Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. července 1980 – Víte něco o svém zrození? (z knihy Před vědomím)

26. 11. 2019 - Gabi

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Po mnoho staletí se lidé ze Západu nezajímali o duchovní záležitosti, ale nyní si uvědomili, že přes veškeré své bohatství nemohou dosáhnout skutečného klidu, a tak pátrají po pravdě. Čím blíže se dostáváte k pravdě, tím více ztrácíte zájem o světské záležitosti. Takový člověk nebude mít o svět žádný zvláštní zájem, ale bude se chovat jako běžný člověk. Shrnutí a podstata duchovna není nic, než dospění k závěru a učinění rozhodnutí o tom, co je to „Já“, Bůh a svět.

21. července 1980

Tazatel: Proč jsem přijal tuto formu?

Maharadž: Protože jste byl hlupák. Kdybyste o tomto světě něco věděl, nezrodil byste se do něj.

Tazatel: Nejdříve jsem ale žádnou formu neměl, není to tak?

Maharadž: Ano, a dokonce ani nyní žádnou formu nemáte. Toto není váš tvar, je to tvar semene.

Tazatel: Není přirozeností semene, že roste? Podobně jako strom, který vyroste ze semínka?

Maharadž: Je to jeho přirozenost.

Tazatel: Takže nejsem na vině. Hloupé musí být semeno.

Maharadž: Stalo se to proto, že semeno je hloupé. Semeno je původní hloupý stav, a přesto mu lidé dávají vznešená jména. Semeno je dočasné a celý svět je plný semen. Všech pět elementů, celý objektivní svět je v tomto semenu. Vy nejste semenem – vy jste pozorovatel semene. Po mnoho staletí se lidé ze Západu nezajímali o duchovní záležitosti, ale nyní si uvědomili, že přes veškeré své bohatství nemohou dosáhnout skutečného klidu, a tak pátrají po pravdě. Čím blíže se dostáváte k pravdě, tím více ztrácíte zájem o světské záležitosti. Takový člověk nebude mít o svět žádný zvláštní zájem, ale bude se chovat jako běžný člověk. Shrnutí a podstata duchovna není nic, než dospění k závěru a učinění rozhodnutí o tom, co je to „Já“, Bůh a svět. Co je to? Nejprve musíte vyřešit tuto otázku. Tento svět je naplněn sobectvím kvůli vašemu spolčení s tělem. Jakmile víte, co tyto principy znamenají, rozpustíte osobnost, a v tomto procesu zmizí i sobectví, protože už nejste více individualitou.

Tazatel: Jak mohu ztratit strach a být ve svém skutečném stavu?

Maharadž: Vy už ve skutečném stavu jste. Dualita přichází v důsledku mysli, a proto se bojíte. Spolčení s tělem a myslí je tu kvůli lásce k tělu a mysli, které však pominou, a proto se každý bojí smrti.

Tazatel: Svět mi je dán prostřednictvím smyslů. Zakoušíte svět, když se dostáváte za stav „jáství“?

Maharadž: Otázka jít za stav „jáství“ je vyloučena. Nikdy jsem se nenarodil a nikdy neumřu. Cokoliv je – je tu stále. Dostat se za stav „jáství“ je pouze myšlenka určená k odstranění všech dalších myšlenek, které jste si nahromadili. Přemýšlejte o zrození. Víte něco o svém zrození?

Tazatel: Ne, nevím, že jsem se narodil. Cítím, že jsem ve skutečnosti nezrozený, a přesto se mi svět zdá tolik skutečný.

Maharadž: Nestarejte se o svět. Nejdříve začněte od „já jsem“ a potom zjistěte, co je to svět. Nalezněte podstatu tohoto „já“.

Tazatel: Proč mám zkoumat „já“, které není skutečné?

Maharadž: Je to semínko, z kterého všechno vychází. Pokud tu není toto semeno, není tu ani svět. Jak jste přišel do tohoto takzvaně objektivního světa? Na tomto místě vám bude vše vymazáno. Vybízím vás ve vašem vlastním zájmu, abyste se vrátil domů.

Z knihy Před vědomím
Překlad: Gabriela Adámková