Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub Malý velký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

24.9. 

Klub Malý velký strom

 

     
1.10. 
Klub Malý velký strom
     
15.10. 
Klub Malý velký strom
     
       
       
       
       

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

30. dubna 1980 – Vědomí je semenem božskosti (z knihy Před vědomím)

3. 9. 2019 - Gabi

maharaj_audio_6.jpgMaharadž: Berte to tak, že toto „jáství“ je ryzí formou božství, vaše bytí je čirý stav Boha (Íšvary). Je naprosto správné a chvályhodné, že posloucháte tyto rozmluvy. Přesto se však nezbavujete této připoutanosti k tělu a mysli. Neustále se obklopujete příbuznými či osobními vztahy, které se vážou k vašemu ztotožnění s tělem a myslí. Mějte naprostou víru ve své bytí a dovolte mu vyrůst do projeveného principu Íšvary. Je všemohoucí – meditujte na něj. Je to velmi jednoduché, a zároveň velmi hluboké.

30. dubna 1980

Maharadž: Toto vědomí, „já jsem“, vytvořilo a podporuje všechny divy světa, ze kterých člověk získává nějaký prospěch. Na druhé straně, toto vědomí nad sebou nemá žádnou moc. Princip, z něhož jste vyvstali, má obrovskou sílu. Pán Krišna řekl: „Uctívejte mě, buďte mi oddáni.“ Co to znamená? Uctívejte pouze poznání „já jsem“, které přebývá ve vás. Zatížili jste své bytí těmito obrovskými kvalitami pána Krišny; vaše bytí je Krišnou, buďte mu oddáni. V počátečních stupních je vaše oddanost typu odevzdání se. Uctíváte nějaký princip a odevzdáváte se mu. Nakonec se stanete nekonečným vesmírem. Vaše víra k určitému principu nezůstane stejná – bude se neustále měnit. Všichni jste jako žebráci. Máte žebrací misku a chcete do ní nasbírat Boha. Berte to tak, že toto „jáství“ je ryzí formou božství, vaše bytí je čirý stav Boha (Íšvary). Je naprosto správné a chvályhodné, že posloucháte tyto rozmluvy. Přesto se však nezbavujete této připoutanosti k tělu a mysli. Neustále se obklopujete příbuznými či osobními vztahy, které se vážou k vašemu ztotožnění s tělem a myslí. Mějte naprostou víru ve své bytí a dovolte mu vyrůst do projeveného principu Íšvary. Je všemohoucí – meditujte na něj. Je to velmi jednoduché, a zároveň velmi hluboké. Vědomí je semenem božskosti. Pokud mu věnujeme opravdu pozornost, která mu náleží, a modlíme se k němu, potom vykvete do božskosti. Jestliže mu patřičný význam nedáme, tak do božskosti nevykvete.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková