Zpívání bhadžanů v Praze - do září 2019

  • od října 2019 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2019      

15.10. 

Klub MalýVelký strom
     

5.11. 

Klub MalýVelký strom
     

 19.11.

Klub MalýVelký strom
     

 3.12.

Klub MalýVelký strom
     

 17.12.

Klub MalýVelký strom
     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. ledna 1980 – Nejste v okamžiku, kdy pochopíte, že nejste tělo, vším? (z knihy Semena vědomí)

4. 6. 2019 - Gábina, Aleš

nisargadatta_bidi.jpgMaharadž: Zpráva „já jsem" nemá formu. Je to pouze potravinový kontejner. Je tady, má význam, ale nemůžete ji vnímat, ani pozorovat. Obdržím dopis, který obsahuje všechny informace o mně. Já ale nejsem touto zprávou. Já jsem jejím pozorovatelem. Tato zpráva neboli toto poselství „já jsem" je časově omezené. Princip, na který tu vjem „já jsem" odkazuje, je za časem, a tudíž je bez časového a jiného omezení a je věčný.

21. ledna 1980

Maharadž: Toto vědomí je všeprostupující tehdy, když dotyk „jáství" není přítomen. Tím, že jste, je tu veškerý projev pro vás. Protože neměl tento projev žádnou podporu, aby mohl říci: „Já jsem toto nebo tamto,“ zachytil se hned těla a začal říkal: „Já jsem muž nebo žena.“

Tazatel: Takže jediná věc, kterou je třeba udělat, je pochopit, že nic z toho nejsme?

Maharadž: Do jaké míry budete říkat, že nejste ani to a ani tamto?

Tazatel: Jakmile to někdo prohlédl, nemusí to již znovu opakovat, není-li pravda?

Maharadž: Nejste v okamžiku, kdy pochopíte, že nejste tělo, vším? Nejste pětielementární hrou? Cokoliv, co je, je vámi. Zpráva „já jsem" nemá žádnou formu, popis nebo barvu. Do té doby, dokud tu je vjem „já jsem", je tu prožívání úplného projevu. Jakmile tento vjem „jáství" zmizí, není tu žádná zkušenost. S tímto pocitem bytí, tedy při vyvstání zprávy „já jsem“ ať už v hmyzu, zvířeti nebo člověku, se okamžitě  objeví projev. Vnitřek a vnějšek je plný projevu. Tyto hovory nejsou určeny pro širokou veřejnost, pro masy lidí.

Většina lidí chce získat z určitých činů jisté výhody a zisky. Co se ale stane zde? Pro koho je toto všechno? Komu se vlastně přihodí jeho samotné rozplynutí.

Řeknu vám jednu důležitou věc. Neustále si v duchu pobrukujte slovo Guru, Guru, Guru, což značí toto „jáství“. Stále pokračujte v tomto pobrukování „já jsem“ bez toho, abyste použili slova a spočívejte v tomto tichém nevyřčeném zvuku.

Tazatel: Jak to můžeme prožít? Jaká je to stezka?

Maharadž: Ustupte dovnitř. Každý se táže na stezku. Jak bych mohl označit nějakou stezku? Jak jsem vstoupil do dělohy své matky? Jak bych vám to mohl říci? Každý chce stezku. Následujte tu samou stezku, po které jste přišli.

 Zpráva „já jsem" nemá formu. Je to pouze potravinový kontejner. Je tady, má význam, ale nemůžete ji vnímat, ani pozorovat. Obdržím dopis, který obsahuje všechny informace o mně. Já ale nejsem touto zprávou. Já jsem jejím pozorovatelem. Tato zpráva neboli toto poselství „já jsem" je časově omezené. Princip, na který tu vjem „já jsem" odkazuje, je za časem, a tudíž je bez časového a jiného omezení a je věčný.

Tazatel: Pozorovatel je střetávajícím bodem mezi časově omezenou strukturou a věčným principem.

Maharadž: Pozorování projeveného světa se děje tomuto Nejzazšímu Absolutnímu principu. Když něco sledujete, zachytíte to, zaznamenáte to a začnete o tom uvažovat, takže jste do toho zainteresován. Nejzazší Absolutno nemůže nikdy nic obdržet/zachytit, ani si nahrávat probíhající show (dění).

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek