Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - bude upřesněno od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

bude upřesněno -

MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

23. dubna 1980 – Všechny vaše činnosti, ať jsou spojeny s duchovnem nebo se světem, jsou v iluzi (z knihy Před vědomím)

27. 8. 2019 - Gabi

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Váš skutečný stav je tu neustále; nikam neodešel. I když jste nevěděl, že tu byl, a nyní víte, že tu je, nic jste proto neudělal. On je tu neustále. Na mém skutečném, uceleném, homogenním stavu se objevila zcela malá vlnka, přišla zpráva „já jsem“. Tato zpráva vytvořila veškerou rozdílnost a já jsem to začal vnímat. Nyní jsem však poznal svůj pravý stav, proto nejprve chápu svůj skutečný stav, a až pak chápu to, že se na něm objevuje a zaniká tato vlnka. Zatímco vy věnujete veškerou pozornost vlnce, a žádnou svému přirozenému stavu. Z mé existence, Noumenonu, přišel tento stav jevů, fenomén.

23. dubna 1980

Maharadž: Přátelte se se svým stavem nerozlišování, s vaším skutečným „Já“. Nikdy zde nebyla žádná oddělenost, ale vy žijete v klamu, že s ním nejste v jednotě. Pochopil jsem svou pravou přirozenost: ona je věčně žijící, ale ne tak, jak si všichni myslí. Nepřeji si žít v tomto životě prostřednictvím znalosti subjektivního světa či jeho zakoušení. Lidé mi říkají, že musím žít. Já takto žít nechci. Jsem naživu kvůli své přirozenosti. Ta je zde, existence je tu. Já jsem tady jen na základě této existence. Můj pravý stav, jenž je celistvý a nerozlišený, se nachází za zrozením a smrtí. Nikdy nejsem spoután tělem a myslí, jsem neomezený.

Já, Absolutno, jsem nikdy neměl jakoukoliv zkušenost být naživu, a nyní zakouším, že jsem naživu, a celé toto trápení prožívám skrze onu zkušenost „já jsem naživu“. Tento prožitek je omezen časem a prostorem. Když jsem celou tu věc pochopil, zjistil jsem, že jsem nikdy nezakoušel být naživu. To je stav za veškerým zakoušením. Proč se to přihodilo? Můj Guru mi správně vysvětlil, že když se objevilo vědomí „já“, začaly tyto zkušenosti. Takže lze poznat skutečnou podstatu vědomí „já“, jít ke zdroji a nalézt, odkud toto „já“ vychází.

Tazatel: Jaký je rozdíl mezi tím, když jsem nemocný a v bezvědomí já, a když je nemocný a v bezvědomí Maharadž?

Maharadž: Já znám svou pravou přirozenost a jsem Jí, zatímco vy jste omezen svým tělem a myslí, proto se možná nyní cítíte nemocný. Tak zavolejte doktora, možná pro vás něco udělá. To vše jsou jen představy, které máte vy, ale já je nemám. Já spím ve své pravé podstatě, zatímco vy jste si přes sebe přehodil přikrývku a spíte. Není snad pravda, že když jste nemocný, tak přemýšlíte jen o své chorobě? Proč jste vstoupil do této oblasti? Když k vám mluvím, nesnažte se tomu porozumět z úrovně těla a mysli. Váš skutečný stav je tu neustále; nikam neodešel. I když jste nevěděl, že tu byl, a nyní víte, že tu je, nic jste proto neudělal. On je tu neustále. Na mém skutečném, uceleném, homogenním stavu se objevila zcela malá vlnka, přišla zpráva „já jsem“. Tato zpráva vytvořila veškerou rozdílnost a já jsem to začal vnímat. Nyní jsem však poznal svůj pravý stav, proto nejprve chápu svůj skutečný stav, a až pak chápu to, že se na něm objevuje a zaniká tato vlnka. Zatímco vy věnujete veškerou pozornost vlnce, a žádnou svému přirozenému stavu. Z mé existence, Noumenonu, přišel tento stav jevů, fenomén. Homogenní Noumenon rozumí hře atributů, projekci mysli, ale hra či projekce mysli (fenomén) nemůže pochopit Noumenon. Ve chvíli, kdy se o To pokouší, splyne s Ním v jedno. Všichni se snaží pochopit smysl tohoto všeho. Nerozumíte tomu, protože jste zcela zahaleni šaty „já jsem toto“, „já jsem tamto“. Odstraňte je. Konečné stanovisko je to, že zde není nic, co byste měli pochopit. Takže, jestliže se o to snažíme, oddáváme se jen akrobaciím (trikům) mysli. Ať už se snažíte poznat jakékoliv duchovní koncepty, vše se odehrává jen ve světě objektů, v iluzi. Všechny vaše činnosti, ať jsou spojeny s duchovnem nebo se světem, jsou v iluzi. Vše kolem se děje ve světě objektů, vše je nepoctivé. V této lži není žádná pravda.

Tazatel: Minulou noc, během meditace, tu byl čirý stav Já-Já. Pochopil jsem to jako poznání existence Já.

Maharadž: Je to skutečný význam vašeho Já? Zahoďte to. Cokoliv jste pochopil, tím nejste. Proč se ztrácíte v konceptech? Nejste tím, co znáte, jste znalcem.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková