Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
3.3. Studio Soham
 Prostřední 711, Michle, 141 00 Praha 4
     

17.3. Klub MalýVelký strom

     

 31.3. Klub MalýVelký strom

14.4. Klub MalýVelký strom 

     

28.4. Klub MalýVelký strom

12.5. Klub MalýVelký strom

     
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

30. března 1980 – V tomto projeveném stavu je vše neustále ve změně, nic není stálého a vše je iluzí (z knihy Semena vědomí)

9. 7. 2019 - Gabi, Aleš

nirupana_6.jpgMaharadž: Nyní jste přijal Gurua a on vám udělil určité poznání. Kam se budete ubírat poté, když přijmete toto poznání? Pochopil jste důležitost toho, co jste obdržel? Kdy jste realizoval své Já, svoji vlastní přirozenost? Máte bankovní účet a říkáte, že na něm máte uloženo deset tisíc rupií. I když jsou peníze uloženy, nemáte je u sebe a nemůžete je okamžitě použít. Máte pouze informaci o tom, že těchto deset tisíc rupií je na účtu. Podobně jste se doslechl o svém narození a smrti, ovšem tato informace nezůstane věčně s vámi. Dokonce i ta informace, že jste a existujete, jednoho dne zmizí.
Vy, co se věnujete duchovnu, dojděte do jeho konce, završte ho; v jiném případě následujte svůj běžný způsob života. Musíte dojít k závěru, že jste Nezrození, a vždy Nezrození zůstanete. Svět a mysl, toto všechno je neskutečné a já tím nejsem.

30. března 1980

Tazatel: Jak může Babádžího „jáství" pokračovat ve své existenci bez potravy, jestliže je toto „jáství" produktem esence potravy?

Maharadž: Kauzální tělo Šrí Babádžího, které se zrodilo z kvality potravinové esence, dosud udržuje při životě samo sebe, ale jeho příčinou byla pouze potrava. Může být staré třeba dva nebo čtyři tisíce let, ale stále udržuje sebe sama v této formě.

V mytologii máme také dvě bytosti, které prodlužovaly existenci svého „jáství" po tisíce let. Říká se, že dosud někde žijí; mají také kauzální tělo, které je působištěm „jáství", jež se zformovalo z potravinové esence. Mohly by i přes takovou délku života způsobit nějakou změnu v této hře pěti elementů? Mohli by zastavit a uvěznit tento neustálý tok tvoření, udržování a ničení? Nemohou do toho nijak zasáhnout, neboť to pokračuje a bude pokračovat stále jako obvykle. Ony spočívaly pouze ve svém kauzálním těle pozorujíc vše.

Tazatel: S jakými nástroji člověk zažívá stavy nebe, pekla atd. po smrti, když jak tělo, tak i intelekt jsou rozpuštěny?

Maharadž: Jak by zde mohly po smrti existovat nějaké prožitky, když se již tělo a intelekt rozpustily? Co by tu mělo být k prožívání? Kdo by měl pokračovat dále, když je kvalita esence potravy úplně rozpuštěna?

Tazatel: Proč nemá novorozeně do svých dvou let nějaký prožitek „jáství", když je zde již přítomné jak vyživované tělo, tak i životní dech? Je tento počáteční stav čirým vědomím?

Maharadž: Je to něco jako nezralé mango. Sladkost je tu ukryta v latentním stavu, ale ještě se plně nevyjádřila. Ve zralém mangu již vyjadřuje plně samu sebe. Podobně je tomu u dítěte, kde je tento dotyk „jáství" přítomen v latentním stavu. Nemůže prozatím sebe sama plně vyjádřit, protože se ještě plně nevyvinul.

Tazatel: Maharadž říká, že neexistuje žádné znovuzrození individuality –  vědomí prostě vyjadřuje samo sebe. Potom ale Maharadž řekl některému tazateli, že jeho postoj mu přinese mnoho nových zrození.

Maharadž: Nevědomému, který je posedlý ideou znovuzrození, řeknu: „Budete mít nová zrození." Ovšem tomu, kdo je schopen vstřebat a pochopit to, co říkám, udělím pouze a jenom pravé poznání.

Tazatel: Maharadž jednou řekne, že Brahman není svědek, a podruhé, že Brahman je svědek.

Maharadž: Jaký význam byste chtěli získat z tohoto Brahman? Co si myslíte o tomto slově Brahman? Brahman značí vznik tohoto světa a současně také potvrzení tohoto vjemu „já jsem".

V tomto Brahman je vše iluzí. Kdo to ale pochopí? Princip, který to pochopí, realizuje a pozoruje, je Parabrahman. Pozorování se děje Parabrahman.

V tomto projeveném stavu je vše neustále ve změně, nic není stálé a vše je iluzí.

Nyní jste přijal Gurua a on vám udělil určité poznání. Kam se budete ubírat poté, když přijmete toto poznání? Pochopil jste důležitost toho, co jste obdržel? Kdy jste realizoval své Já, svoji vlastní přirozenost? Máte bankovní účet a říkáte, že na něm máte uloženo deset tisíc rupií. I když jsou peníze uloženy, nemáte je u sebe a nemůžete je okamžitě použít. Máte pouze informaci o tom, že těchto deset tisíc rupií je na účtu. Podobně jste se doslechl o svém narození a smrti, ovšem tato informace nezůstane věčně s vámi. Dokonce i ta informace, že jste a existujete, jednoho dne zmizí.

Vy, co se věnujete duchovnu, dojděte do jeho konce, završte ho; v jiném případě následujte svůj běžný způsob života. Musíte dojít k závěru, že jste Nezrození, a vždy Nezrození zůstanete. Svět a mysl, toto všechno je neskutečné a já tím nejsem.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek