Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

2. dubna 1980 – V této podstatě bytí se děje vše, ale vy, Absolutno, tím nejste (z knihy Semena vědomí)

16. 7. 2019 - Aleš, Gabi

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Veškerá tato hra je v říši pěti elementů. Co značí smrt? Toto tělo a podstata bytí se rozplyne v pěti elementech. Absolutno má k dispozici tuto pětielementární podstatu bytí a tělo, což Mu slouží k vyjádření Sebe Sama. Ovšem podstata bytí je vytvořena z hrubého materiálu pěti elementů. Absolutno s tím nemá nic co do činění kromě toho, že Sebe Sama prostřednictvím toho vyjadřuje. Ve svých běžných světských záležitostech se opírejte o duchovno, abyste pochopili, jak neskutečné to vše je. Jakmile pochopíte objekt této duchovnosti, pochopíte zároveň, že i tato duchovnost je neskutečná, a v tomto procesu veškerý tento svět rozpustíte. Mluvím k vám jasnou a jednoduchou řečí. Zde je potrava, která je vám poskytnuta. V této potravě je toto „jáství" skryto v latentním stavu. Vyvstává pouze tehdy, když má k dispozici tělo. Vy se ovšem snažíte neustále ztotožňovat s touto potravinovou produkcí, a proto vás pronásledují všechny ty problémy.

2. dubna 1980

Maharadž: Mluvil jsem dopodrobna, zleva zprava, shora dolů i naruby; jedna osoba byla po poslechu mých slov zcela zklamaná a v naprosté frustraci odešla. Tento člověk přišel další den a vyzval mě ke střetu. Tak jsem mu řekl: „Ó ano, vaše řeč je velice silná a přesvědčivá. Kdybyste mě byl býval potkal o trochu dříve, než jsem potkal svého Gurua, stal byste se mým Guruem." Poté byl tento člověk velmi šťastný.

Tazatel: Maharadž řekl, že bez potravy tu není žádná podstata bytí, ale já si myslel, že podstata bytí a vědomí jsou a byly neustále přítomny. To je Absolutno, takže to není stejné jako potrava nebo hmotné věci.

Maharadž: Vše je tímto vědomím, ale člověk si neuvědomuje toto vědomí do té doby, než tu má k dispozici tělo. Poznání projeveného bytí, existence, nevzejde dříve, dokud tu není forma, a tato forma nemůže sebe samu udržovat jinak než za pomoci potravy.

Tazatel: Závisí vědomí na formě?

Maharadž: Vědomí je přítomné všude, ale poznání tohoto vědomí je závislé na formě.

Tazatel: Potom je tedy nemožné dosáhnout čirého vědomí bez formy, že?

Maharadž: Vědomí je přítomné, ale poznání o tomto vědomí tu není. Kdo bude mít toto poznání?

Tazatel: Maharadž ale včera řekl, abychom se pevně drželi poznání „já jsem". Znamenalo by to potom, že bychom se měli držet hmotného tvaru.

Maharadž: Není potřeba se na to zavěsit. Ono to tu je, vy se nemůžete od toho dostat pryč.

Tazatel: Na co bych potom tedy měl meditovat?

Maharadž: Zůstaňte v klidu ve vědomí. Ten, kdo pochopí kvality této podstaty bytí, je schopen ji překročit a není již více dotčen zrozením a smrtí.

Tazatel: Co tu zůstává tehdy, když tu není vědomí?

Maharadž: Absolutní stav, ze kterého si pět elementů bere a formuje tvar nebo formu. Je to stav, kde je pohyb zmrazen, ale potenciál je přítomen. Je to Parabrahman, kde není žádný pohyb.

Tazatel: Není tu ale nic, co by o tomto stavu vědělo?

Maharadž: Absolutno nezná Sebe Sama. Bez pomoci potravinové esence nezná tělesné vědomí samo sebe. Nikdo nezná sebe sama bez potravinami vyživovaného těla.

Tazatel: Maharadž je v Absolutním stavu, což znamená, že si neuvědomuje sám sebe?

Maharadž: Znám tento stav provždy.

Tazatel: Řekl jste ale, že To nezná Sebe Sama.

Maharadž: Jestliže tu přetrvá pouze tento Absolutní stav samotný, tak On nezná Sama Sebe, ale když tu je dostupné toto tělo a tato podstata bytí, je Tento stav poznán prostřednictvím nich (těla a podstaty bytí).

Tazatel: Ale co se stane, když tělo zmizí?

Maharadž: Není si nikdo ničeho vědom.

Tazatel: Takže když je Maharadž mrtev, nezná již nikdy více Absolutní stav?

Maharadž: Veškerá tato hra je v říši pěti elementů. Co značí smrt? Toto tělo a podstata bytí se rozplyne v pěti elementech.

Absolutno má k dispozici tuto pětielementární podstatu bytí a tělo, což Mu slouží k vyjádření Sebe Sama. Ovšem podstata bytí je vytvořena z hrubého materiálu pěti elementů. Absolutno s tím nemá nic co do činění kromě toho, že Sebe Sama prostřednictvím toho vyjadřuje.

Ve svých běžných světských záležitostech se opírejte o duchovno, abyste pochopili, jak neskutečné to vše je. Jakmile pochopíte objekt této duchovnosti, pochopíte zároveň, že i tato duchovnost je neskutečná, a v tomto procesu veškerý tento svět rozpustíte.

Mluvím k vám jasnou a jednoduchou řečí. Zde je potrava, která je vám poskytnuta. V této potravě je toto „jáství" skryto v latentním stavu. Vyvstává pouze tehdy, když má k dispozici tělo. Vy se ovšem snažíte neustále ztotožňovat s touto potravinovou produkcí, a proto vás pronásledují všechny ty problémy.

Tazatel: Je vám při procházení se jedno, zdali zakopnete o skálu či o žebrajícího chlapce?

Maharadž: V čem bych měl dělat rozdíly? Koho nazýváte skálou a koho chlapcem? Nejsem individualita. Jaká je vaše otázka?

Tazatel: Takže potom by se Maharadž vůbec neznepokojoval?

Maharadž: Důležitý bod, který musíte pochopit, je ten, že tu není žádná individuální osoba. Z esence pěti elementů vycházejí všechny formy a podstaty bytí. Zapomeňte na Maharadže, není tu žádný rozdíl.

Tělo neboli podstata bytí, bude reagovat přirozeným způsobem náležícím této podstatě bytí. Já, Absolutno, nejsem těmito reakcemi znepokojen a vzrušen. Když je dítě staré jen několik dní, je pouze tím nejhutnějším výtažkem potravinové esence. Po několika měsících vyvine vjem poznání a obdrží dojmy z okolí. Tyto dojmy jsou v této chemické sloučenině zaznamenány jako fotografie. Potom i pět tělesných smyslů také přiloží „ruku k dílu" a obdrží daleko více dojmů. Později se reakce dějí na základě těchto předchozích dojmů.

Tazatel: Je to zákonité? Musí se to uskutečnit tímto způsobem?

Maharadž: Veškerá tato hra se děje mechanicky. Je to součást tohoto chemického procesu. Zrození značí zformování této chemické sloučeniny. Základní výtažek potravinového těla je chemickou sloučeninou, která je nutná k tomu, aby se objevilo vědomí a pocítilo „já jsem". Rozumíte tomu nyní?

Tazatel: Nyní to chápu. Myslím si ale, že Maharadž si musí dělat legraci. Říká, že nevidí rozdíl mezi kamenem a žebrajícím chlapcem, přesto ale tráví hodiny a hodiny tím, že učí nevědomé lidi. Jsou tu také ty svaté zpěvy (bhadžány), které se tu zpívají den za dnem bez přestání, ale Maharadž řekne: „Ono se to děje." Myslím si, že si musí dělat švandu.

Maharadž: Toto všechno je jen legrace.

Anglický překladatel: Tato kvalita Maharadžova vjemu „já jsem" při pohledu na nevědomost druhých trpí. Tato kvalita jeho podstaty bytí ráda pomáhá druhým. Nerada vidí utrpení, které je zrozeno z nevědomosti.

Tazatel: Proč ne?

Maharadž: Protože podstata bytí bude jednat podle své vlastní přirozenosti. To je její přirozenost.

Tazatel: To je opravdu zvláštní. Většina lidí neboli jejich chemická sloučenina, chce jednoduše sloužit jen sobě, ale vaše chemická sloučenina je tak speciální, že chce pomáhat druhým.

Maharadž: Vzhledem k čemu a díky čemu víte, že jste?

Tazatel: Díky tělesnému vědomí, chemické sloučenině atd.

Maharadž: Nezaměřujete svoji pozornost na tento princip podstaty bytí. Buďte prostě zde. V této podstatě bytí se děje vše, ale vy, Absolutno, tím nejste. Pochopíte to postupně.

Tazatel: Vím, že nejsem svým prstem, ale přesto bych si ho neusekl.

Maharadž: Nezabývejte se jakýmikoliv činnostmi. POCHOPTE TO. Opět zkoušíte jednat z pozice individuality. Abyste pochopil to, co vám tu říkám, musíte mít útočiště v meditaci.

Neunášejte se představami, ale pouze přebývejte v klidu.

Konec knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek