Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

4. května 1980 – Pouze Absolutno přetrvává (Před vědomím)

10. 9. 2019 - Gabi

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Stává se zřídka, že má někdo to štěstí, aby sem přišel. Jestliže po příchodu sem došlo k zasetí, dojde určitě k vyklíčení. Může to nějaký čas trvat, ale určitě se to uskuteční. Zrovna tak, jako se bytí objevilo zcela spontánně, aniž byste o tom předem věděli, nyní jste – prostě k tomu došlo. Stejně tak i tyto rozhovory probíhají zcela spontánně. Tento dotek principu „já jsem“ je v každé bytosti. Toto bytí má dotek lásky k Absolutnu a je znázorněním Absolutna. Když jste se od Absolutna oddělili s touto totožností „já jsem“, cítili jste se oddělení, izolováni a to je důvod, proč začaly vaše nároky. V Absolutnu nejsou žádné potřeby.

4. května 1980

Maharadž: Chápete se jako tělo a mysl; a proto je mým úkolem přimět vás pochopit, že tomu tak není. Pán Krišna řekl: „Všichni jsou mými projevy.“ Hora je ze zlata a část této hory je také zlatem. Jsem horou a každá její část je mnou. Veškeré projevené bytí je mnou a každá bytost je vzorkem mne samého. Poznání „já jsem“ v každém druhu je mnou. Právě tato životní síla – světlý, zářivý, oslnivý, vnitřní princip – je mnou. Pokud mi někdo naprosto, zcela a náležitě porozumí, ten získá útočiště ve stínu mého blahodárného bytí. Stav Džňánina, nejvyšší stav, transcendoval bytí. Bytí je však nadále zde, takže spolu s bytím je tu Absolutno – temně modrý, blažený stav, bez očí. Poznání odpočívá v tomto temně modrém, tichém, mírumilovném, blahodárném stínu. Pokud je tento stín odsunut, pak spatřuje různé projevy ve formě vesmírů a světů. Ale pokud je stín přítomen, je to hluboký, temně modrý stav, zcela uvolněný.

Tazatel: Skončí Maharadž s promluvami?

Maharadž: Promluvy zde budou za předpokladu, že tu bude někdo, kdo je hoden klást otázky. Můj čas pomalu vyprchává. Pokud ve vás vyvstanou nějaké otázky, tak se ptejte.

Tazatel: Chci zde s Maharadžem zůstat tak dlouho, jak to bude možné. Maharadž: I když se možná vrátíte domů, to, co zde bylo zaseto, vše co jste obdrželi, vás změní. Jste tím zcela ovládnut.

Tazatel: Cítím to. Jsem naplněn vděčností, že jsem se k vám na sklonku svého života dostal.

Maharadž: Váš příchod sem byl také spontánní. Stává se zřídka, že má někdo to štěstí, aby sem přišel. Jestliže po příchodu sem došlo k zasetí, dojde určitě k vyklíčení. Může to nějaký čas trvat, ale určitě se to uskuteční. Zrovna tak, jako se bytí objevilo zcela spontánně, aniž byste o tom předem věděli, nyní jste – prostě k tomu došlo. Stejně tak i tyto rozhovory probíhají zcela spontánně. Tento dotek principu „já jsem“ je v každé bytosti. Toto bytí má dotek lásky k Absolutnu a je znázorněním Absolutna. Když jste se od Absolutna oddělili s touto totožností „já jsem“, cítili jste se oddělení, izolováni a to je důvod, proč začaly vaše nároky. V Absolutnu nejsou žádné potřeby. Pouze Absolutno přetrvává.

Jedinou pravdou je úplné Brahman a nic jiného než Brahman. Ve stavu naprostého Brahman vyvstal dotek bytí, „já jsem“, a začala oddělenost, dvojnost. Tento princip „já jsem“ však není žádný bezvýznamný princip, to samotné je mula mája, primární iluze. To, co zde vysvětluji, není pro obyčejné lidi, protože ti nedosáhli takové úrovně, aby pochopili, co zde říkám. Proto jim doporučuji, aby prováděli bhadžany, džapu a meditaci. Po této praxi, když dojde k očistě, budou hodni přijmout mé promluvy. Tazatel: Z neprojevu nastane projev?

Maharadž: Kdo se na to ptá a proč?

Tazatel: Chci to vědět.

Maharadž: Nepřetrvává nic kromě vás samotného, vše je vámi. Jakou odpověď vám můžu dát? Pokud si chcete tuto návštěvu zapamatovat, a jestliže ke mně cítíte lásku, zapamatujte si tento princip „já jsem“, a nedělejte nic bez jeho vedení či usměrnění. V dnešním světě je velmi mnoho lidí a ti jsou natolik zaneprázdněni světskými záležitostmi, že ani nemají čas, aby se v klidu najedli – jedí ve stoje, za chůze. To jsou vlastnosti máji (iluze). Tento obrovský princip máji vás nutí následovat všechny její triky a vy trváváte na tom, co diktuje, až nakonec toto bytí, vaše světlo, vyhasne. Kam potom jdete?

Tazatel: Budu hledat nové tělo!

Maharadž: Toto vše je jen koncept. Pamatujete si svou minulost ještě předtím, než jste se objevili ve světě? Pamatujete si vůbec něco?

Tazatel: Ne, ale četl jsem ...

Maharadž: Nechci slyšet to, co píší jiní, chci to slyšet z první ruky, přímo od vás. Mohou zde být ostatní, jestliže tu nejste? Není toto pro vás zcela dostačující?

Tazatel: Já ale nemohu přemýšlet o stavu, kdy jsem nebyl.

Maharadž: To byl stav bez pozornosti, Parabrahman. Pozornost „já jsem“ zde nebyla.

Tazatel: Přicházíme ze stavu Parabrahman a navracíme se do něj po odchodu bytí?

Maharadž: Sestoupení z Absolutna do tohoto světa je něco jako jev snění. Odcházíte ve snu někam? Základní nevědomostí je to, že se chápete jako tělo. Vědět, že jste projev, je poznání, a poznání splyne s ne-poznáním, Parabrahman.

Tazatel: Já jsem ale z Gíty pochopil ...

Maharadž: Odhoďte to. Cokoliv, co jste pochopil, není pravdou a je třeba to hodit přes palubu. Snažíte se něčeho chytit a přilnout k tomu. To, co vám říkám, přijměte takové, jaké to je. Nenechte se unášet koncepty. Nepoužívejte žádná slova a pohleďte na sebe na takového, jaký jste. Jen pár lidí chápe, kam tím mířím. Nevěnujete tomu náležitou pozornost. Hovoříte až poté, co se objevilo toto bytí. Buďte ve stavu, který zde byl ještě před bytím, prozkoumejte to. Jestliže se odvažujete nazývat mě ateistou, pamatujte na to, že zpívám čtyřikrát denně bhadžany. Tato mája, iluze, je tak mocná, že vás zcela pohltila do sebe. Mája představuje „já jsem“, lásku být. Nemá žádnou totožnost kromě lásky. Poznání „já jsem“ je největším nepřítelem a zároveň tím nejlepším přítelem. Třebaže může být vaším největším nepřítelem, pokud si je zcela nakloníte, obrátí se a dovede vás do nejvyššího stavu.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková