Zpívání bhadžanů v Praze - do srpna 2020

  • od srpna 2020 do prosince 2020 zpívání od 18h - 20h.
  • Místo konání: Klub MalýVelký strom - Dobrovskeho 16, Praha 7, zast. tramvaje Letenské naměstí

    Datum akce: Nejbližší zpívání v Praze - Úterý 13.10. 2020 od 18.00 do 20.00 h.

    Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Samradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

  • Sraz:  v 17:55 .h
2020      

13.10. MalýVelký strom, Praha

27.10. MalýVelký strom, Praha

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468

Další informace o bhadžanech


Nová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Jsem nezrozen přeložená z anglického originálu I am Unborn vznikla z poznámek prof. Damodara Lunda během jeho návštěv Šrí Nisargadatta Maharadže v letech 1979–1980. Manželka Kamala Lund (rovněž oddaná Šrí Maharadžovi) svolila, aby je do knižní podoby upravil Vidžaj Deshpande, a to pod podmínkou, že bude kniha na internetu zdarma dostupná.


proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. ledna 1980 – Nejste v okamžiku, kdy pochopíte, že nejste tělo, vším? (z knihy Semena vědomí)

4. 6. 2019 - Gábina, Aleš

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Zpráva „já jsem" nemá formu. Je to pouze potravinový kontejner. Je tady, má význam, ale nemůžete ji vnímat, ani pozorovat. Obdržím dopis, který obsahuje všechny informace o mně. Já ale nejsem touto zprávou. Já jsem jejím pozorovatelem. Tato zpráva neboli toto poselství „já jsem" je časově omezené. Princip, na který tu vjem „já jsem" odkazuje, je za časem, a tudíž je bez časového a jiného omezení a je věčný.

21. ledna 1980

Maharadž: Toto vědomí je všeprostupující tehdy, když dotyk „jáství" není přítomen. Tím, že jste, je tu veškerý projev pro vás. Protože neměl tento projev žádnou podporu, aby mohl říci: „Já jsem toto nebo tamto,“ zachytil se hned těla a začal říkal: „Já jsem muž nebo žena.“

Tazatel: Takže jediná věc, kterou je třeba udělat, je pochopit, že nic z toho nejsme?

Maharadž: Do jaké míry budete říkat, že nejste ani to a ani tamto?

Tazatel: Jakmile to někdo prohlédl, nemusí to již znovu opakovat, není-li pravda?

Maharadž: Nejste v okamžiku, kdy pochopíte, že nejste tělo, vším? Nejste pětielementární hrou? Cokoliv, co je, je vámi. Zpráva „já jsem" nemá žádnou formu, popis nebo barvu. Do té doby, dokud tu je vjem „já jsem", je tu prožívání úplného projevu. Jakmile tento vjem „jáství" zmizí, není tu žádná zkušenost. S tímto pocitem bytí, tedy při vyvstání zprávy „já jsem“ ať už v hmyzu, zvířeti nebo člověku, se okamžitě  objeví projev. Vnitřek a vnějšek je plný projevu. Tyto hovory nejsou určeny pro širokou veřejnost, pro masy lidí.

Většina lidí chce získat z určitých činů jisté výhody a zisky. Co se ale stane zde? Pro koho je toto všechno? Komu se vlastně přihodí jeho samotné rozplynutí.

Řeknu vám jednu důležitou věc. Neustále si v duchu pobrukujte slovo Guru, Guru, Guru, což značí toto „jáství“. Stále pokračujte v tomto pobrukování „já jsem“ bez toho, abyste použili slova a spočívejte v tomto tichém nevyřčeném zvuku.

Tazatel: Jak to můžeme prožít? Jaká je to stezka?

Maharadž: Ustupte dovnitř. Každý se táže na stezku. Jak bych mohl označit nějakou stezku? Jak jsem vstoupil do dělohy své matky? Jak bych vám to mohl říci? Každý chce stezku. Následujte tu samou stezku, po které jste přišli.

 Zpráva „já jsem" nemá formu. Je to pouze potravinový kontejner. Je tady, má význam, ale nemůžete ji vnímat, ani pozorovat. Obdržím dopis, který obsahuje všechny informace o mně. Já ale nejsem touto zprávou. Já jsem jejím pozorovatelem. Tato zpráva neboli toto poselství „já jsem" je časově omezené. Princip, na který tu vjem „já jsem" odkazuje, je za časem, a tudíž je bez časového a jiného omezení a je věčný.

Tazatel: Pozorovatel je střetávajícím bodem mezi časově omezenou strukturou a věčným principem.

Maharadž: Pozorování projeveného světa se děje tomuto Nejzazšímu Absolutnímu principu. Když něco sledujete, zachytíte to, zaznamenáte to a začnete o tom uvažovat, takže jste do toho zainteresován. Nejzazší Absolutno nemůže nikdy nic obdržet/zachytit, ani si nahrávat probíhající show (dění).

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek