Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. července 1980 – Víte něco o svém zrození? (z knihy Před vědomím)

26. 11. 2019 - Gabi

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Po mnoho staletí se lidé ze Západu nezajímali o duchovní záležitosti, ale nyní si uvědomili, že přes veškeré své bohatství nemohou dosáhnout skutečného klidu, a tak pátrají po pravdě. Čím blíže se dostáváte k pravdě, tím více ztrácíte zájem o světské záležitosti. Takový člověk nebude mít o svět žádný zvláštní zájem, ale bude se chovat jako běžný člověk. Shrnutí a podstata duchovna není nic, než dospění k závěru a učinění rozhodnutí o tom, co je to „Já“, Bůh a svět.

21. července 1980

Tazatel: Proč jsem přijal tuto formu?

Maharadž: Protože jste byl hlupák. Kdybyste o tomto světě něco věděl, nezrodil byste se do něj.

Tazatel: Nejdříve jsem ale žádnou formu neměl, není to tak?

Maharadž: Ano, a dokonce ani nyní žádnou formu nemáte. Toto není váš tvar, je to tvar semene.

Tazatel: Není přirozeností semene, že roste? Podobně jako strom, který vyroste ze semínka?

Maharadž: Je to jeho přirozenost.

Tazatel: Takže nejsem na vině. Hloupé musí být semeno.

Maharadž: Stalo se to proto, že semeno je hloupé. Semeno je původní hloupý stav, a přesto mu lidé dávají vznešená jména. Semeno je dočasné a celý svět je plný semen. Všech pět elementů, celý objektivní svět je v tomto semenu. Vy nejste semenem – vy jste pozorovatel semene. Po mnoho staletí se lidé ze Západu nezajímali o duchovní záležitosti, ale nyní si uvědomili, že přes veškeré své bohatství nemohou dosáhnout skutečného klidu, a tak pátrají po pravdě. Čím blíže se dostáváte k pravdě, tím více ztrácíte zájem o světské záležitosti. Takový člověk nebude mít o svět žádný zvláštní zájem, ale bude se chovat jako běžný člověk. Shrnutí a podstata duchovna není nic, než dospění k závěru a učinění rozhodnutí o tom, co je to „Já“, Bůh a svět. Co je to? Nejprve musíte vyřešit tuto otázku. Tento svět je naplněn sobectvím kvůli vašemu spolčení s tělem. Jakmile víte, co tyto principy znamenají, rozpustíte osobnost, a v tomto procesu zmizí i sobectví, protože už nejste více individualitou.

Tazatel: Jak mohu ztratit strach a být ve svém skutečném stavu?

Maharadž: Vy už ve skutečném stavu jste. Dualita přichází v důsledku mysli, a proto se bojíte. Spolčení s tělem a myslí je tu kvůli lásce k tělu a mysli, které však pominou, a proto se každý bojí smrti.

Tazatel: Svět mi je dán prostřednictvím smyslů. Zakoušíte svět, když se dostáváte za stav „jáství“?

Maharadž: Otázka jít za stav „jáství“ je vyloučena. Nikdy jsem se nenarodil a nikdy neumřu. Cokoliv je – je tu stále. Dostat se za stav „jáství“ je pouze myšlenka určená k odstranění všech dalších myšlenek, které jste si nahromadili. Přemýšlejte o zrození. Víte něco o svém zrození?

Tazatel: Ne, nevím, že jsem se narodil. Cítím, že jsem ve skutečnosti nezrozený, a přesto se mi svět zdá tolik skutečný.

Maharadž: Nestarejte se o svět. Nejdříve začněte od „já jsem“ a potom zjistěte, co je to svět. Nalezněte podstatu tohoto „já“.

Tazatel: Proč mám zkoumat „já“, které není skutečné?

Maharadž: Je to semínko, z kterého všechno vychází. Pokud tu není toto semeno, není tu ani svět. Jak jste přišel do tohoto takzvaně objektivního světa? Na tomto místě vám bude vše vymazáno. Vybízím vás ve vašem vlastním zájmu, abyste se vrátil domů.

Z knihy Před vědomím
Překlad: Gabriela Adámková