Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

11. května 1980 – Proč se mi k čertu přihodilo to, že jsem? (z knihy Před vědomím)

24. 9. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_3.jpgMaharadž: Bezčasová a ničím neomezená existence neví, že je. To je Skutečnost, to je Pravda. Ani po nesčetném množství meditací atd. nebudete přetrvávat ve svém skutečném stavu. V Nejzazším se stabilizujete jen díky pevnému přesvědčení, že jste tím Nejvyšším. Běžný duchovně hledající člověk nebude rozumět tomu, kam mířím, protože hledá něco, co si může užít, vychutnat. Jaké ambice máte vy jako duchovně hledající? Hledáte nějaké výhody ve světě, abyste zabezpečili svůj každodenní život – toto je maximum, co od svého duchovního hledání očekáváte. Takzvaní světci, kteří následují duchovní cestu, soustředí své ambice na to, aby se jim jejich život zpohodlnil.

11. května 1980

Maharadž: Vědomí provádí pozorování prostřednictvím těla; chování je určeno třemi gunami. Vědomí je všeprostupující, jako prostor, bez formy. Jestliže někdo onemocní nebo ho něco bolí, náleží této nemoci či bolesti nějaká forma? Je to jen pohyb ve vědomí. Znalec vědomí nemůže cítit bolest. Tělo cítí bolest jedině proto, že se vědomí ztotožnilo s tělem. Když tu vědomí není, tak i kdyby bylo tělo pořezáno, není zde žádná bolest. Není to tělo, co cítí bolest. Pokud dojde k narušení rovnováhy pěti elementů, přichází nemoc, a tato nemoc nebo bolest je pociťována ve vědomí. Podobně jako v zimě ubývá teplo, tak slábne i ztotožnění s tělem včetně bolesti, která je pociťována stále méně až do té úrovně, kdy dojde k naprostému oddtotožnění od těla. Člověk pak může položit ruku do ohně a neucítí žádnou bolest. Bude tu účinek ohně, ale nebude pociťována žádná bolest. Nyní, řekněme, že v určité chvíli cítím bolest, ale něco se stane a moje mysl je odvedena jiným směrem. S odvedením pozornosti na novou věc nebudu cítit bolest, kterou jsem cítil v předchozí chvíli. Častokrát cítím svědění po celém těle a škrábu se, ale když sedím před lidmi, nemám tendenci se škrábat, svědění prostě toleruji; na základě této tolerance svědění zmizí. Jinak, když se škrábeme až do sedření kůže a následného krvácení, svědění přesto nepřestane. V márátí se říká: „Neprovokuj svědění škrábáním.“ Většinou je bolest a utrpení tohoto charakteru. Pokud jim věnujete pozornost, jsou drážděny, a pak je musíte hýčkat. Nevěnujte tomu žádnou pozornost, ignorujte všechny příznaky, a ony odejdou. Musíte mít schopnost bolest tolerovat. Vědomí v těle nemůže mít vůbec žádnou vadu – to je jeho vlastnost. Pokud se ale ztotožňujete s tělem, potom jej můžete konceptuálně poskvrnit, ale ve své přirozenosti je zcela čiré. Životní dech je vskutku ryzí, ale čirost tohoto bytí je daleko větší. Hovořím o Átman, o „Já“. Toto poznání pravděpodobně vytvoří velký pocit frustrace u někoho, kdo nemá správný pohled. Záměrem je nahlížet na stav věcí v jejich odpovídající perspektivě. Poté, když toto pochopíte, žijte svůj život ve světě, jak nejlépe jste schopni. Nesmrtelnost je za časem a prostorem; do této bezčasové a ničím neomezené existence nemůže vstoupit ani pět elementů, ani světlo či tma, ani slunce nebo měsíc. Bezčasová a ničím neomezená existence neví, že je. To je Skutečnost, to je Pravda. Ani po nesčetném množství meditací atd. nebudete přetrvávat ve svém skutečném stavu. V Nejzazším se stabilizujete jen díky pevnému přesvědčení, že jste tím Nejvyšším. Běžný duchovně hledající člověk nebude rozumět tomu, kam mířím, protože hledá něco, co si může užít, vychutnat. Jaké ambice máte vy jako duchovně hledající? Hledáte nějaké výhody ve světě, abyste zabezpečili svůj každodenní život – toto je maximum, co od svého duchovního hledání očekáváte. Takzvaní světci, kteří následují duchovní cestu, soustředí své ambice na to, aby se jim jejich život zpohodlnil. Proč se mi k čertu přihodilo to, že jsem? Nikdo se nedotazuje tímto způsobem.

Toto místo navštíví jen ten, jehož zásluhy a hříchy ustaly. Dokud je zde stopa paměti, že jste tělo a mysl, nepochopíte, co zde říkám. Všechno to, o čem tu mluvím, je známo jako Sat-Guru-Parabrahman. V tomto stavu nejsou již žádné požadavky. Můj stav nikdy nepocítil stvoření či zánik Vesmíru. Toto téma jsem dosud nevysvětlil. Zůstávám nedotčen stvořením či zánikem vesmíru.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková