Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

19. dubna 1980 – Odpočiňte si ve stínu Milosti Gurua (z knihy Před vědomím)

20. 8. 2019 - Gabi

nirupana_6.jpgMaharadž: Hluboký, temně modrý stav, milost Satgurua. To je stav Džňánina, velmi, velmi vzácný, přirozený stav samádhi, stav nejpřirozenější a nejvyšší. Musíte o něm být pevně přesvědčeni. Jakmile je rozhodnutí přijato, už není cesty zpět. Uskutečnění duchovna znamená zcela pochopit svou skutečnou podstatu, stabilizovat se ve své pravé totožnosti. Musíte být trpělivý, schopný čekat a dívat se. Tma, kterou vidíte, když zavřete oči, to je stín Milosti Gurua, nezapomínejte na něj a neustále si jej udržujte v mysli. Odpočiňte si ve stínu Milosti Gurua. Kdykoliv si vybavíte slova Gurua, nacházíte se ve stínu jeho Milosti. Nakonec vše splyne v „Já“. Můžete procházet velkými potížemi, ale vaše odvaha a stabilita v „Já“ by měla být pevná.

19. dubna 1980

Maharadž: Přišel jste sem a sedíte tu, ale to neznamená, že se od vás očekává, abyste tu seděl nepřetržitě 24 hodin denně. Jste tu chvíli, pak zase odejdete, a poté opět přijdete. Stejným způsobem je obýváno i naše tělo. Poté, co jste ukotveni v Absolutnu, je rozdíl mezi bytím a tím, co bytí předchází, jasně patrný.

Tazatel: Ve starých textech, Upanišádách, se píše, že každý žák se má držet v těsné blízkosti Gurua po dobu jednoho roku, aniž by promluvil. Teprve pak může Guruovi klást otázky.

Maharadž: Když žák sedí v blízkosti Gurua, schopnost jeho podstaty bytí přijímat Guruovo učení dozraje. Žákova schopnost pochopení narůstá. Vyvstává zevnitř, a ne z vnějšku. Musíte dojít k pevnému rozhodnutí. Musíte zapomenout na myšlenku, že jste tělo a být pouze poznáním „já jsem“, jež je bezforemné a bezejmenné. Pouze buďte. Když se stabilizujete v tomto bytí, odhalí vám celé poznání a veškerá tajemství. Poté, co vám jsou tajemství odkryta, překročíte podstatu bytí a vy, Absolutno, zjistíte, že nejste ani vědomím. Poté, co získáte všechno toto poznání a pochopíte, co je čím, zavládne přirozená tichost, klid. Bytí je transcendováno, ale je neustále k dispozici.

Tazatel: Jaký je to stav?

Maharadž: Je to něco podobného, jako když zvěř odpočívá ve stínu stromu. Barva stínu není ani světlá ani příliš tmavá. To je rozhraní. Ani černý jako uhel, ani jasný jako zář, něco mezi tím, takový je stín. Temně modrý jako mraky, takový je, a stejná je též Milost Satgurua. Všechno vyvstává z tohoto stavu, ale tento princip samotný si nic nenárokuje, ani se nezaplétá do ničeho, co z něj vychází. Toto bytí je ale dostupné. Hluboký, temně modrý stav, milost Satgurua. To je stav Džňánina, velmi, velmi vzácný, přirozený stav samádhi, stav nejpřirozenější a nejvyšší. Musíte o něm být pevně přesvědčeni. Jakmile je rozhodnutí přijato, už není cesty zpět. Uskutečnění duchovna znamená zcela pochopit svou skutečnou podstatu, stabilizovat se ve své pravé totožnosti. Musíte být trpělivý, schopný čekat a dívat se. Tma, kterou vidíte, když zavřete oči, to je stín Milosti Gurua, nezapomínejte na něj a neustále si jej udržujte v mysli. Odpočiňte si ve stínu Milosti Gurua. Kdykoliv si vybavíte slova Gurua, nacházíte se ve stínu jeho Milosti. Nakonec vše splyne v „Já“. Můžete procházet velkými potížemi, ale vaše odvaha a stabilita v „Já“ by měla být pevná.

Z knihy Před vědomím

Překlad: Gabriela Adámková