Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od ledna 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
  • Praha

Sraz:  v 18:00h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      

9.5. Praha

 

     

Info: Aleš 777050958 a Martin 725219468, Fero 774130579

Další informace o bhadžanechNová kniha:

proste_budte_n.jpgKniha Prostě buďte! se skládá ze tří částí (Sebepoznání a Seberealizace; Zápisky Jean Dunn; Vědomí a Absolutno) a každá předkládá učení Šrí Nisargadatta Maharadže, které nám zprostředkovala Jeho oddaná žačka Jean Dunn. Maharadže navštívila po letech meditací strávených v Ramanášramu a účastnila se Jeho každodenních promluv až do roku 1981, kdy Maharadž opustil tělo. Vztah Jean Dunn s Maharadžem je dokonalým příkladem opravdového vztahu Gurua a žáka, který se zakládá na naprosté víře ve slova Sadgurua a touze po Pravdě. Třetí část této knihy obsahuje vrcholné promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže, které Jean Dunn s Maharadžovym požehnáním přepsala z magnetofonových pásků a vydala knižně.
Tištěný titul je možné si objednat na e-mailech: gabinastefanikov@yahoo.com (Gabriela Adámková), alesadamek@centrum.cz (Aleš Adámek). Cena 240 Kč + poštovné.


obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

14. ledna 1980 – Projevený svět je hrou podstaty bytí (z knihy Semena vědomí)

21. 5. 2019 - Gábina, Aleš, Jirka

maharaj_nirupana_12s.jpgMaharadž: Nestarám se o žádné zázraky kromě těchto tří, které se dějí uvnitř mne. Prvním je skutečnost, že jsem schopen vidět svět. Druhým zázrakem je to, že celý svět je obsažen v této nepatrné špetce vědomí, kterou jsem, a třetím je to, že z tohoto stavu nebytí, vzešla tato podstata bytí. Přemýšlejte o těchto třech zázracích.

14. ledna 1980

Maharadž: Zasekl jsem sekyru do samého kořene, o žádném klíčení nemůže být řeč. Můj pravý stav je jakýkoliv stav, který tu byl předtím, než se tu narodilo dítě. Okamžik, kdy se objeví dítě, je zároveň momentem, kdy prvně prožívá svět. Vaše tělo potřebuje mnoho péče a speciální potravu. Co je tím, o co pečujete a co vyživujete? Pečujete o tuto podstatu bytí, kterou se snažíte chránit.

Tazatel: Takže ten stav, který tu je před projevem podstaty bytí, se stává Maharadžovým vědomým prožitkem?

Maharadž: Ano, to je ten věčný stav, zatímco tato podstata bytí je časově omezená.

Tazatel: Maharadž tento stav zná ze své zkušenosti? Jak jej zná?

Maharadž: Znám, protože přebývám před čímkoliv. Existuji věčně. Paramátman, Parabrahman — to jsou názvy, které se dávají mému stavu. To, co tu je před zjevením dítěte a jeho života, je mým věčným stavem. V tomto stavu tu nebylo nic a v tomto stavu nemám žádné poznání čehokoliv.

Tazatel: Pravda, to platí pro každého. Někteří lidé to ovšem znají a někteří ne.

Maharadž: Nemám v tomto stavu s kýmkoliv žádné spojení. Já tu jsem vždy beze slov.

Tazatel: Jak získáme vědomí?

Maharadž: Když pozřete tento stav podstaty bytí, tak to, co zůstává, je tímto stavem.

Tazatel: V jedné z Upanišad je zmínka o něčem jako: „Já jsem osamocen, nechte mne být mnohým." Cítil jste se osamocen?

Maharadž: Tato věta vyvstala tehdy, když se tu objevila podstata bytí. Když se prvně objevila tato vibrace, nebylo to nic jiného než právě tato podstata bytí. Vzápětí pocítila vjem „já jsem osamocena", a proto se chtěla stát mnohým. Odmítám Upanišady a všechna další hluboká učení, protože se mě již nedotýkají. Cokoliv, co je napsáno ve filosofii, není ničím než pouhou nevědomostí. Všechny tři guny jsou plné emocí. Jsou svázány emocemi, a tudíž nejsou pravdou.

Jsem vždy neobjektivní, neprojevený. Jsem stále v tomto stavu. Je to tato jóga mája, neboli tato podstata bytí, prostřednictvím které se vše děje. Je to něco jako fotochemická sloučenina, která vyjadřuje tuto podobu, kterou se tato podstata bytí vyjadřuje ve světě.

Tazatel: Zakusitel je objektem, který je brán jako subjekt. Ve skutečnosti tu žádný zakusitel není.

Maharadž: Je toto pouze teoretizování, nebo to také zakoušíte v praxi?

Tazatel: V praxi. Hledal jsem toto „já" všude možně a nikde jsem ho nenašel.

Maharadž: Máte stále toto pevné přesvědčení?

Tazatel: Ano.

Maharadž: Slovo „já" tu není, ale je tu projev.

Tazatel: Maharadž řekl, že pouze falešné chce pokračovat.

Maharadž: Správně.

Tazatel: Já dosud cítím vjem svého „já".

Maharadž: Vjem „já jsem" tu je stále. Pouze když se tento vjem ztotožní s tělem, nazývá se egem.

Tazatel: Ví Maharadž, proč jsem k němu přišel?

Maharadž: Protože jste chtěl mít potvrzení o tom, že cokoliv, co říkáte, je správné. Trváte na tom, že cokoliv říkáte, je správné. Ti, kdo sem přicházejí, předstírají, že jsou znalí věci. Já ovšem jasně chápu, že nemají ani špetku poznání, proto jim říkám, aby zde poseděli a zaposlouchali se do hovorů a všechny jejich pochybnosti se jim tím spontánně a automaticky vyjasní.

Lidé sem přinášejí všechny tyto tretky. Dům je jich plný. Já s tím ovšem nemám nic společného, jsem od toho všeho stranou. Někdo mi přinesl tento koberec, který ho stál čtyři tisíce rupií. Tento koberec není můj, ale používám jej. Podobně podstata bytí je v oblasti podstaty bytí používána nebo zakoušena, ale já jí nejsem.

Toto poznání podstaty bytí se objevilo a také zmizí. Ten, kdo pozoruje zjevení a zmizení podstaty bytí, to vidí bez toho, aby k tomu použil zrakový smysl, a tento pozorovatel se nevztahuje do této oblasti „jáství" neboli podstaty bytí.

Úplný svět je tělem podstaty bytí, hrou podstaty bytí. Vezměte si jako příklad televizní obrazovku, na které vidíte mnoho rozličných scén. Můžete vidět skály, stromy nebo oceán, nicméně toto všechno je hra světla. Podobně i projevený svět je hrou podstaty bytí. Kdo ve skutečnosti hraje roli lidí, skal, stromů, hor apod. na televizní obrazovce? Je to pouze světlo. Když se stáhnete do tichosti a realizujete to, zároveň s tím pochopíte, že v buňce podstaty bytí se odehrávají hry mnoha vesmírů. Proč mám takový respekt k cizincům? Protože vše berou velice vážně. Cokoliv, co si umanou, dotáhnou do konce.

Tazatel: Potom tedy nemají všechny ty klasické nauky původ v Indii?

Maharadž: Nenáleží ani Evropě a ani Indii. Jsou výtvorem hry pěti elementů.

Nestarám se o žádné zázraky kromě těchto tří, které se dějí uvnitř mne. Prvním je skutečnost, že jsem schopen vidět svět. Druhým zázrakem je to, že celý svět je obsažen v této nepatrné špetce vědomí, kterou jsem, a třetím je to, že z tohoto stavu nebytí vzešla tato podstata bytí. Přemýšlejte o těchto třech zázracích.

Slova mého Gurua jsou: „Cokoliv, co je, je tebou." Od té chvíle, kdy jsem si to vyslechl, směřovalo veškeré moje dotazování dovnitř. Tím pádem jistě já, který mám veškeré možné zkušenosti z tohoto světa, jsem tu musel být před tímto světem. Když něco vidím, slyším apod. a reaguji na to, že tomu rozumím, tak to, co tu bylo předtím, než jsem nabyl této formy, tu již muselo být a rozumět tomu. Jestliže tomu musíte dát nějaké jméno, nazvěte to Bohem, Íšvarou atd. Jména nejsou rozhodující. Kdo tomu dal toto jméno? Já jsem tomu dal toto jméno.

Z knihy Semena vědomí

Překlad: Aleš Adámek