Zpívání bhadžanů v Praze - do ledna 2020

  • od lenda 2020 do května 2020 zpívání v Úterý od 19h - 21h.
    Místo konání:  Klub MalýVelký strom,
  • Praha - Dobrovskeho 16, Praha 7,

    zast. tramvaje Letenské naměstí

Sraz:  v 18:50h

Program: Zpívání bhadžanů tradice Navnath Sampradája, meditace a čtení textů těchto mistrů, diskuse.

2020      
28.1. Klub MalýVelký strom        

11.2. Klub MalýVelký strom 

     

3.3. Klub MalýVelký strom

     

17.3. Klub MalýVelký strom 

     

 31.3. Klub MalýVelký strom
14.4. Klub MalýVelký strom
28.4. Klub MalýVelký strom

     

Info: Aleš (tel. 777050958) a Martin (tel. 725219468)

Další informace o bhadžanechNová kniha:

obal_vidznana.jpgVyšla kniha Sadgurua Nisargadatta MaharadžeVidžňána. Zmizení pocitu bytí“. Titul je souhrnem 159 nirupan, které v jazyce maráthí zaznamenal Maharadžův oddaný Dinkar Kshirsagar a do angličtiny je přeložil Maharadžův dlouholetý překladatel Mohan Gaitonde. "Prospěch ze čtení těchto slov bude přímo úměrný míře vašeho ukotvení neboli usebranosti. Nejde o to někam odejít či něco dělat. Vy už To, co chcete realizovat, jste. Nejde o to, že byste se měli něčím stát, ale o to, abyste se ustálili ve svém ryzím bytí. Samotný váš zájem o tyto promluvy naznačuje, že se ve vás rodí Sebepoznání."

Kniha vyšla v nakladatelství dybbuk.


Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Oslava 122. výročí "narození" Šrí Nisargadatta Maharadže

19. 4. 2019 - Gabi a Aleš

V červnu vyjde kniha 159 promluv Šrí Nisargadatta Maharadže pod názvem Vidžňána. Zmizení pocitu bytí. Dnešní ukázku z této knihy zveřejňujeme u příležitosti 122. výročí „narození“ Šrí Nisargadatta Maharadže.
"Mé promluvy se stanou předmětem kritiky. Jsem si ale jist, že stejně tak jako já nic nevím, totéž se vztahuje i na všechny sem příchozí. Já nejsem ani Džňánin, ale pouze Znalec toho, co je vědomí a proč existuje. Přestože je Světec činný a mluví, Jeho skutečná podstata je bez jakýchkoliv kvalit neboli On je ryzí Nirguna. Kdo opravdu a upřímně touží po Sebepoznání? Mezi kolika miliony najdete jednoho takového? Vaše zkušenost existence a to, co zakoušíte jako svět, je pouze dočasná. V tomto období upřednostňujete být takový či onaký. Život sám je sezona. Čí popis to je? Váš vlastní. Jací jste byli před touto sezonou? Zapomněli jste snad na svou věčnou pravou formu, kterou je Brahman, když zde nebylo žádné slovo, žádný význam, žádné světlo či žádná temnota? Nirguna je zdravý stav a Saguna není nic jiného než nemoc. Světská zkušenost je jen zakoušením této nemoci, ale pro Mne se díky Guruově milosti stala tato zkušenost ryzí Nirgunou."
Mj. promluva se datuje k 31. březnu 1980, kdy se podle indického kalendáře slavilo Maharadžovo džajántí před 39 lety.

Pondělí, 31. března 1980 – Džňánin nemá žádnou představu smrti

Ten, kdo zakouší svět, je mimo veškerý popis. Beztvaré vědomí přijalo formu a pokládá ji za svou vlastní. Neexistuje žádné poznání beztvaré podstaty. Co jsme bez těla a jaká je naše pravá přirozenost – to nikdo neví. Skutečný Znalec své existence je samotným Bohem, který zná Své bytí díky neocenitelné kvalitě těla sattvy/potravy. Pro duchovno existuje v jazyce sanskrt termín Adhjátma, což značí, že přede vším je Já. Adhjátma není časově omezeno, jelikož je mimo čas. Dokud se ztotožňujete s potravinovým tělem jako se svou formou, není Sebepoznání možné. Člověk miluje mentální obměny, nechává se do nich vtáhnout a zůstává spoután představami. Představy jsou používány i během běžných činností. Jak se potom můžete dostat před představy?

V pravé meditaci zůstává jedině vědomí zbavené všech vzpomínek. Džňánin nemá představu smrti. V tomto světě existuje mnoho druhů světel, ale kdo je ten, díky jehož světlu mohou být tato světla viděna? Není to světlo samotného Já? Připomínejte si to a meditujte. Pak nebudete od nikoho potřebovat žádné požehnání.

Existují různé metody vedoucí k realizaci Brahman, ale musí tu být ryzí oddanost prostá slov. Když se probudíte, vaše první zkušenost je beze slov. Pak ale následuje plynutí slov a začnete se chovat jako tělo. To dalo vzniknout strachu. Mysl nikdy nespatřila Parabrahman; přesto popisuje Parabrahman jakožto ryzí, nepodmíněné, beztvaré a neposkvrněné. Kvůli vzpomínce „já jsem“ je tu strach. Jak vědomí vypadá bez tělesné formy? Každá živá bytost funguje jakožto tělo. Má někdo mezi tisíci lidmi naprostou víru v Átman? Vždy si pamatujte, že tu není žádný jiný Bůh než samo vaše vědomí. Označuje se rovněž jako Nárájana. Jste jen vědomí a nic jiného. Podobá se to včele sbírající pouze nektar. Bez ohledu na tělesnou formu muže nebo ženy je vědomí v těle Ádipurušou, Nárájanou.

Pravá duchovnost má jen jednu podporu, a tou jsou slova Gurua, která jsou konečnou autoritou. Jeho slova znějí: „Vědomí v těle je Nárájana, meditujte na Něj.“ Toto samotné vědomí je Prakrti a Puruša. Rozdíl mezi mužem a ženou je pouze v těle, ale nikoli ve vědomí. Není tu žádný jiný Bůh nebo náboženství kromě vědomí. Vědomí, které naslouchá Guruovi, je jako Guru a jeho formou je samotný Guru. Vědomí na sebe bere tuto formu v důsledku vaší silné touhy a vyvine velikost neboli náležitou hodnotu na základě vaší neústupnosti. Pokud se vaše vnitřní neústupnost nezmění, nazývá se to pokáním.

Prvním znakem duchovního pokroku je, když se zavřenýma očima spatříte hvězdu zářivou jako diamant. Ádinárájana přebývá v otvoru Brahman na temeni vaší hlavy. Jaký je účel toho, že vám to všechno říkám a vy mi nasloucháte? Musíte si zcela uvědomit důležitost svého vědomí. Je tak mocné, že má kontrolu nad Bohy a ono samo jim uděluje věhlas. Je tou nejdynamičtější a nejenergičtější věcí v celé existenci. Vykonávejte své činnosti podle libosti, ale ať jsou v harmonii s vaším vědomím. Třebaže je svět velký a plný hojnosti, je pomíjivý. Musíte na něj aplikovat vivéku, tj. rozlišování mezi věčným a dočasným. To značí vybírat si to, co vám dá věčnou společnost. Když používáme slovo Átman, nemyslete si, že je to něco vzdáleného, vždyť je to vaše vlastní Já! Naše vědomí je primární láskou být; je to láska Já, kosmická inteligence neboli Velká Skutečnost. Neexistuje nic kromě Ní. Láska Já/sebeláska je primární iluzí. Dozvěděli jste se, že jste touto sebeláskou, kterou máte rádi, a chtěli byste, aby pokračovala.

Dnes máme svou paměť, že „jsme“, což je mája, a je To rovněž projevené Brahman. Bez této paměti je tu neprojevené Brahman. Jak prosté to je! Je tu láska k existenci neboli touha být. Guruova slova si doposud vyslechly miliony lidí, ale kolik z nich toho využilo? Guru vám dal důkaz, že samo vaše vědomí je všeprostupující Brahman, které je v každé živé bytosti. Neměli bychom Tomu snad věnovat takovou důležitost, jakou si to zasluhuje? Od svého těla můžete být odděleni, ale vaše jednota s Átman je nedělitelná. Co ví Džňánin? Ví, že veškerá tato existence, včetně celého světa, je falešná.

Mé promluvy se stanou předmětem kritiky. Jsem si ale jist, že stejně tak jako já nic nevím, totéž se vztahuje i na všechny sem příchozí. Já nejsem ani Džňánin, ale pouze Znalec toho, co je vědomí a proč existuje. Přestože je Světec činný a mluví, Jeho skutečná podstata je bez jakýchkoliv kvalit neboli On je ryzí Nirguna. Kdo opravdu a upřímně touží po Sebepoznání? Mezi kolika miliony najdete jednoho takového? Vaše zkušenost existence a to, co zakoušíte jako svět, je pouze dočasná. V tomto období upřednostňujete být takový či onaký. Život sám je sezona. Čí popis to je? Váš vlastní. Jací jste byli před touto sezonou? Zapomněli jste snad na svou věčnou pravou formu, kterou je Brahman, když zde nebylo žádné slovo, žádný význam, žádné světlo či žádná temnota? Nirguna je zdravý stav a Saguna není nic jiného než nemoc. Světská zkušenost je jen zakoušením této nemoci, ale pro Mne se díky Guruově milosti stala tato zkušenost ryzí Nirgunou. Jen málokdo bude připraven mít takovou zkušenost, ale ti ostatní budou podstupovat miliony zrození a stejný počet úmrtí. Uctívejte své vědomí jakožto svého Gurua. Poznáte, k jakým změnám ve vás dojde po vaší realizaci. Pokud přijmete třeba jen několik vět z dnešní promluvy a zakusíte je, bude to stačit.

Z knihy Vidžňána. Zmizení pocitu bytí.