projevem, který je vyjádřením vašeho bytí.

23. července 1980

Tazatel: Maharadž říká, že vše, co je zapotřebí, je být bdělý. Mysl neustále produkuje pochybnosti, a zvláště má ve zvyku říkat, že je zapotřebí větší množství cvičení, nebo že je zkrátka třeba dělat toho více.

Maharadž: Všechny aktivity jsou v oblasti vědomí, mysli a životního dechu. Znalec mysli je prostě svědkem. Do ničeho se nezaplétá. Guruova milost znamená poznání, že jste. Když se stabilizujete v tomto přesvědčení, otevře se a dá vám veškeré poznání, a to je milost. Pokud jste zde, pak je vše nezměřitelně tady. Vy nepřikládáte žádný význam skutečnosti, že jste. Necháváte se strhávat veškerým projevem, který je vyjádřením vašeho bytí.

Tazatel: Mám sklon dívat se ven místo dovnitř.

Maharadž: To je vlastnost vašeho „jáství“, ne vás, Absolutna. Pojal jste tělo za své „Já“. To je také povrchní, ani nevíte, co se uvnitř těla odehrává.

Tazatel: Správně. Nevím, co se odehrává v mých orgánech, ani jak fungují.

Maharadž: Ukázky veškerých činností, odehrávajících se v tomto rozlehlém světě, se dějí také v těle.

Tazatel: To, co je, nezná Sebe samo?

Maharadž: V tom stavu nevíte, že jste. To, že jste, víte s nástrojem neboli pomocí bytí.

Tazatel: Pomocí tohoto nástroje se snažíme dostat za to?

Maharadž: Nesnažte se jít za vědomí, pouze rozpoznejte, pochopte, co toto bytí je, to splní účel. Důkaz, že tu vědomí nebylo, je pouze ve vás. Vy, Absolutno, jste toho důkazem. Toto bytí přišlo spontánně, zcela nezváno, a je pozorováno vámi, Absolutnem. Klaďte otázky – nebudete mít znovu takovouto příležitost.

Tazatel: Necítím ani tak chuť dávat otázky, jako spíš spočívat v Maharadžově přítomnosti.

Maharadž: To je v naprostém pořádku. Pouhým sezením zde v tichu a nasloucháním promluv bude vaše mysl vyhlazena. V případě, že mysl opět vyvstane, předejděte tomu kladením otázek. Mysl narůstá, vyjadřuje sebe různými koncepty. Neztotožňujte se s nimi, nechte je odejít. Nebuďte zákazníkem konceptů své mysli.

Tazatel: Věci, jako např. obstarávání potravy, pravidelná strava, vydělávání peněz, jsou koncepty mysli a mysl na ně reaguje. Jak lze žít, pokud na ně člověk nereaguje?

Maharadž: Všemi způsoby mysl zaměstnávejte, ale neztraťte se v ní. Pozorujte mysl, buďte pozorovatelem toku mysli.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková