Zpívání bhadžanů v Praze v Divoké Šárce - od května 2019 do září 2019

  • v červnu, červenci a srpnu 2 x měsičně v pondělí od 18,30 - 21h.
    Někdy zde bude i po zpívání posezení u ohně.

Od 3. června do srpna v pondělí od 18,30 - 21,00
Adresa: Praha, louka v Divoké Šárce - v případě deště se schováme v altánu. 
Sraz:  v 18:15 na konečné tramvají 20, 26 "Divoká Šárka"

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      
17.,18.,19.5       
3.6.       
17.6.       
1.7.       
15.7.      
29. 7.       
12.8.      
 26.8.      
9.9.      

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanech


 

Šrí Nisargadatta Maharádž:

V nakladatelství Dybbuk právě vychází nová kniha rozhovorů se Šrí Nisargadatta Maharadžem „Nic je vše“. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: https://www.kosmas.cz/knihy/222738/nic-je-vse/. (Brzy bude možné zakoupit i elektronickou verzi.)

Více informací v sekci Tištěné knihy.


Šrí Siddharaméšvar Maharádž:

V nakladatelství Argo vyšel nový překlad knihy Šrí Siddharáméšvara Mahárádže: Klíč k poznání Já. Součástí tohoto vydání je také překlad kratšího díla s názvem Zlatý den. Kniha je k dostání ve většině knihkupectví anebo je možné ji koupit online: http://www.kosmas.cz/knihy/214128/klic-k-poznani-ja/

"Jestliže chceme vyšroubovat šroub, musíme s ním točit na opačnou stranu. Jestliže mysl vedenou intelektem nasměrujeme k Já, bude pohlcena Já."

Více informací v sekci Tištěné knihy

Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. ledna 1980 – Nejste v okamžiku, kdy pochopíte, že nejste tělo, vším? (z knihy Semena vědomí)

4. 6. 2019 - Gábina, Aleš

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Zpráva „já jsem" nemá formu. Je to pouze potravinový kontejner. Je tady, má význam, ale nemůžete ji vnímat, ani pozorovat. Obdržím dopis, který obsahuje všechny informace o mně. Já ale nejsem touto zprávou. Já jsem jejím pozorovatelem. Tato zpráva neboli toto poselství „já jsem" je časově omezené. Princip, na který tu vjem „já jsem" odkazuje, je za časem, a tudíž je bez časového a jiného omezení a je věčný.

21. ledna 1980

Maharadž: Toto vědomí je všeprostupující tehdy, když dotyk „jáství" není přítomen. Tím, že jste, je tu veškerý projev pro vás. Protože neměl tento projev žádnou podporu, aby mohl říci: „Já jsem toto nebo tamto,“ zachytil se hned těla a začal říkal: „Já jsem muž nebo žena.“

Tazatel: Takže jediná věc, kterou je třeba udělat, je pochopit, že nic z toho nejsme?

Maharadž: Do jaké míry budete říkat, že nejste ani to a ani tamto?

Tazatel: Jakmile to někdo prohlédl, nemusí to již znovu opakovat, není-li pravda?

Maharadž: Nejste v okamžiku, kdy pochopíte, že nejste tělo, vším? Nejste pětielementární hrou? Cokoliv, co je, je vámi. Zpráva „já jsem" nemá žádnou formu, popis nebo barvu. Do té doby, dokud tu je vjem „já jsem", je tu prožívání úplného projevu. Jakmile tento vjem „jáství" zmizí, není tu žádná zkušenost. S tímto pocitem bytí, tedy při vyvstání zprávy „já jsem“ ať už v hmyzu, zvířeti nebo člověku, se okamžitě  objeví projev. Vnitřek a vnějšek je plný projevu. Tyto hovory nejsou určeny pro širokou veřejnost, pro masy lidí.

Většina lidí chce získat z určitých činů jisté výhody a zisky. Co se ale stane zde? Pro koho je toto všechno? Komu se vlastně přihodí jeho samotné rozplynutí.

Řeknu vám jednu důležitou věc. Neustále si v duchu pobrukujte slovo Guru, Guru, Guru, což značí toto „jáství“. Stále pokračujte v tomto pobrukování „já jsem“ bez toho, abyste použili slova a spočívejte v tomto tichém nevyřčeném zvuku.

Tazatel: Jak to můžeme prožít? Jaká je to stezka?

Maharadž: Ustupte dovnitř. Každý se táže na stezku. Jak bych mohl označit nějakou stezku? Jak jsem vstoupil do dělohy své matky? Jak bych vám to mohl říci? Každý chce stezku. Následujte tu samou stezku, po které jste přišli.

 Zpráva „já jsem" nemá formu. Je to pouze potravinový kontejner. Je tady, má význam, ale nemůžete ji vnímat, ani pozorovat. Obdržím dopis, který obsahuje všechny informace o mně. Já ale nejsem touto zprávou. Já jsem jejím pozorovatelem. Tato zpráva neboli toto poselství „já jsem" je časově omezené. Princip, na který tu vjem „já jsem" odkazuje, je za časem, a tudíž je bez časového a jiného omezení a je věčný.

Tazatel: Pozorovatel je střetávajícím bodem mezi časově omezenou strukturou a věčným principem.

Maharadž: Pozorování projeveného světa se děje tomuto Nejzazšímu Absolutnímu principu. Když něco sledujete, zachytíte to, zaznamenáte to a začnete o tom uvažovat, takže jste do toho zainteresován. Nejzazší Absolutno nemůže nikdy nic obdržet/zachytit, ani si nahrávat probíhající show (dění).

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek