Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

28. března 1980 – Nic se ve skutečnosti neděje, protože základní koncept, kterým je tato podstata bytí, je sám o sobě iluzí (z knihy Semena vědomí)

18. 6. 2019 - Gábi a Aleš

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž:Můj Guru mě upozornil, že jsem původně s tím vším neměl nic co do činění a jediné, co mám k dispozici k tomu, abych vyřešil tuto záhadu života, je poznání „já jsem". Bez něho zde není nic. Takže jsem se těchto instrukcí pevně držel a chtěl jsem zjistit, jak přišel k sobě tento aspekt těla, aniž by měl k dispozici mé poznání, a jak je možné, že z tohoto poznání „já jsem" mohou vyvstat jakékoliv další otázky, což není nic jiného než výsledek pěti elementů. Proto jestli si někdo myslí, že má jakékoliv poznání, žije v naprosté nevědomosti, což vím zcela jasně ze své zkušenosti.

28. března 1980

Maharadž: Toto poznání „já jsem" je stejné a nezáleží na tom, zdali je ve formě červa, hmyzu, lidské bytosti nebo avatara (bytosti nejvyššího řádu). Základní vědomí je ve všech těchto formách stejné.

Aby se toto vědomí mohlo samo projevit, potřebuje formu, zvláštní strukturu, ve které se může objevit. Touto formou může být cokoliv, ale bez této formy se projevit nelze. Projev tohoto vědomí trvá pouze tak dlouho, dokud tu zůstává tato zvláštní forma. Dokud se toto vědomí neobjeví, nemůže tu existovat sebemenší poznání jakéhokoliv druhu. Poznání zde může být pouze když je přítomné poznání „já jsem", tato základna.

Myšlenka vzejde z dechu a vyjádří se prostřednictvím slov. Beze slov by ve světě nemohla být žádná komunikace. Svět pokračuje díky slovu a jménu. Lidé nemohou být identifikováni beze jména, tudíž jméno má velký význam. Dokonce i Bohu se musí přidělit název, a když tento název opakujeme, má tato činnost určitý význam. V počátečních stupních není důležitější, snadnější a úspěšnější metody než opakování jména Boha.

Tazatel: Jak vyvstalo toto vědomí?

Maharadž: Neexistuje žádný důvod, který by vysvětloval, proč toto vědomí vyvstalo. Ovšem jakmile přijde k sobě, nemůže zůstat v klidu. Vědomí je to samé jako pohyb. Tento pohyb nastává prostřednictvím tří gun, které jsou přirozeně obsažené v tomto poznání „já jsem". Všechny pohyby nastávají prostřednictvím těchto gun a toto vědomí pokračuje v chvění. Specifická forma nastala prostřednictvím zvláštní potravy a po vzájemném působení gun bude jednat podle formy, kterou na sebe vzala. Hmyz bude jednat jako hmyz, člověk jako člověk, apod. Kvality jsou předem určeny. V této specifické formě probíhá na základě vzájemného působení tří gun příslušné chování a činnost.

Když sem přijdou lidé poprvé, přicházejí buď za účelem vystavit své vlastní poznání na obdiv, nebo mě chtějí vtáhnout do diskuse. Uvědomuji si to a velice jasně si rovněž uvědomuji to, že tito lidé jsou naprosto nevědomí. Z tohoto důvodu jim říkám, aby se nezačínali ihned vyptávat nebo diskutovat, nýbrž aby se zaposlouchali na chvíli do hovoru a vstřebali alespoň trochu toho, co říkám.

Jak vím, že jste zcela nevědomý? Z mé vlastní zkušenosti. Kde toto všechno začalo? Je to část poznání „já jsem" a toto poznání a jeho zvláštní forma neboli tento úplný svazek byl vytvořen z pěti elementů, které v sobě neobsahují žádné poznání, takže celá věc je čirou nevědomostí.

Jsou tu někteří lidé, kteří říkají: „Ve svém minulém životě jsem byl to a to a přijdu sem opět v této a této formě." Jak to vědí? Toto všechno může vzejít pouze z pěti elementů, a tak ani toto takzvané poznání z nějakých minulých životů tu nemohlo existovat dříve, než tu byla z pěti elementů vytvořena tato specifická forma těla s veškerým svým poznáním. Proto je veškeré toto tvrzení prostý nesmysl a odpad.

Je tu mnoho hatha-jóginů, kteří mají velké síly. Z nich jsem tím největším. Hatha značí vytrvalost, výdrž. Co je vlastně vytrvalost? Nevěděl jsem, že jsem byl narozen. Jak jsem se dostal k této formě? To je bod, ve kterém je třeba vytrvat při svém dotazování. Musím to znát. Potom mi bylo něco řečeno o sattvě. Co je sattva? Sattva, ve které je obsaženo poznání „já jsem", je pouze esencí pěti elementů. Stále je toto všechno jen součástí pěti elementů, takže nevím, jak to přišlo k sobě. Potom mi můj Guru řekl: „Toto je to, co jsi ty," a to je celý příběh. Takže z mé vlastní zkušenosti vím, že toto všechno je nevědomost.

Můj Guru mě upozornil, že jsem původně s tím vším neměl nic co do činění a jediné, co mám k dispozici k tomu, abych vyřešil tuto záhadu života, je poznání „já jsem". Bez něho zde není nic. Takže jsem se těchto instrukcí pevně držel a chtěl jsem zjistit, jak přišel k sobě tento aspekt těla, aniž by měl k dispozici mé poznání, a jak je možné, že z tohoto poznání „já jsem" mohou vyvstat jakékoliv další otázky, což není nic jiného než výsledek pěti elementů. Proto jestli si někdo myslí, že má jakékoliv poznání, žije v naprosté nevědomosti, což vím zcela jasně ze své zkušenosti.

Kde je potom má podstata bytí, jestliže je toto nevědomost? Moje podstata bytí je ve městě, které není městem, a je na místě, které není místem.

Jak to vyvstalo? Stalo se to díky tomuto poznání „já jsem", což je nevědomost, mája, která se tu zjevila zcela náhle z ničehonic bez mého požádání. Jakmile k tomu došlo, začala se mája těšit z toho, co vytvořila, a chtěla, aby tato podstata bytí trvala navždy. Mája to přijala s takovou vášní, že chce prodlužovat existenci této podstaty bytí za každou cenu, jak jen to bude možné.

Někdo má svrbění. Co je příčinou? Fyzické tělo. Toto svrbění, nutící člověka přežít a existovat, vychází z pěti elementů a bude trvat tak dlouho, jak dlouho bude přítomné toto pětielementární tělo.

Myslíte si, že mě znáte, a z tohoto důvodu jste sem přišel, ale já nemám žádný tvar ani formu. Tato bezprostornost, ve které moje bytí spočívá, také nemá žádný tvar nebo formu. Cokoliv, co tady řeknu, je pouze tím, co tu vyvstalo díky esenci pěti elementů, ale s tím já nemám nic co dělat.

Přicházejí sem velice inteligentní lidé a kladou mi otázky, na které odpovídám, ale oni mé odpovědi nepřijmou. Proč? Mluví z pohledu ztotožnění se s tělem a myslí a já jim odpovídám neztotožňujíc se s formou. Jak by mi potom mohli rozumět? Jak by se potom odpověď' mohla shodovat s otázkou?

Kdo se ptá na otázky? Tazatelem je osoba, která sebe sama poměřuje z časového hlediska, založeného na narození fyzického těla, což je fikcí, která vznikla z představivosti, neboli je to svazek vzpomínek, zvyků a konceptů. Já to vím, ale oni to neví. Považujete sebe sama za tělo, které ovšem nemá žádnou substanci a může zmizet v jakýkoliv okamžik. Přesto si na této identitě s tělem velmi zakládáte, a zkoušíte něčeho dosáhnout, něco získat apod. Pouze to, co tu bylo předtím, než se toto tělo probralo k životu, tu zůstane i poté, kdy tělo umře. V okamžiku, kdy je tělo pryč, zmizí v tomto konečném dni i vaše paměť o své existenci. Cokoliv, co jste nashromáždil a čemu jste se připodobnil, je čistě jen vaší zábavou. Všechno jednou zmizí. Souhlasíte s tím, co jsem řekl?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Jestliže jste to přijal, nebudete se tím pádem již starat o to, zdali vaše tělo zůstane či nikoliv.

Všechna hrdost kterékoliv bytosti je zcela založena na této potravinové esenciální kvalitě, na této podstatě bytí. Je to dočasná fáze a při poznání této fáze dojdete k závěru, že je to neskutečné. Ten, kdo chápe to, že je to neskutečné, je Věčnost, Absolutno.

Můžete se potom v této hře držet nějaké totožnosti, kterou byste si podržel jako výhradně své vlastní já, které by dle vás nemělo nikdy zmizet?

Tazatel: Ne.

Anglický překladatel: Tito lidé přijeli z vesnice autem a chtějí si Maharadže odvézt k nim na vesnici, takže se jich Maharadž ptá:

Maharadž: Bude někdo ve vaší vesnici schopen pochopit tento druh rozpravy?

Tazatel: Ne, nikdo to nepochopí. Je to mimo jejich dosah. Mohli by se z takového rozhovoru naštvat a fyzicky vás napadnout.

Maharadž: Ne, to neudělají. Cizinci mě mohou zkusit napadnout, protože si třeba mohou myslet, že kritizuji Krista. Nicméně já se pouze odkazuji na pravou podstatu Krista, jeho skutečný stav. To, co se stalo Kristovi, by se také mohlo stát mně, protože Kristus říkal pravdu, fakta, což lidi rozčilovalo, a tak ho za to ukřižovali. Nyní si vytvořili symbol kříže. Dokud bude moje řeč za jejich chápáním, bude je to znepokojovat.

Na pokyn mého Gurua provádím tyto bhadžany a rozhovory. Když s vámi půjdu do vaší vesnice, budu muset mluvit o Bohu a o oddanosti k Bohu. Nejsou schopni mi rozumět, proto budu muset mluvit na jejich úrovni. Pro nevědomého je tento duální přístup (pozn.: dualita ve smyslu já a Bůh) úplně v pořádku. Bůh je věčný, je tu hřích a ctnost. Pro nevědomce jsou všechny tyto záležitosti pravdivé, nicméně ve skutečnosti to jsou jen báchorky.

Říká se, že Bůh a svět jsou zde věčně. Když jsem tu ale nebyl, nevěděl jsem o věčném světě a Bohu nic, takže když jsem nebyl, nic takového tu neexistovalo.

Vezměte si příklad ze snového světa. Ve snovém světě vidím velkou podívanou v podobě starých hradů, starodávných památek aj., ale přitom jsou moje sny velice čerstvé a nové. Když mám tento sen pouze na okamžik, jak je možné, že tato podívaná má starodávné prostředí? Podobně i tato podstata bytí je zde pouze na okamžik. Po tu dobu, kdy tu je podstata bytí, je tu svět. Bez mé podstaty bytí tu žádný svět není.

Věřím, že jste se zaposlouchal do mých hovorů a že jste to správně pochopil. Proč byste potom měl mít strach ze smrti? Pokud jste to pochopil, neměl byste dál pociťovat strach ze smrti. Koneckonců, co je vlastně smrt? Toto tělo je jako lampa s palivem a knot je zažehnut podstatou bytí. Víte moc dobře, že jakmile se vyčerpá palivo, zmizí i plamen, a tudíž zmizí tento vjem „jáství".

Můj Guru mi řekl, abych se sjednotil s touto podstatou bytí. Když se s ní sjednotíte, pak právě tento princip vám odhalí všechny záhady této podstaty bytí. V tomto procesu to nejenom pochopíte, ale budete schopen to překročit. Buďte ale velmi pokorní a skutečně se tomu oddejte.

Tazatel: Tato podstata bytí, myšlenky, osobnost a i to, že jsem přišel sem, jsou pouhé náhody. Nemá to žádný význam. Říkám to správně?

Maharadž: Ano. Cokoliv, co předpokládáte, že se bude dít, je iluzí. Nic se ve skutečnosti neděje, protože základní koncept, kterým je tato podstata bytí, je sám o sobě iluzí.

Když uniknete tomuto ztotožnění se s tělem a myslí, stanete se projeveným bytím, ale v tomto projeveném stavu překročíte dokonce i podstatu bytí. V momentě, kdy budete realizovat skutečnost, že jste čistý projev, uniknete této podstatě bytí. Jste téměř v bytí i ne-bytí, jste za/před tím.

Tazatel: Na konečném stupni se stáváte ničím, že?

Maharadž: Kdo je tu, kdo by to mohl říci. Kdo bude říkat, že tu není, a jakými nástroji by to sděloval?

Tazatel: Plamen podstaty bytí se nachází v otvoru brahma. Co s tím máme dělat, když to cítíme? Máme to ignorovat nebo se na to máme soustředit?

Maharadž: Pouze pozorujte tyto zkušenosti. Uvědomujte si a jednoduše pozorujte vše, co vidíte.

Podstata bytí, vjem „já jsem", je pouze nástrojem, ale nejste to vy. Je to nástroj Poznání a tomuto velkému nástroji poznání se říká Bůh, což není nic jiného než potravinová esence. Pouze z tohoto poznání budete schopen vidět vše ostatní.

Tazatel: Chápu to tedy správně, když si myslím, že neplujete v souladu s podstatou bytí a neradujete se z ní? Stáhl jste se nazpátek a pouze to pozorujete?

Maharadž: I když s ní plujete, jste od ní oddělen. Můžete být schopen vidět také sebe sama radujícího se, nicméně přesto jste hlídacím psem, ne samotným účastníkem. Musíte si připomenout, že jsou tu tyto zkušenosti díky přítomnosti vaší podstaty bytí. Podstata bytí je pouze vaší kvalitou, ale není vámi. Můžete dokonce i vidět, jak tu leží vaše mrtvé tělo, ale to je stále jen jedna ze součástí této podstaty bytí, ale vy tím nejste. To musíte realizovat, pozorovat a chápat.

Co jste nyní a čím byste se chtěl stát?

Tazatel: Rád bych se těšil ve všeprostupujícímu principu. Chtěl bych se s ním zcela sjednotit.

Maharadž: Kdo je tím, kdo se chce stát jednotným s tímto všeprostupujícím principem? Nejprve ze všeho se zbavte toho „já". To je místem, kde se všechny vaše naděje, očekávání a touhy úplně rozpustí a zničí. Co zůstalo na tomto stupni vámi? Koketujete s mnohými koncepty. Dokud jsme jednotní s touto podstatou bytí, budeme si sami stále s libostí a radostí pěstovat o sobě nějaké velice vznešené představy.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek